Modlitwa do aniołów

W naszych modlitwach do Boga możemy prosić o wstawiennictwo Jego świętych aniołów. Te niebiańskie istoty, które oglądają oblicze Boga i są w Bożej światłości, mogą nas prowadzić w naszych ciemnościach.

Liczni są Aniołowie Prawi, którzy służą chwale Bożej i tworzą dziewięć chórów anielskich. Możemy modlić się do naszych Aniołów Stróżów, ale także do trzech Archaniołów: Świętego Michała ("Któż jak Bóg?"), przywódcy zastępów anielskich, Świętego Gabriela ("Siła Boga"), posłańca Apokalipsy i Świętego Rafała ("Bóg uzdrawia"), modlącego się w prośbach o uzdrowienie i patrona Aniołów Stróżów. Jakakolwiek modlitwa będzie potężną modlitwą do aniołów, jeśli będzie odmawiana z wiarą, zwrócona do Pana i zgodna z wolą Bożą.

Modlitwa z Mszału Rzymskiego do Anioła Stróża 

“Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam, jako stróżów, Twoich świętych Aniołów spraw, abyśmy zawsze znajdowali u nich obronę i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Modlitwa do Archaniołów

“Święty Michale Archaniele, wojsk niebieskich wodzu, któremu Bóg zlecił przyjmowanie dusz naszych przy śmierci, Twojej się przemożnej opiece oddaję. Broń nędznej duszy mojej zawsze przeciw szatanom i ich wszelkim pokusom, a osobliwie w godzinę śmierci przyjmij mnie do wiekuistej chwały, abym wraz z Tobą Boga na wieki wychwalał.

Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami, jakie nas zgubić mogą. Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny.

Święty Gabrielu Archaniele, słusznie nazwany „Bożą mocą”, ponieważ zostałeś wybrany do zwiastowania Maryi tajemnicy Wcielenia, w której Bóg Wszechmogący okazał moc swego ramienia. Spraw, abyśmy poznali skarby zamknięte w Osobie Syna Bożego. Bądź nam pośrednikiem w Niego i Jego Matki w niebie,a tu na ziemi naszym przewodnikiem i opiekunem. Amen”

Modlitwa dziękczynna za aniołów

"Chwalimy Cię, Boże Stworzycielu, za aniołów, dzieci Twojej światłości, którzy wpatrują się w Twoją chwałę bez końca. Chwała Tobie, Panie, na wieki!

Chwalimy Cię, Boże żywy, za posłańców Twojego słowa: oni zwiastują prawdziwe słońce w nocy. Chwała Tobie, Panie, na wieki!

Chwalimy Cię, Boże Najwyższy, za pracowników Twojego zamysłu: oni codziennie ofiarują Ci nasze modlitwy. Chwała Tobie, Panie, na wieki!

Chwalimy Cię, najświętszy Ojcze, za aniołów, naszych towarzyszy: prowadzą nas do Twojego królestwa. Chwała Tobie, Panie, na wieki!

Chwalimy Cię, Ojcze dusz, za świat niewidzialny: dzięki niemu poznajemy Twoją wielkość. Chwała Tobie, Panie, na wieki!”

Możemy też przywołać wszystkich aniołów, modląc się inwokacją do dziewięciu chórów anielskich.

Módl się do aniołów z Hozaną

Aniołowie są naszymi codziennymi towarzyszami i obrońcami we wszystkich naszych bitwach na tej ziemi. Z Hozaną odkryj różne modlitwy do naszych niebiańskich towarzyszy.


Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt