You are here:
Litania do świętego Ekspedyta

Litania do świętego Ekspedyta

Litanie są formą rytmicznej modlitwy śpiewanej lub recytowanej, wzywającej Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i świętych. Istnieją litanie do wielu świętych (Maryi Panny, św. Józefa, św. Rity, itd.). Święty Ekspedyt, który jest obiektem szczególnej pobożności w wielu krajach, również przyzywany jest za pośrednictwem litanii.

Dlaczego warto odmawiać litanię do świętego Ekspedyta?

Święty Ekspedyt jest patronem młodzieży i uczniów, ale także spraw pilnych. Móżemy się do niego zwracać w wielu przypadkach, np. w razie konfliktów, procesów, egzaminów, zdawania na prawo jazdy. Litanie w swoich inwokacjach przypominają nam obszary, którym święty patronuje i wspominają kluczowe momenty w jego życiu (nawrócenie, męczeństwo...). Święty Ekspedyt żył w III wieku i był rzymskim legionistą. Przyjął wiarę z ufnością i determinacją. Po nawróceniu bez wahania dawał świadectwo wśród swoich towarzyszy. Zmarł kiedy po chłoście odcięto mu głowę ponieważ odmówił wyparcia się Boga. Jest znany z tego, że nie odkładał decyzji ani czynów na jutro. Z tego też powodu często modlimy się do niego o szybki ratunek. Osoby odmawiające litanię do świętego Ekspedyta decydują się oddać wszystko wartościom, które reprezentuje. Przywołując jego cnoty, dążymy do bliskiej zażyłości ze świętym, poprzez którą nasze modlitwy niesie on razem z nami do Pana.

Jak odmawiać litanię do świętego Ekspedyta?

Litanie są przede wszystkim modlitwami wspólnotowymi. Jedna osoba przywołuje świętego, zaś zgromadzeni odpowiadają „módl się za nami”. Możemy je również odmawiać samodzielnie. W takiej sytuacji sami odczytujemy zarówno inwokację jak i odpowiedź.

„Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami.

Święty Ekspedycie, niezłomny bohaterze wiary,

Święty Ekspedycie, wierny aż do zgonu,

Święty Ekspedycie, który straciłeś wszystko dla pozyskania Jezusa,

Święty Ekspedycie, który chłostany byłeś rózgami,

Święty Ekspedycie, który zginąłeś chwalebnie od miecza,

Święty Ekspedycie, który otrzymałeś koronę sprawiedliwości obiecaną tym, którzy Boga kochają,

Święty Ekspedycie, patronie młodzieży,

Święty Ekspedycie, patronie uczących się,

Święty Ekspedycie, wzorze żołnierzy,

Święty Ekspedycie, patronie podróżnych,

Święty Ekspedycie, rzeczniku grzeszników,

Święty Ekspedycie, opiekunie chorych,

Święty Ekspedycie, pocieszycielu strapionych,

Święty Ekspedycie, pomocniku w naglących sprawach,

Święty Ekspedycie, który nauczasz, byśmy sprawy zbawienia do jutra nie odkładali,

Święty Ekspedycie, opiekunie w godzinę śmierci.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, św. Ekspedycie.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskawy i Wszechmogący Boże, wieczna słodyczy Ciebie kochających, dzielna tarczo nadziei w Tobie pokładających, proszę Cię przez zasługi i przyczynę Świętego Ekspedyta, Męczennika Twego, nie gardź naszymi prośbami, ale racz je łaskawie wysłuchać. Amen.”

Kiedy zwracać się do świętego Ekspedyta?

Nic nie stoi na przeszkodzie by odmawiać litanię indywidualnie ze słowami „Módl się za mną”. Jednak jeśli mamy osobistą, konkretną prośbę do świętego Ekspedyta, możemy też skorzystać z dedykowanych modlitw:

Nasze modlitwy mogą również przyjąć formę nowenny. W takim przypadku, modlitwa trwa przez dziewięć następujących po sobie dni.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt