Nowenna do świętego Ekspedyta

Święty Ekspedyt był chrześcijańskim męczennikiem i rzymskim świętym z III wieku n.e. Gdy wyczekujemy szybkiego i szczęśliwego rozwiązania, możemy powierzyć mu nasze modlitwy, zwłaszcza w nowennie.

Jak odmawiać nowennę do świętego Expedyta?

Przez tę nowennę powierzamy się Maryi Dziewicy i Chrystusowi, za wstawiennictwem świętego Ekspedyta. Nowennę można dostosować do intencji, którą niesiemy, wybierając modlitwę odnoszącą się do niej najlepiej. Modlitwa ta będzie powtarzana przez dziewięć dni.

Nowenna do świętego Ekspedyta tradycyjnie odbywa się między 10 a 19 kwietnia (dzień wspomnienia świętego), ale oczywiście można ją odmawiać zawsze, gdy czujemy taką potrzebę.

Każdego dnia zaczynamy nowennę od tych modlitw: 

Modlitwa do Ducha Świętego :“Przyjdź, Duchu Święty, napełnij umysły wiernych swoim światłem i zapal w ich sercach ogień Twojej miłości. Amen.” 

Akt skruchy: Panie Jezu Chryste, Ojcze nieskończonego miłosierdzia, żałuję serdecznie za wszystkie moje grzechy. Przebacz je łaskawie dla zasług Twojej męki, dla zasług Twojej Bolesnej Matki i dla cnót Twojego męczennika, świętego Ekspedyta. Amen.”

Modlitwa do świętego Ekspedyta: Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, mój obrońco, Ciebie Pan Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym przywilejem wspomagania ludzi w ich potrzebach i kłopotach. Pomagałeś wszystkim ludziom zwracającym się do ciebie z potrzebami duszy i ciała: chorym niosłeś pociechę i zdrowie, studentom jasną myśl, grzesznikom nawrócenie, zwaśnionym zgodę. Kto zresztą zdoła zliczyć tych wszystkich ludzi, którzy za Twoją przyczyną otrzymali pociechę i pomoc, i nadal udzielasz jej ludziom proszącym o nie. Mam również nadzieję, że dzięki twojemu wstawiennictwu u Boga, prośby moje, dotyczące mojego dobra, będą wysłuchane. Proś, więc Boga, aby przebaczył moje grzechy i dał mi łaskę poprawy życia, a szczególnie łaskę, o która cię proszę w tej nowennie… . Jako wyraz wdzięczności obiecuję ci naśladować przykład twoich cnót i szerzyć twoje nabożeństwo. Amen.”

Możemy również wybrać inną z wielu modlitw do świętego Ekspedyta:

Można również odmówić nowennę na podstawie cudownej modlitwy do świętego Ekspedyta.

Kończymy modlitwę zwracając się o wstawiennictwo do świętego:
Dzień pierwszy - O żywą wiarę: “Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, który cieszyłeś się żywą wiarą otrzymaną w darze od Boga, spraw swoim wstawiennictwem, aby w moim sercu ożyła wiara w obecność w nim Boga, i abym nie obrażał Go więcej swoimi grzechami. Amen.”

Dzień drugi - O mocną nadzieję: “Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, ufałeś bezgranicznie obietnicy Jezusa „Kto pójdzie za Mną otrzyma żywot wieczny”. Módl się do Boga, aby ludzi małej wiary przeniknęły promienie nadziei na życie wieczne. Spraw też swoim wstawiennictwem, aby Pan Bóg, dawca nadziei umacniał mnie w moim życiu. Amen.”

Dzień trzeci - O cnotę miłości: “Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, przez Twoją wielką miłość, którą nasz Pan włożył w Twoje serce, usuń krępujące mnie kajdany światowe, bo jedynie bez nich można kochać Boga w tym ziemskim życiu i w wieczności. Amen.”

Dzień czwarty - O cierpliwe niesienie swojego krzyża: “Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, dobrze poznałeś naukę Boskiego Nauczyciela, który kazał nieść swój krzyż i naśladować Go. Proś Go, abym z Jego pomocą zdołał zwalczyć swoje namiętności. Amen.”

Dzień piąty - O pomoc Bożą w życiu: “Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, dla Twoich zasług Pan Bóg wspierał cię w życiu duchowym, gdy zdobywałeś cnoty, spraw swoim wstawiennictwem, abym mógł również otrzymać Bożą pomoc na mojej drodze do nieba. Amen.”

Dzień szósty - O uwolnienie od przeszkód w życiu duchowym: “Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, przez cierpienia i upokorzenia, jakie znosiłeś dla miłości Boga, spraw, aby Pan Bóg wysłuchał moją prośbę i uwolnił mnie od wszystkiego, co jest zawadą w życiu duchowym. Amen.”

Dzień siódmy - O dobrą modlitwę: “Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, Ty wiesz, że modlitwa jest złotym kluczem do królestwa niebieskiego, spraw, abym od ciebie uczył się modlitwy pobożnej i wytrwałej i osiągnął wieczne szczęście w niebie. Amen.”

Dzień ósmy - O służenie Bogu i bliźnim: “Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, czyste były twoje pragnienia, twoje uczucia, słowa i działania, spraw, abym również ja w ten sposób służył chwale Bożej i dobru bliźnich. Amen.”

Dzień dziewiąty - O cześć dla Królowej Nieba: “Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, doskonały byłeś w okazywaniu czci dla Królowej nieba, Najświętszej Maryi Panny, dlatego proszę cię, abym mógł czcić naszą Niepokalaną Matkę i Królową w czystości serca. Amen.”

Można również modlić się o wstawiennictwo świętego Ekspedyta poprzez litanię do niego.

Dlaczego modlimy się do świętego Ekspedyta?

Święty Ekspedyt jest obiektem wielkiego kultu w różnych częściach świata; możemy uciekać się do niego, aby wymodlić dobre rozwiązanie różnorodnych sytuacji.

Święty Ekspedyt, patron od spraw nie cierpiących zwłoki

Jako ten, który nigdy nie odkładał niczego na później, jak i swojego nawrócenia, święty Ekspedyt stał się szczególnym orędownikiem w sprawach pilnych. Jego motto "Hodie" (dziś), z którym jest często przedstawiany, ilustruje jego gotowość do szybkiego i pewnego podejmowania decyzji. Możemy wtedy zwrócić się do niego, aby prosić Boga o szybkie rozwiązanie sytuacji konfliktowej, np. sprawy sądowej. Możemy również modlić się do niego, aby pomógł nam działać z odwagą i rozeznaniem, gdy stajemy w obliczu zła lub przeciwności.

Święty Ekspedyt, patron młodzieży

Święty Ekspedyt zmarł młodo i jest również patronem młodzieży i uczniów. Modlimy się do niego również o pomoc podczas egzaminów, testów i zdawania na prawo jazdy.

Jego zdolność do wstawiania się za nami u Pana w celu rozwiązania trudnych sytuacji oraz to że jest patronem młodzieży sprawia, że jest popularnym świętym podczas poszukiwania pracy.

Odkryj inne nowenny do świętych na Hozanie

Z Hozaną odkryj mnóstwo nowenn do różnych świętych i z wspólnotą modlitewną przeżyj czas modlitwy i pocieszenia. 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt