O Stworzycielu Duchu przyjdź

Veni Creator Spiritus - o Stworzycielu Duchu przyjdź - to hymn gregoriański skomponowany w IX wieku. Struktura siedmiu czterowierszy odnosi się niewątpliwie do siedmiu darów Ducha Świętego: mądrości, rady, męstwa, bojaźni Bożej, pobożności, umiejętności i rozumu. Ta pieśń liturgiczna obrządku łacińskiego ma oficjalne polskie tłumaczenie liturgiczne. Śpiewają go zarówno katolicy, jak i większość innych Kościołów chrześcijańskich, i jest on podejmowany przez wielu kompozytorów. Jest to prawdopodobnie najbardziej znana modlitwa do Ducha Świętego.

Modlitwa Veni Creator po łacinie i po polsku

Wersja liturgiczna pieśni Veni Creator w języku polskim

“O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.”

Wersja oryginalna Veni Creator po łacinie

“Veni, creator Spiritus,

Mentes tuorum visita,

Imple superna gratia

Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,

Altissimi donum Dei,

Fons vivus, ignis, caritas

Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,

Digitus paternae dexterae,

Tu rite promissum Patris,

Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,

Infunde amorem cordibus,

Infirma nostri corporis

Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius

Pacemque dones protinus;

Ductore sic te praevio

Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,

Noscamus atque Filium;

Teque utriusque Spiritum

Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,

Et Filio, qui a mortuis

Surrexit, ac Paraclito

In saeculorum saecula.

Amen.”

Dlaczego, jak i kiedy warto się modlić do Ducha Świętego?

Przyjęcie Ducha Świętego ma fundamentalne znaczenie dla życia w Bożym świetle i manifestacji Jego działania. Rzeczywiście, tuż przed swoim Wniebowstąpieniem Jezus obiecuje swoim uczniom, że otrzymają "moc, gdy Duch Święty zstąpi na nich" (Dz 1, 8). My także potrzebujemy Ducha Świętego, który nie tylko jest zesłany na nas w dniu chrztu, ale Jego obecność w naszych sercach odnawia się każdego dnia, jeśli poświęcimy Mu trochę czasu, przywołując Go w modlitwie.

Nie ma żadnych zasad dotyczących modlitwy do Ducha Świętego. Duch Święty jest żywy, spontaniczny, zaskakujący, jest żywą wodą, gorejącym ogniem, lekkim powiewem wiatru... Nie wahajmy się zwracać do Niego spontanicznie, a nawet ofiarować Mu poryw miłości serca bez żadnych konkretnych słów. Jeśli jednak będzie to nam pomocne, możemy zwracać się do niego także odmawiając modlitwę: Veni Creator Spiritus, ale także Veni Sancte Spiritus, modlitwy kardynała Verdier’a, świętego Augustyna czy Jana Pawła II.

Odkryj na Hozanie inne piękne sposoby modlitwy do Ducha Świętego, jak na przykład nowennę przygotowującą do Zesłania Ducha Świętego, która jest wspaniałą okazją do ponownego otrzymania darów Ducha Świętego!