Nowenna do Ducha Świętego

Duch Święty, obok Boga Ojca i Jezusa Chrystusa jest trzecią osobą Trójcy Świętej. Tak samo jak możemy kierować nasze modlitwy do Boga Ojca jak i do Syna Bożego, możemy (a nawet powinniśmy!) zwracać się do Ducha Świętego

Według Biblii, Duch Święty został zesłany apostołom w dzień Pięćdziesiątnicy. Oczekując Go, uczniowie spędzają najpierw dziewięć dni na modlitwie - była to więc pierwsza nowenna!

To stąd wzięła się tradycja corocznego odmawiania nowenny do Ducha Świętego między świętem Wniebowstąpienia Pańskiego a Zesłaniem Ducha Świętego, aby przygotować się duchowo na nadejście Ducha Świętego. Nie ma jednak przeszkód by modlić się do Ducha Świętego, lub rozpocząć nowennę, w każdym innym momencie, o dowolnej porze roku.

Piękna nowenna do Ducha Świętego inspirowana Słowem Bożym

Każdego dnia nowenny, rozpoczynamy modlitwę wzywając Ducha Świętego odmawiając Sekwencję do Ducha Świętego lub Veni Sancte Spiritus. Następnie przechodzimy do lektury fragmentu Biblii i odmawiamy krótką modlitwę.

Dzień Pierwszy

 • Sekwencja do Ducha Świętego
 • Czytanie: Księga Izajasza 11, 1-10
 • Wszechmogący Boże, Ojcze Jezusa Chrystusa naszego Pana, Ty sprawiłeś. że ochrzczeni narodzili się na nowo z wody i z Ducha, Ty uwolniłeś ich od grzechu. Napełnij ich teraz Twym Świętym Duchem, daj im Ducha Mądrości i Rozumu, Ducha Rady i Męstwa, Ducha Umiejętności i dziecięctwa Bożego. Napełnij ich Duchem uwielbienia.”

Dzień Drugi

 • Sekwencja do Ducha Świętego
 • Czytanie: Księga Mądrości 9
 • Panie, kiedy napełniasz człowieka swoim Świętym Duchem, oświecasz jego serce i je kształtujesz. Uczyń nas uległymi Twojemu Duchowi, abyśmy umieli doceniać to, co sprawiedliwe i pozwól nam zawsze doświadczać pociechy Jego obecności.” 

Dzień Trzeci

 • Sekwencja do Ducha Świętego
 • Czytanie: Ewangelia według świętego Łukasza 24
 • Niech Duch prawdy, który od Ciebie przychodzi, Boże przenajświętszy, oświeci nasze umysły i niech nas prowadzi ku prawdzie odwiecznej, tak jak to czynił Twój Syn.” 

Dzień Czwarty

 • Sekwencja do Ducha Świętego
 • Czytanie: 1 List do Tymoteusza 6, 11-14
 • Panie, Boże potężny i mocny, Ty, który podnosisz to, co upadło,Ty, który chronisz to, co podniosłeś, spraw, aby ludzie, których wciąż odnawiasz, wzrastali, dając im moc uświęcania Twojego imienia. Spraw, aby Twoje tchnienie zawsze prowadziło tych, którzy oczyszczeni zostali przez sakrament chrztu.”

Dzień Piąty

 • Sekwencja do Ducha Świętego
 • Czytanie: 2 List do Tymoteusza 4, 6-18
 • To Twój Duch nas prowadzi, Panie, to Ty troszczysz się o nas. Okaż nam swoją łaskę, bądź przychylny naszym modlitwom. Niech Twoje błogosławieństwo umacnia naszą wiarę.” 

Dzień Szósty

 • Sekwencja do Ducha Świętego
 • Czytanie: Ewangelia według świętego Mateusza 11, 25-30
 • „Wszechmogący Boże, odpowiedz na naszą modlitwę i tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy, niech Chrystus, światłość światłości, ześle na Twój Kościół Ducha Ognia: niech oświeci serca tych, których odrodziłeś i utwierdzi ich w Twojej łasce”.

Dzień Siódmy

 • Sekwencja do Ducha Świętego
 • Czytanie: List do Rzymian 8:14-17
 • „Panie, niech Twój lud raduje się w każdym czasie, bo dzięki Twojemu Duchowi odzyskał młodość duszy. Skoro dziś raduje się z przywrócenia do chwały Twoich przybranych dzieci, niech oczekuje dnia zmartwychwstania w nadziei obiecanego szczęścia”.

Dzień ósmy

 • Sekwencja do Ducha Świętego
 • Czytanie: Ewangelia według Świętego Łukasza 5
 • Przenikasz, Panie, serce każdego człowieka. Znasz pragnienia każdego z nas i nic nie pozostaje przed Tobą ukryte. Racz oczyścić myśli serc naszych, wylewając na nas Ducha Świętego, aby nasza miłość była doskonała, a nasze uwielbienie godne Ciebie.”

Dzień dziewiąty

 • Sekwencja do Ducha Świętego
 • Czytanie: List do Galatów 5
 • Panie, nasz Boże, prosimy Cię, wypełnij w swej dobroci to co nam obiecałeś. Niech przyjście Ducha Świętego uczni nas wobec świata świadkami Ewangelii naszego Pana.”

Duch Święty i Jego Dary

Nowenna może pomóc nam przygotować serce na przyjęcie Ducha Świętego. Możemy jednak zapytać: co to właściwie znaczy „przyjąć Ducha Świętego”? Święty Tomasz z Akwinu, po dogłębnym przestudiowaniu Słowa Bożego i zbadaniu Go z perspektywy teologicznej, sformułował siedem darów Ducha Świętego. Należą do nich: Dar Mądrości, Dar Rozumu, Dar Rady, Dar Męstwa, Dar Umiejętności, Dar Pobożności, Dar Bojaźni Bożej.