Modlitwa wstawiennicza

Czym jest wstawiennictwo? Dlaczego i w jaki sposób wstawiamy się za naszych braci i siostry, za świat? Dlaczego nasze modlitwy są ważne dla innych?

Modlitwa wstawiennicza to modlitwa, którą odmawiamy za kogoś innego. Ważne jest powierzanie naszych próśb Bogu, lecz jest ważna także modlitwa za bliźniego. Ponieważ nasze modlitwy mają moc i pozwalają nam uzyskać łaski dla tych, którzy ich potrzebują, ale także dlatego, że modlitwa za innych pozwala nam ogołocić samych siebie i poczuć wspólnotę, do której jesteśmy powołani.

W Ewangelii Jezus, nasz największy orędownik u Ojca, wskazuje nam drogę.

Dlaczego modlitwa wstawiennicza

“O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.” (J 14,14)

Ponieważ Jezus sam za nas się wstawia!

Jezus został posłany przez Ojca, aby nas zbawić; jest naszym szczególnym orędownikiem. Kiedy chrześcijanin się modli, modli się w imię Chrystusa. “A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.” (J 14,13)

 W ten sposób zanosi On każdą naszą modlitwę i przedstawia ją swojemu Ojcu, który nie może Mu niczego odmówić. Apostoł Paweł w Liście do Rzymian przypomina nam, że jest to dla nas wielka łaska! “Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?” (Rz 8,34)

W jednej ze swoich najbardziej znanych modlitw Ojciec Pio nawiązuje do trzech wielkich obietnic, które Chrystus nam złożył i które zapewniają nas o Jego wstawiennictwie.

“Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.” (Mk 12,31)

Ponieważ Jezus nas o to prosi.

Jezus daje nam nowe przykazanie: “abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.” (J 13,34)

Jezus nas umiłował: wrażliwy na nasze pragnienia, współczujący naszym cierpieniom, radujący się naszymi radościami, dźwigający nasze krzyże. On modlił się i modli się za nas.

Wstawiając się za bliźnim, za cierpiącymi, za światem, odpowiadamy na to wezwanie do jedności, które kieruje do nas Pan. Pamiętamy, że jesteśmy jednym ciałem w Jezusie Chrystusie i że to, co dotyka jednego członka, dotyka całego ciała.

Przykłady modlitwy wstawienniczej

Możemy odmawiać modlitwy wstawiennicze wspólnotowo, jak np. podczas modlitwy powszechnej w czasie Mszy świętej, lub w sposób bardziej osobisty, powierzając Bogu konkretną osobę lub intencję modlitewną.

Modlitwa wstawiennicza za bliskiego chorego

“Boże, Ojcze miłosierny! Prosimy Cię za bliskiego nam chorego... Wejrzyj na jego cierpienia, cielesne i duchowe. Racz wrócić mu siły i zdrowie. Zanim to nastąpi, umocnij go w Swojej dobroci, by z wiarą i ufnością znosił brzemię choroby, która jednoczy go z cierpiącym Synem Twoim umiłowanym. Niechaj nie traci nadziei na wyzdrowienie, niech zrozumie coraz lepiej wartość cierpienia, niech uświęca się w dźwiganiu swego krzyża. Pragniemy wspierać go modlitwą i cierpliwą opieką. Prosimy Cię, Ojcze najlepszy, by obecne doświadczenie uświęciło drogiego nam chorego i całą naszą rodzinę.

Matko Najświętsza, Uzdrowienie chorych, uproś po czasie próby, zdrowie i pokój serca naszemu choremu. Amen.”

Różne modlitwy wstawiennicze

Ten rodzaj modlitwy pozwala nam przedstawić Bogu potrzeby świata, jak również bardziej osobiste potrzeby naszych najbliższych. Dlatego możemy się modlić, na przykład:

- za świat: aby zawsze szukano pokoju, za kraje i narody borykające się z klęskami żywiołowymi, głodem, wojną, za wyzwania ekologiczne, ludzkie i społeczne, przed którymi stoimy...

- za Kościół: za jedność chrześcijan, za prześladowanych chrześcijan, za kapłanów, ...

- za rodziny, za młodzież, ...

- za chorych, bezrobotnych, ...

i by wspierać ludzi wokół nas w ich projektach, próbach, wątpliwościach.

Prośba o wstawiennictwo

W ten sam sposób, w jaki modlimy się za innych, możemy również prosić o modlitwę naszych braci i sióstr, powierzając im nasze prośby, aby je zanosili i wstawiali się za nami przed Bogiem.

Ponieważ, “Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,19-20)

[Na Hozanie możesz złożyć swoją intencję modlitewną; modlący się na Hozanie będą mogli modlić się za ciebie i w ten sposób wstawiać się u Ojca przez 48 godzin].

Katolicy proszą również o wstawiennictwo świętych, aby modlili się za nich do Pana. Niektórzy święci są bardzo popularnymi orędownikami: św. Teresa z Lisieux, św. Rita, św. Antoni z Padwy, św. Józef... i oczywiście Najświętsza Maryja Panna!

Z Hozaną módlmy się jedni za drugich

Hozana jest portalem społecznościowym służącym modlitwie chrześcijan, gdzie możecie modlić się z innymi i za siebie nawzajem. Możesz dołączyć do wspólnot modlitewnych skupionych wokół konkretnej intencji i dołączyć do tysięcy modlących się osób.

Można też stworzyć wspólnotę lub umieścić intencję, aby inni ludzie modlili się za Ciebie.

Możesz także poprosić konkretnego świętego lub Maryję Pannę o wstawiennictwo za ciebie, przyłączając się do nowenny modlitewnej.


Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt