Modlitwa do Ducha Świętego Jana Pawła II

Od 11 roku życia aż do śmierci Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, codziennie modlił się do Ducha Świętego. Skierował wzruszającą modlitwę do Ducha Świętego, trzeciej osoby Trójcy Świętej, której nauczył się od swojego ojca. Odkryjmy tę modlitwę i nie wahajmy się, tak jak on, prosić, aby łaski naszego chrztu odnawiały się w nas każdego dnia.

Modlitwa o 7 darów Ducha Świętego

“Duchu Święty, proszę Cię:

o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.”

Modlitwa do Ducha Świętego z Hozaną

Hozana oferuje wiele sposobów modlitwy do Ducha Świętego, codziennej lub na specjalną okazję.


Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt