Nowenna do świętej Rity

Święta Rita z Cascia była bardzo pobożną włoską świętą katolicką z okresu średniowiecza (1381-1457), która określiła siebie jako "zakochaną w Chrystusie". Jej pobożność, pomimo wszystkich prób i cierpień w jej życiu, uczyniło ją jedną z najbardziej modlących się świętych i dało jej opinię zawsze wspierającej nas, zwłaszcza w sytuacjach, które wydają się beznadziejne. Nie wahajmy się zwracać do niej w prostych modlitwach czy nowennach!

Prosta i skuteczna modlitwa do świętej Rity

Oto krótka nowenna do świętej Rity, którą odmawia się co dzień, przez 9 dni:

 

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi,

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków. Amen.


Wezwania do świętej Rity: 

Święta Rito, przez pobożnych rodziców wymodlona, módl się za nami.

Święta Rito, radości i pokoju krewnych i sąsiadów,

Święta Rito, miłośniczko modlitwy,

Święta Rito, z mądrości, pobożności i dobroci słynąca,

Święta Rito, która odmawiałaś sobie pożywienia, by móc obficiej wspierać ubogich,

Święta Rito, wzorze łagodności i pokory,

Święta Rito, posłuszeństwa i cierpliwości przykładzie,

Święta Rito, bez reszty oddana Bogu,

Święta Rito, posłuszna i kochająca córko,

Święta Rito, wierna i kochająca żono,

Święta Rito, troskliwa i kochająca matko,

Święta Rito, wdowo, która poznałaś smak ciężkiej pracy,

Święta Rito, Bogu poświęcona zakonnico,

Święta Rito, posłuszna i pobożna oblubienico Chrystusa,

Święta Rito, ze szczególnego nabożeństwa do Męki Pańskiej słynąca,

Święta Rito, która pragnęłaś dzielić z Chrystusem Jego cierpienie,

Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona,

Święta Rito, wzorze ufności w Opatrzność Bożą,

Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,

Święta Rito, skuteczna pocieszycielko zasmuconych i strapionych,

Święta Rito, drogocenna perło Kościoła,

Święta Rito, patronko rodzin,

Święta Rito, orędowniczko niezawodna w sprawach bardzo trudnych,

 

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże - nasz Stwórco i Panie,

Ty obdarzyłeś św. Ritę szczególnymi łaskami i dałeś nam w niej szczególną orędowniczkę; prosimy Cię - za jej wstawiennictwem - dopomóż nam w tej trudnej sprawie ... Amen.

Święta Rito, módl się za nami.

Kiedy zacząć nowennę do świętej Rity?

Kościół katolicki czci świętą Ritę z Cascia 22 maja każdego roku. Zgodnie z tradycją, wiele nowenn do tej wielkiej świętej rozpoczyna się dziewięć dni przed dniem jej święta, czyli 14 maja. Jednak nowennę do świętej Rity można rozpocząć w każdym momencie! Możemy też - jeśli chcemy, aby nas prowadziła przez dłuższy czas - modlić się przez dziewięć niedziel z rzędu dziewięcioma dniami nowenny.

Dlaczego modlimy się do świętej Rity?

Święta Rita żyła w cierpieniu, które zawsze przezwyciężała z pomocą swojej wiary. Stała się wstawienniczką spraw beznadziejnych, trudnych sytuacji, ale także wszystkich cierpień tego świata. Rita z Cascia dzięki swojej łagodności i pokorze zdołała także przywrócić miłość i pokój rozbitemu małżeństwu. Istnieje zatem wiele modlitw, w których można prosić ją o wstawiennictwo za małżeństwa. Ona wstawia się u Jezusa i złoży Twoją modlitwę w ręce Pana!

Odkryj inne nowenny, aby powierzyć swoje trudy Panu z Hozaną!

Modlitwa jest ważnym wsparciem i pocieszeniem w chwilach próby i w momentach, kiedy chcemy się poddać. Z Hozaną znajdź nowennę, przez którą możesz powierzyć swoje intencje lub cierpienia.