You are here:
Nowenna do Matki Bożej od Cudownego Medalika

Nowenna do Matki Bożej od Cudownego Medalika

Wiele łask i cudów przypisywanych jest Najświętszej Maryi Pannie objawiającej Cudowny Medalik. Matka Boża od Cudownego Medalika objawiła się Catherine Labouré w 1830, przy rue de Bac, w Paryżu i od tej pory, obchodzimy Jej święto 27. listopada. Nie wahajmy się prosić Jej o wstawiennictwo i kierować do Niej nasze modlitwy, na przykład rozpoczynając nowennę. Istnieje wiele nowenn do Matki Bożej od Cudownego Medalika. Możemy je rozpocząć 19. listopada w przygotowaniu do święta, lub w dowolnym innym momencie.

Prosta i skuteczna nowenna do Najświętszej Maryi Panny od Cudownego Medalika

Treść nowenny

Przez dziewięć kolejnych dni, możemy powierzyć Matce Bożej osobistą prośbę odmawiając codziennie:

  • Modlitwę do Matki Bożej od cudownego medalika
  • 1 raz Ojcze Nasz
  • 10 razy Zdrowaś Maryjo
  • 1 raz Chwała Ojcu
  • 3 razy wezwanie, którego Maryja nauczyła Catherine Labouré: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”

Modlitwa do Matki Bożej od cudownego medalika

O Niepokalana Dziewico, Matko Boża i nasza Matko, z najwyższą ufnością w Twoje przemożne wstawiennictwo, tyle razy objawione za pośrednictwem Twojego medalika, pokornie błagamy Cię, abyś przez tę nowennę uzyskała dla nas łaski, o które prosimy: (tutaj należy przedstawić łaskę, o którą się modlimy). O Dziewico od Cudownego Medalika, która objawiłaś się świętej Katarzynie Labouré jako Pośredniczka całego świata i każdej duszy, składamy w Twoje ręce i powierzamy Twemu Sercu nasze błagania. Racz przedstawić je Swojemu Synowi i odpowiedzieć na nie, jeśli jest to zgodne z wolą Bożą i pożyteczne dla dusz naszych. A wzniósłszy błagalne ręce do Boga, opuść je ku nam i otul nas promieniami Twych łask, oświecając nasze umysły i oczyszczając nasze serca, abyśmy pod Twoim przewodnictwem pewnego dnia doszli do błogosławionej wieczności. Amen.”