Modlitwa na Zesłanie Ducha Świętego

“Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.” (Dz 2,3-4)

To święto w liturgii chrześcijańskiej, przypadające 10 dni po wniebowstąpieniu Jezusa do Ojca, zaznacza dar jakim jest Duch Święty zesłany na ludzkość. Modlitwa do Ducha Świętego, trzeciej osoby Trójcy Świętej, i prośba, aby wszedł w nasze życie, to zaproszenie boskiego tchnienia do tego, aby nas pocieszało, umacniało i prowadziło. Odkrywając Jego siedem darów, otwieramy się na nasze prawdziwe powołanie jako dzieci Bożych.

Poświęcenie się Duchowi Świętemu

“Duchu Boży,

Duchu światła i miłości, Tobie poświęcamy rozum, serce i wolę, całą naszą istotę teraz i na wieki. Kieruj naszymi myślami, abyśmy nieustannie słuchały Twego głosu i były posłuszne Twoim łagodnym natchnieniom.

O Duchu Święty, Duchu Ojca i Syna, udziel nam łaski, abyśmy zawsze i wszędzie potrafiły powiedzieć:

„Mów Panie, sługa Twój słucha!“

O wieczna Miłości! Pozwól nam kochać Ciebie taką miłością, jaką od wieków kocha Cię Ojciec, a Syn w Ojcu. Udziel nam siły i łaski, byśmy zawsze i wszędzie działały w pokoju i radości, z cierpliwością i dobrocią, z łagodnością, wyrozumiałością i wiernością.

O Duchu Świętości, skuteczną siłą swej łaski uświęć nasze życie i kieruj nami tak, byśmy osiągnęły radość wieczną. Duchu Święty, daj, aby wszystkie narody poznały Twoją prawdę! Zwiastunów wiary napełnij światłem i mocą, jak napełniłeś serca Apostołów w dniu Zielonych Świąt.

Rozlej ducha miłości w sercach wszystkich chrześcijan, aby stanowili jedno serce i jedną duszę. Amen.”

Modlitwa napisana przez Siostry Służebnice Ducha Świętego.

Modlitwy papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI o nowe Zesłanie Ducha Świętego

Modlitwa świętego Jana Pawła II do Ducha Prawdy

“O Duchu prawdy, który zstąpiłeś w dniu Pięćdziesiątnicy, by kształtować nas w szkole Bożego słowa, wypełnij w nas tę misję, którą powierzył Ci Syn. Napełnij wszystkie serca i podtrzymuj w nich gorące pragnienie tego, co jest w życiu naprawdę wielkie i piękne, tęsknotę za ewangeliczną doskonałością, pasję zbawiania dusz. Wspieraj "robotników żniwa" i udzielaj duchowej płodności ich trudowi na niwie dobra. Spraw, by nasze serca były całkowicie wolne i czyste, pomóż nam żyć, w pełni naśladując Chrystusa, abyśmy kiedyś mogli zakosztować Twojego najwyższego daru: radości, która się nigdy nie kończy. Amen.”

Modlitwa Benedykta XVI do Ducha Życia

“Duchu Życia, który na początku unosiłeś się nad otchłanią,

Pomóż ludzkości naszych czasów zrozumieć że wykluczenie Boga prowadzi ją do błądzenia w pustyni świata, i że tylko tam, gdzie pojawia się wiara, kwitnie godność i wolność, a całe społeczeństwo buduje się w sprawiedliwości.

Duchu Pięćdziesiątnicy, który sprawiasz, że Kościół jest jednym Ciałem, przywróć nam, ochrzczonym, autentyczne doświadczenie komunii;

Spraw, abyśmy byli żywym znakiem obecności Zmartwychwstałego w świecie, wspólnotą świętych, którzy żyją w służbie miłosierdzia.

Duchu Święty, który uzdalniasz do misji, spraw, abyśmy mogli rozpoznać że również w naszych czasach, tak wielu ludzi poszukuje prawdy o swoim życiu i o świecie.

Uczyń nas współpracownikami w ich radości przez głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa, Bożego ziarna pszenicy, które udoskonala glebę życia i zapewnia obfity plon. Amen.”

(Modlitwa papieża Benedykta XVI z 24 maja 2012 r. na audiencji z biskupami włoskimi)

Modlitwy podczas celebracji Zesłania Ducha Świętego

Podczas Mszy świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, przed Ewangelią, następuje specyficzna sekwencja - piękna, śpiewana modlitwa Veni Sancte Spiritus.

W czasie sakramentu bierzmowania otrzymujemy Ducha Świętego, jest to Zesłanie Ducha Świętego na ochrzczonych, dlatego uroczystość przyjęcia tego sakramentu często odbywa się w wigilię Zesłania Ducha Świętego. W ten sposób, podczas modlitwy wiernych, możemy dołączyć intencję za bierzmowanych z danego roku.

“Módlmy się za bierzmowanych, którzy zostali umocnieni darem Ducha Świętego, aby ugruntowani w wierze i miłości, dawali Chrystusowi świadectwo swoim życiem. Ciebie prosimy.” (Mszał rzymski)

Przeżyj prawdziwe Zesłanie Ducha Świętego dzięki modlitwom i nowennom proponowanym na Hozanie!

W związku ze zbliżającym się Zesłaniem Ducha Świętego wejdź w tajemnicę Ducha Świętego i odkryj siedem darów, które On nam przynosi!


Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt