You are here:
Litanie do świętych z okazji chrztu

Litanie do świętych z okazji chrztu

Litanie do świętych mogą być odmawiane w Kościele katolickim podczas sakramentu chrztu. Zamykają one liturgię słowa, następują po modlitwie powszechnej a przed liturgią chrztu świętego. Święci są ważnymi gośćmi podczas tego pięknego sakramentu. Dowiedz się dlaczego i w jaki sposób włączyć ich do celebracji.

Dlaczego odmawiamy litanię do świętych podczas ceremonii chrztu?

To poprzez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi i dołączamy do wielkiej rodziny chrześcijan. Ochrzczony staje się członkiem Kościoła, który budują zarówno chrześcijanie tu na Ziemi, jak i nasi przodkowie tworzący Kościół niebieski. Kandydat do chrztu przedstawiany jest wspólnocie parafialnej (lub jej reprezentantom), do której ma zostać przyjęty. Analogicznie, wzywając świętych, przedstawiamy go także jego rodzinie niebieskiej, która również przyjmuje go jako brata lub siostrę w Chrystusie.

Ponadto, każdy ochrzczony zostaje powołany do świętości. Droga ta, rozpoczęta na chrzcie świętym, trwa przez całe życie i nie jest pozbawiona trudności. Powierzamy więc chrzczonego tym, którzy już przez nią przeszli i dziś mogą służyć mu przykładem i wsparciem. Prosimy ich by modlili się za nowego członka wspólnoty i za pozostałych wiernych zebranych na uroczystości.

Jak skomponować treść litanii na chrzest święty?

W jakiej kolejności wymieniać świętych?

Litanie podlegają konkretnym wytycznym.

  • najpierw wzywamy Maryję Pannę,
  • następnie archaniołów (w szczególności świętego Michała) i aniołów,
  • potem świętych apostołów i uczniów Chrystusa,
  • dalej, świętych męczenników oraz świętych i święte patronujące wspólnocie narodowej,
  • na koniec świętych patronów diecezji i/lub parafii, w której odbywa się chrzest - ksiądz lub osoby przygotowujące do chrztu mogą pomóc w przygotowaniu takiej listy.

Których świętych wezwać?

Do listy świętych, dołączają święci patronowie kandydata do chrztu i ewentualnie członków rodziny oraz rodziców chrzestnych. 

Wymieniani są pod koniec litanii, chyba że patron został już wymieniony wcześniej (np. Maria, Michał, Paweł) lub jest jednym z archaniołów (Gabriel), apostołów czy uczniów i w tym przypadku, poddany jest kolejności dotyczącej jego „stanu”.

Warto upewnić się kto dokładnie jest świętym patronem kandydata do chrztu. Nie każde imię posiada swojego świętego, może jednak być wiązane z opieką świętego o innym imieniu.

Przykłady litanii z okazji chrztu

Święta Maryjo, Boża rodzicielko, módl się za nami.

Święty Michale i wszyscy aniołowie, módlcie się za nami.

Święty Janie Chrzcicielu i święty Józefie, módlcie się za nami.


Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Święty Andrzeju, módl się za nami.

Święci Janie i Jakubie, módlcie się za nami.

 

Święty Tomaszu, módl się za nami.

Święty Mateuszu, módl się za nami.

Wszyscy apostołowie Pańscy, módlcie się za nami.

 

Święci Łukaszu i Marku, módlcie się za nami.

Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.

Wszyscy uczniowie Pańscy, módlcie się za nami.

 

Święci Stefanie i Wawrzyńcze, módlcie się za nami.

Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami.

Wszyscy święci męczennicy, módlcie się za nami.

 

Święci Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami.

Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.

Wszyscy święci i święte polskie, módlcie się za nami.

 

Święty (patron diecezji lub parafii), módl się za nami.

Święci (imiona świętych patronów kandydata do chrztu), módlcie się za nami.

Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami.