Modlitwa do Ducha Świętego

Dla chrześcijan Duch Święty jest jedną z trzech Osób Trójcy Świętej: wraz z Ojcem i Synem są oni jednym i tym samym Bogiem. Duch Święty umożliwia relację między Ojcem i Synem, a także relację między Bogiem i ludźmi: "Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze" (J 14, 16). Modlitwa do Ducha Świętego jest więc uprzywilejowanym sposobem przyjęcia Boga do naszego serca, aby mógł w nim wykonać swoje dzieło.


https://hozana.org/pl/modlitwa/do-ducha-sw/jana-pawla-ii

https://hozana.org/pl/modlitwa/do-ducha-sw/veni-creator

https://hozana.org/pl/modlitwa/do-ducha-sw/veni-sancte-spiritus

https://hozana.org

https://hozana.org

https://hozana.org/pl/modlitwa/do-ducha-sw/akt-poswiecenia-sie-duchowi-sw

Modlitwy do Ducha Świętego Kardynała Mercier’a i Świętego Augustyna

Wśród wielu modlitw do Ducha Świętego, które istnieją, jest modlitwa kardynała Merciera i świetego Augustyna. Na Hozanie znajdziesz także modlitwy Veni Creator Spiritus i Veni Sancte Spiritus, modlitwę do Ducha Świętego św. Jana Pawła II oraz odkryjesz inne sposoby zawierzenia siebie Duchowi Świętemu i modlitwy do Niego.

Modlitwa do Ducha Świętego Kardynała Mercier’a

“O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam czynić i rozkaż mi to wykonać. Poddaję się chętnie wszystkiemu, co ode mnie zażądasz, pragnę przyjąć wszystko, co na mnie dopuścisz, daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę. Amen”

Modlitwa do Ducha Świętego świętego Augustyna

“Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.

Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.”

Dlaczego i kiedy modlić się do Ducha Świętego?

Zostać napełnionym Duchem Świętym

Stary Testament wielokrotnie mówi o "Duchu Bożym", którym "namaszczeni" są prorocy. Jezus, Mesjasz, jest doskonale namaszczony tym Duchem:

“Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie” (Łk 4,18)

Podobnie jak Jezus i prorocy, my również jesteśmy wezwani przez Chrystusa do przyjęcia Ducha Bożego. Otrzymujemy go w szczególny sposób podczas Chrztu Świętego, a także każdego roku w święto Zesłania Ducha Świętego, w dniu, w którym Duch Święty zstąpił na apostołów Chrystusa. Ale jesteśmy również zachęcani do codziennego przyjmowania Ducha Świętego na nowo do naszego życia. Dlatego dobrze jest rozpocząć naszą codzienną modlitwę od krótkiej inwokacji Ducha Świętego, którą możemy powtarzać kilka razy w ciągu dnia, aby Bóg nam towarzyszył.

Otrzymać 7 darów Ducha Świętego

Przyjęcie Ducha Świętego jest równoznaczne z przyjęciem Boga w nas, który nas nieskończenie kocha i pragnie nas napełnić swoimi łaskami. Duch Święty objawia się w nas jako siła, uzdalniając nas do dawania świadectwa poprzez myśli, słowa i czyny, które są wyrazem działania samego Boga. Poprzez symbole Ducha Świętego lepiej rozumiemy, w jaki sposób może On w nas działać, jakie charyzmaty może nam przynieść. Kościół sformalizował siedem darów Ducha Świętego:

  • Dar mądrości jednoczy nas z wolą Boga i uzdalnia do przejawiania Jego działania
  • Dar bojaźni Bożej uświadamia nam Jego wielkość i pobudza do zachwytu
  • Dar pobożności umacnia naszą głęboką relację z Panem
  • Dar rady czyni z nas ludzi roztropnych
  • Dar męstwa daje nam odwagę i zdolność do dawania świadectwa wiary.
  • Dar rozumu pozwala nam zrozumieć słowo Boże
  • Dar umiejętności pozwala nam dostrzec działanie Boga w stworzeniu i historii

Możemy poznać lub odkryć na nowo i prosić o łaskę otrzymania tych darów w szczególny sposób podczas Nowenny do Ducha Świętego, czyli Nowenny do Zesłania Ducha Świętego, odmawianej co roku przez tysiące chrześcijan w ciągu dziewięciu dni pomiędzy Wniebowstąpieniem a Zesłaniem Ducha Świętego. Nie zwlekajcie już i przeżyjcie tę nowennę na Hozanie, w łączności ze wszystkimi innymi jej uczestnikami!