Modlitwy w problemach finansowych

W trudnych sytuacjach finansowych, podobnie jak we wszystkich innych doświadczeniach życiowych, Jezus uczy nas ufać Bogu. Jak trudno jest nie próbować kontrolować wszystkiego, zwłaszcza gdy sprawy wymykają się spod naszej kontroli! Jednak w Modlitwie Pańskiej - modlitwie przekazanej nam przez samego Chrystusa - jesteśmy zaproszeni do powierzenia Panu naszych codziennych potrzeb: "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj". Bądźmy pewni, że Bóg ma dla nas łaski w obfitości! Jak przypomina nam święty Paweł w Liście do Filipian, w obliczu naszych trosk o pieniądze zachowajmy wiarę i módlmy się do Boga: "O nic się nie troszczcie, lecz we wszystkim niech wasze potrzeby będą przedstawione Bogu przez modlitwę i błaganie, z dziękczynieniem". Poznaj piękną modlitwę o wyjście z trudności materialnych i złożenie swoich potrzeb finansowych lub długów u stóp Boga, a także wersety biblijne, które pomogą ci przejść przez tę próbę z wiarą i nadzieją.

Zawierzyć się Bogu - modlitwa

“Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą, Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim siła i moc, i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko. (1Krn 29,12)

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. (Psalm 23,1)

Dlatego odrzucam wszelkie idee długu czy niedostatku. Nie chcę służyć pieniądzom jako mojemu panu i stawiać ich w centrum moich zainteresowań, ponieważ Ty codziennie zaspokajasz moje potrzeby. Dlatego spłacam swoje długi i nie jestem nikomu nic winien. W miarę możliwości odpuszczam długi tym, którzy są mi winni, a nie mogą mi ich spłacić. (Łk 7, 42). Proszę Cię, Panie, o siłę Ducha Świętego, abym kupował tylko to, co mi pokażesz.

Tak, Panie, modlę się, abyś dał mi obfitość na zapłacenie wszystkiego, co mam do zapłacenia, abym był wolny i uwolnił innych od długu wobec mnie. Chcę umieć dawać hojnie według Twoich wskazówek i nie odwrócę się od nikogo, kto chce ode mnie pożyczyć (Mt 5, 42).

(Wyrazić swoją intencję)

Teraz, dzięki Twojemu błogosławieństwu, wszystko zostanie szybko rozwiązane. Przebaczam i błogosławię wszystkim moim dłużnikom.

Nie dosięgnie mnie niedostatek, nie zabraknie mi niczego, bo jestem dzieckiem Króla, dzieckiem Boga obfitości.

«Nadzieją twą będzie Wszechmocny, obrócisz wzrok twój na Boga, wezwiesz Go, a On cię wysłucha, wypełnisz swoje śluby, zamiary swe przeprowadzisz. Na drodze twej światło zabłyśnie.» (Hi 22,26-28)

Amen”

Modlitwa ułożona przez Jean Pliya “Modlić się jak dziecko króla”

Trwanie w nadziei - wersety biblijne

Trudności, które napotykamy, nie powinny być przeszkodą w dziękczynieniu. Bóg jest obecny, nawet jeśli czasem trudno nam to dostrzec. Pan nie zostawia swoich dzieci w potrzebie, ale przypomina nam, że prawdziwe bogactwo jest innego rzędu.

“Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.” (Mt 6,33-34)

“Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani pozostawię. Śmiało więc mówić możemy: Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się.” (Hbr 13,5-6)

“Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.” (Mt 6,19-21)

“Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewiernym, nie rzekł: «A któż jest Pan?» lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać.” (Prz 30,8-9) 

Powierz swoje potrzeby pieniężne Bogu z Hozaną

Hozana - portal społecznościowy modlitwy chrześcijańskiej - oferuje różne rekolekcje i nowenny, aby dzięki modlitwie pomóc ci przejść przez trudności, które napotykasz w życiu.