You are here:
Litania do Ducha Świętego

Litania do Ducha Świętego

Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej obok Ojca i Syna. Jest Bożym tchnieniem obiecanym przez Jezusa i zesłanym przez Ojca, które otrzymujemy podczas Chrztu Świętego. Gdy poddajemy się Jego prowadzeniu, odmienia nasze życie. Podążając za formatem litanii do świętych, litanie do Ducha Świętego pozwalają nam wrócić pamięcią do wszystkich łask i darów, które otrzymujemy od Niego.

Tekst litanii do Ducha Świętego

Litanie są przede wszystkim modlitwami wspólnotowymi. Jedna osoba przywołuje Ducha Świętego, zaś zgromadzeni odpowiadają „zmiłuj się nad nami”. Możemy je również odmawiać samodzielnie. W takiej sytuacji sami odczytujemy zarówno inwokację jak i odpowiedź.

„Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty rozumu, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty rady, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty męstwa, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty umiejętności, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty pobożności, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, nasz Pocieszycielu, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

Od zatwardziałości serca, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

Od zaniedbania pokuty aż do śmierci, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

Przez Twoje przyjście w językach ognistych, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.

W. I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.”

Modlitwy do Ducha Świętego

Istnieje wiele modlitw do Ducha Świętego. Część z nich jest bardzo znana i chrześcijanie często po nie sięgają, np. Veni Creator Spiritus czy Veni Sancte Spiritus.

Duch Święty - Pocieszyciel, którego obiecał nam Jezus, oczyszcza, umacnia i uwalnia nasze serca poprzez siedem darów, które prowadzą nas w kierunku Królestwa Bożego.

Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.” (Rz 14, 17).