You are here:
Nowenna o pokój na Ukrainie: Módlmy się o pokój między Ukrainą a Rosją po roku konfliktu!

Nowenna o pokój na Ukrainie: Módlmy się o pokój między Ukrainą a Rosją po roku konfliktu!

Międzynarodowa nowenna postu i modlitwy za Ukrainę i Rosję pomaga nam błagać

Boga, wraz ze świętymi Ukrainy i papieżem Franciszkiem, o zakończenie wojny i sprawiedliwy pokój.

Rozpoczyna się 24 lutego 2023 roku, rok po rozpoczęciu walk z Rosją (może być odprawiona w późniejszym terminie). Przez 9 dni wstawiajmy się za różnymi aspektami wojny, prosząc o opiekę Maryi i obronę św. Michała Archanioła. W środę i piątek obowiązuje post dla większej egzemplifikacji.

Inicjatywę tej nowenny opublikowaną na Hozanie (społeczna sieć modlitewna) w języku francuskim, angielskim, hiszpańskim i portugalskim, podjęło się trzech księży i seminarzysta Ukraińskiego Kościoła Katolickiego obrządku bizantyjskiego w Paryżu.

Po co modlić się 9 dni o pokój między Ukrainą a Rosją?

24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła ofensywę wojskową przeciwko Ukrainie. Rok później konsekwencje cywilne, materialne i duchowe są głębokie po obu stronach, a dyplomacja wydaje się być zawieszona. Międzynarodowa nowenna zaprasza do modlitwy do Boga o udzielenie pokoju w tym europejskim konflikcie. W 9. dniu będziemy się modlić, za papieżem Franciszkiem, o poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

Jak modlić się tą nowenną?

Przez   dziewięć   dni   zapraszamy   do   krótkiej medytacji  Słowa   Bożego   i   do wstawiennictwa za świętymi Ukrainy. Krótkie modlitwy kończą każdy dzień:

  • Ojcze nasz;
  • Zdrowaś Maryjo;
  • a Glory to the Father ;
  • dziesiątka różańca
  • Pod Twoją obronę
  • Modlitwa papieża Leona XIII do świętego Michała Archanioła.
  • Jak pościć podczas tej nowenny?

Modlitwa połączona z postem jest o wiele bardziej skuteczna. Może chronić, powstrzymywać wojny i przeciwstawiać się prawom natury. Dlatego zapraszamy w dniach 6 i 8 (lub w środę i piątek) do ograniczenia się do jednego lub kilku posiłków, albo do podjęcia wysiłku w ukryciu (1 kawa mniej, brak telewizji, wybaczenie...).

O ukraińskiej cerkwi w Paryżu

Na Ukrainie jest około 60% prawosławnych, 10% katolików oraz trochę protestantów, żydów, muzułmanów i ateistów. Nowenna   ta   została   napisana   wspólnie   przez   ukraińskich   kapłanów   obrządku bizantyjskiego w katedrze św. Wołodymyra Wielkiego (Paryż, Francja).Kościół jest częścią europejskiej diecezji (eparchii) obejmującej Francję, Szwajcarię,Belgię, Holandię i Luksemburg

Modlitwa nowenny:

Pod osłoną Twego miłosierdzia

Pod osłoną Twego miłosierdzia się schronimy,

Matko Boska.

Nie pogardzaj naszymi modlitwami

kiedy mamy kłopoty,

ale ze wszystkich niebezpieczeństw,

osłaniaj nas zawsze,

Chwalebna i błogosławiona Dziewica. 

Modlitwa do Świętego Michała autorstwa papieża Leona XIII

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 

Dzień 1 - dla ofiar cywilnych i wojskowych 

Piątek, 24 lutego Słowo Boże

List do Efezjan - 6, 11-12
 "Przywdziejcie   sprzęt   bojowy   dany   przez   Boga,   abyście   mogli   przeciwstawić   się manewrom diabła. Nie walczymy bowiem przeciwko istotom z krwi i ciała, lecz przeciwko dominatorom tego   mrocznego   świata,   księstwom,   suwerenom,   duchom   zła,   które   przebywają   w regionach niebieskich.

Ewangelia Jezusa Chrystusa według świętego Marka - 12, 26-27

"A o wskrzeszaniu zmarłych, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, w relacji o krzaku gorejącym, jak Bóg powiedział do niego: 'Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba'?

Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. [...] "

Medytacja

Ofiary, czy to cywilne, czy wojskowe, to zawsze wielki smutek, ból i cierpienie. Cierpienie nie jest tylko stratą, ale może być zyskiem, jeśli jest przeżywane z Panem w sercu. Rozwija ono wtedy korzenie, które sprawiają, że dotykamy samego cierpienia Boga.

"Krew męczenników jest nasieniem chrześcijan" - mówił Tertulian.Połączmy ofiary tej wojny z męką Chrystusa, który cierpiał niesprawiedliwość, w zaufaniu i opuszczeniu woli Ojca. 

Wstawiennictwo 
 
Panie, zmiłuj się nad wszystkimi cywilnymi i wojskowymi ofiarami, które służyły własnemu krajowi. Święty Michale Archaniele, patronie Kijowa, walcz za nas przeciwko siłom okultystycznym, które podłożyły ten konflikt. Św. Olgo, patronko Kijowa, modl się do Boga o spokój dusz poległych w tej wojnie.Niech Bóg udzieli ochrony i zbawienia wszystkim, którzy pokładają w Nim nadzieję. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Dziesiątek różańca (w zależności od czasu, jaki masz)

Modlitwa nowenny

Dzień 2 - dla lekarzy, ratowników i organizacji pozarządowych

Sobota, 25 lutego

Słowo Boże

Ewangelia Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza - 5, 32

"To nie zdrowi potrzebują lekarza, ale chorzy. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, lecz grzeszników, aby się nawrócili

Medytacja

Nikt   nie   wybiera   sobie   choroby   czy   potrzeby,   bycia   ofiarą   wojny,   rannym   czy okaleczonym.   Lekarze,   ratownicy   medyczni  i  członkowie   organizacji  pozarządowych zapewniają wsparcie medyczne i logistyczne.

 

Dostrzeganie potrzeb innych i odpowiadanie na nie w odpowiednim czasie, czasem za cen ę własnego życia, to wysokie powołanie. Praca tych wszystkich ludzi nie jest tylko zadaniem do wykonania, jest realizacją powołania Pana do służby potrzebującym.

Wstawiennictwo

Święty Mikołaju z Myry, uzyskałeś od Boga wiele uzdrowień dla chorych. Wstaw się ponownie za tymi, którzy poświęcają się rannym i chorym oraz pomagają im. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Dziesiątek różańca (w zależności od czasu, jaki masz)

Modlitwa nowenny

Dzień 3 - dla uchodźców i przesiedleńców

Niedziela, 26 lutego

Słowo Boże

Ewangelia Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza - 17, 18

Wtedy Jezus zabrał głos, mówiąc: "[...] tylko ten obcy człowiek znalazł się wśród nich, aby zawrócić i oddać chwałę Bogu! ".

Medytacja

Ziemskie życie Jezusa Chrystusa było życiem uchodźcy i wędrowca. Od urodzenia był zmuszony do ucieczki do Egiptu, aby uniknąć prześladowań Heroda wobec "nowego króla". Jezus kończy swoje życie ukrzyżowany przez obcą armię. Samotny, opuszczony i zdradzony przez swoich ludzi, ale nie odrzucony przez swojego Ojca.Pan nie bądź obojętny na wołanie uchodźcy.

Powinniśmy przezwyciężyć nasz egoizm i nasze obawy przed utratą przywilejów w życiu w dobrobycie.

Czy wystarczająco modlimy się, aby Boży pokój zagościł na świecie?

Czy pozwalamy na niesprawiedliwość?

Niech Pan otworzy oczy naszych serc

Wstawiennictwo

Módl się za wszystkich, których wojna wypędziła z domów i pozbawiła dobytku. Dziękuj za tych, którzy przyjęli Ukraińców do swoich domów w Europie i na świecie.

Błogosławiony Wasylu Wielochowski, po uwolnieniu z łagru przez Sowietów schroniłeś się w Kanadzie. Wstawiaj się u Pana, aby pocieszał uchodźców i błogosławił tych, którzy ich przyjmują. Amen.

Ojcze nasz,  Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu Dziesiątek różańca (w zależności od czasu, jaki masz)

Modlitwa nowenny

Dzień 4 - dla przywódców religijnych ze Wschodu i Zachodu

Poniedziałek, 27 lutego

Słowo Boże

Księga Dziejów Apostolskich - 2, 44.46

"Wszyscy wierni żyli razem i mieli wszystko wspólne [...] Codziennie, jednym sercem, pilnie odwiedzali świątynię, łamali chleb w domach, spożywali posiłki z radością i prostotą serca. "

Medytacja

Kościół na ziemi jest Kościołem wędrującym w drodze do zbawienia. Sam Chrystus nas prowadzi i stawia na naszych drogach innych, gotowych wspierać nas lub prowadzić w łasce. Papież Franciszek i patriarcha Cyryl z Moskwy mają obecnie wielkie trudności w dialogu, mimo że Kościoły Wschodni i Zachodni są jak dwa płuca jednego Mistycznego Ciała Chrystusa.

Wstawiennictwo

Z błogosławionym Omelianem Kowczem, patronem wszystkich kapłanów ukraińskich, módlmy   się,   aby   wszyscy   pasterze   Kościoła   Chrystusowego   byli   prawdziwymi świadkami Chrystusa miłosiernego, który oddał się bezinteresownie za swój lud. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Dziesiątek różańca (w zależności od czasu, jaki masz)

Modlitwa nowenny 

Dzień 5 - dla sierot i wdów/wdowców po konfliktach

Wtorek, 2

8 lutego

Słowo Boże

List św. Jakuba Apostoła - 1, 27

Przed Bogiem, naszym Ojcem, czystym i niepokalanym zachowaniem religijnym jest odwiedzanie sierot i wdów w ich niedoli oraz zachowanie siebie nieskalanym pośród świata.

Ewangelia Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza - 12, 50

"Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem, moją siostrą, moją matką. 

Medytacja 

Nic  nie  zastąpi  ojca,  matki,  małżonka,  dziecka,  ale  możemy  dzielić  się  tym,  czym jesteśmy. W ten sposób stajemy się też w pewnym sensie ojcem, matką, bratem, siostrą i przyjacielem - w Duchu Świętym.

 

Czuć się kochanym. Jest to przesłanie, które w ostatnich czasach dociera do nas mocniej: o Najświętszym Sercu, o miłosiernym Jezusie, o miłosierdziu jako istotnej właściwości Trójcy Świętej i życia chrześcijańskiego. [Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny" (Łk 6,36)

Czułość może właśnie wskazywać na nasz dzisiejszy sposób przyjmowania Bożego miłosierdzia. Czułość odsłania nam, obok ojcowskiego oblicza, macierzyńskie oblicze Boga, Boga, który kocha człowieka, który kocha nas miłością nieskończenie większą niż miłość matki do dziecka (por. Iz 49, 15).

- Fragment przemówienia papieża Franciszka, ogólnopolski kongres "teologii czułości", 2018 r.

Wstawiennictwo

Ojcze Przedwieczny, pociesz z nami wszystkich, którzy stracili członka rodziny lub bliską osobę. Panie, wysłuchaj próśb Twojego męczennika bł. Romana Lysko, którego żona została wdową. Czuwaj nad wszystkimi oddzielonymi od swoich bliskich. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu 

Dziesiątek różańca (w zależności od czasu, jaki masz)

Modlitwa nowenny 

Dzień 6 - dla więźniów i jeńcówŚroda, 1 marca – Post

Dziś ofiarujmy Bogu w tajemnicy jakiś post lub wysiłek (ograniczenie do jednego lub dwóch posiłków, 1 kawa mniej, brak telewizji, przebaczenie...).

Słowo Boże

Ewangelia Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza - 25, 34

"Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie!

Medytacja

Poprzez modlitwę mogę być naprawdę obecny z tymi, którzy są zatrzymani, nawet jeśli nie jestem fizycznie obecny: to jest komunia świętych.

Nasze życie jest w głębokiej komunii ze sobą, jest połączone ze sobą poprzez wielorakie interakcje. Nikt nie żyje sam. Nikt nie grzeszy sam. Nikt nie jest zbawiony w pojedynkę.

- Benedykt XVI,Spe salvi 48

 

Wstawiennictwo

Za   wstawiennictwem   sługi   Bożego   kardynała   Josyfa   Slipyj,   Panie,   zmiłuj   się   nad wszystkimi   niesprawiedliwie   zatrzymanymi.   Daj   im   swojego   Ducha   Świętego,   aby zachowali odwagę i wkrótce odnaleźli swoją ojczyznę i swoich bliskich.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu 

Dziesiątek różańca (w zależności od czasu, jaki masz)

Modlitwa nowenny

 

Dzień 7 - dla polityków i decydentów

Czwartek, 2 marca

Słowo Boże

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian - 15, 24

"Wtedy wszystko będzie skończone, gdy Chrystus przekaże władzę królewską Bogu, swemu Ojcu, po unicestwieniu, wśród istot niebieskich, każdego Księstwa, każdego Suwerena i Władzy."

Medytacja

Dzisiaj chciałbym  zastanowić  się  z  wami  nad  pierwszym  darem  Ducha Świętego, którym  jest  mądrość.  W   rzeczywistości   mądrość   jest   pewną   zdolnością   osoby  do kontemplacji prawdy, do jej rozpoznania. [Ta mądrość, jako dar Ducha Świętego, nie jest owocem żadnego kształcenia zdolności intelektualnych człowieka. [...]

Niech Pan Bóg obdarzy nas wszystkich swoją Mądrością Niebieską, [...], której książę Jarosław Mądry poświęcił naszą "Matkę Katedrę", katedrę św. Zofii w Kijowie.

- Z przemówienia o darach Ducha Świętego, Jego Błogosławieństwo Światosław Szewczuk - Arcybiskup Większy Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Rzym, 14 czerwca 2022 r.

Wstawiennictwo

Módlmy się ze świętym Wołodymyrem Wielkim, który ochrzcił Ukrainę.Panie, nachyl serca władców Wschodu i Zachodu do Twego sprawiedliwego pokoju, aby pod   ich   przewodnictwem   ludzie   przeżywali   swoje   życie   w   pobożności,   spokoju   i godności. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Dziesiątek różańca (w zależności od czasu, jaki masz)

Modlitwa nowenny 

Dzień 8 - dla tych, którzy stracili nadzieję 

Piątek, 3 marca – Post

Dziś ofiarujmy Bogu w tajemnicy jakiś post lub wysiłek (ograniczenie do jednego lub dwóch posiłków, 1 kawa mniej, brak telewizji, przebaczenie...).

Słowo Boże

Księga Izajasza - 40, 1.3-4

Pocieszcie, pocieszcie mój lud - mówi wasz Bóg [...] . Głos woła: "Na pustyni przygotuj drogę Panu, na suchej ziemi wyprostuj drogę dla naszego Boga. Niech się wypełni każdy wąwóz, każda góra i pagórek niech się obniży. Niechaj skały zamienią się w równiny, a szczyty w szerokie doliny.

Medytacja

Dla Boga nie ma nic niemożliwego. On odpuszcza grzechy, wypędza demony i wskrzesza zmarłych. Płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi rozprzestrzenia swoje działanie łaski na całą ludzkość.

Z miłosiernego Serca Chrystusa wypłynęła Krew i Woda, oczyszczając i dając życie duszom.

Wierzymy, że Chrystus na pewno zwiąże i uleczy rany Ukrainy i Rosji.

Wstawiennictwo

Módl się z nami do Boga, aby odbudował więzi między narodami ukraińskim i rosyjskim.Amen

Jezu, ufam Tobie!

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Dziesiątek różańca (w zależności od czasu, jaki masz)

Modlitwa nowenny 

Dzień 9 - o zakończenie wojny i sprawiedliwy pokój między Ukrainą a Rosją

Sobota 4/3

W tym ostatnim dniu nowenny porzućmy się dla Chrystusa. Dziękujmy Mu za wszystkie Jego dobrodziejstwa i Pokój, którego udzieli. Dziękujemy za dotychczasową modlitwę!

Słowo Boże

Pierwsza księga Samuela - 17, 34.35.37

"Dawid powiedział do Saula: "Kiedy twój sługa był pasterzem trzody swego ojca, jeśli przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał owcę ze stada, szedłem za nią, uderzałem ją i uwalniałem z jej paszczy. [...] Dawid powiedział: "Pan, który wyrwał mnie ze szponów lwa i niedźwiedzia, wyratuje mnie z rąk tego Filistyna". Wtedy Saul powiedział do niego: "Idź, a Pan niech będzie z tobą!".

 

Medytacja

25 marca 2022 roku papież Franciszek poświęcił Rosję i Ukrainę Sercu Maryi wraz ze wszystkimi kapłanami i biskupami świata Módlmy się do Niej teraz (fragment):

My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustała wojna, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata.

Wstawiennictwo

Święci Cyryl i Metody, apostołowie i iluminaci Słowian, módlcie się za Rosję i Ukrainę! 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu Dziesiątek różańca (w zależności od czasu, jaki masz)

Modlitwa nowenny

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt