You are here:
Litania do aniołów

Litania do aniołów

Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?” (Hbr 1, 14).

W obliczu odwiecznej walki dobra ze złem, jak i naszej codziennej walki duchowej, nie jesteśmy pozostawieni sami, ani bezbronni. Bóg zsyła nam swoich aniołów, by czuwali nad nami, chronili nas i prowadzili. Tak jak w litaniach do świętych możemy przyzywać na pomoc świętych, tak też w litaniach do aniołów możemy przyzywać archaniołów, cherubinów czy serafinów by prosić o ich wsparcie i modlitwę.

Tekst litanii do Świętych Aniołów

Litanie są przede wszystkim modlitwami wspólnotowymi. Jedna osoba przywołuje świętego, zaś zgromadzeni odpowiadają „módl się za nami”. Możemy je również odmawiać samodzielnie. W takiej sytuacji sami odczytujemy zarówno inwokację jak i odpowiedź.

„Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.

Święty Michale, obrońco ludu Bożego,

Święty Gabrielu, który zwiastowałeś Wcielenie Słowa Bożego,

Święty Rafale, opiekunie chorych i podróżujących,

Święci Aniołowie, którzy otaczacie w niebie tron Boski, módlcie się za nami,

Święci Aniołowie, którzy śpiewacie nieustannie Bogu: Święty, Święty, Święty,

Święci Aniołowie, którzy Boskie rzeczy ludziom oznajmujecie,

Święci Aniołowie, którzy zawsze patrzycie na Twarz Boga Ojca,

Święci Aniołowie, którzy cieszycie się z jednego pokutującego grzesznika,

Święci Aniołowie, którzy zwiastowaliście wesele ludziom przy narodzeniu Chrystusa Pana,

Święci Aniołowie, którzy służyliście na pustyni Chrystusowi Panu,

Święci Aniołowie, którzy zanieśliście Łazarza na łono Abrahama,

Święci Aniołowie, którzy siedzieliście przy Grobie Pańskim w bieli,

Święci Aniołowie, którzy pokazywaliście się uczniom przy wniebowstąpieniu Pańskim,

Święci Aniołowie, którzy przyjdziecie ze znakiem krzyża na sąd przed Chrystusem Panem,

Święci Aniołowie, którzy zgromadzicie wybranych na końcu świata,

Święci Aniołowie, którzy odłączycie dobrych od złych,

Święci Aniołowie, którzy zanosicie do Boga modlitwy pobożnych ludzi,

Święci Aniołowie, którzy jesteście przy umierających,

Święci Aniołowie, którzy czynicie cuda i dziwy mocą Boską,

Święci Aniołowie, którzy wybawialiście ludzi z więzienia i niebezpieczeństw,

Święci Aniołowie, którzy pocieszaliście męczenników w mękach,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.

W: Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.

Módlmy się: Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom, spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Kult świętych aniołów

Potężni archaniołowie czy dyskretni aniołowie stróżowie - wszyscy aniołowie mają moc oddziaływania na nasze życie na ziemii. Nauczmy się ich wzywać… i im dziękować!

Modlitwy do świętego Michała Archanioła

Ze wszystkich archaniołów, najczęściej kierujemy nasze modlitwy do świętego Michała. Stoi on na czele wszystkich aniołów i walczy ze złem. Istnieje wiele modlitw do świętego Michała, również egzorcyzmów, dzięki którym możemy prosić go o ratunek w trudnej sytuacji. Możemy powierzyć mu nasze modlitwy poprzez litanię do świętego Michała czy koronkę do świętego Michała.

Wezwanie i modlitwa do siedmiu archaniołów

Po odmówieniu Ojcze Nasz siedem razy (raz na każdego z archaniołów), następnie raz Zdrowaś Maryjo i raz Chwała Ojcu, możemy odmówić inwokację:

„Święci Aniołowie, przyjdźcie do nas ze swoimi legionami i w całej swojej mocy. Okażcie nam i wszystkim ludziom swoją pomoc i siłę, na wyłączną chwałę Boga i Maryi, Waszej Królowej, i dla wiecznego zbawienia wszystkich dusz naszych. Amen.”

Modlitwa świętego Wincentego Ferreriusza do Anioła Stróża 

„Aniele Boży, który jesteś moim opiekunem, przez błogosławieństwo Bożej Opatrzności oświecaj mnie, chroń mnie, kieruj mną i rozporządzaj mną. Amen.”