Modlitwy do Archanioła Gabriela

Archanioł Gabriel jest aniołem zwiastowania, który przychodzi, aby oznajmić Maryi, że spodziewa się Syna Bożego. Jest jednym z trzech archaniołów wymienionych w Biblii, obok świętego Michała i świętego Rafała. Modlitwa do aniołów, jako Bożych posłańców i przewodników na naszej ziemskiej drodze, pomaga nam otworzyć się na to, co Bóg chce nam ofiarować.

Modlitwa do św. Archanioła Gabriela o łaski płynące z tajemnicy Wcielenia

“Święty Archaniele Gabrielu, wyjednaj nam przed Majestatem Bożego Miłosierdzia wsparcie w naszych codziennych potrzebach.

Ty objawiłeś Maryi tajemnicę Wcielenia, prosimy Cię, spraw, abyśmy przez Twoje modlitwy i wstawiennictwo w niebie otrzymali wszelkie łaski płynące z tajemnicy Wcielenia i na wieki głosili chwałę Bożą na ziemi. Amen.”

Modlitwa do św. Gabriela Archanioła o zaufanie Bogu

“Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści.

Byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni.

Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Amen.”

Koronka do Świętego Gabriela Archanioła

Koronka ta składa się z 3 pierwszych paciorków, a następnie z trzech serii po 11 paciorków, czyli 33 paciorki na pamiątkę 33 lat ziemskiego życia Jezusa. Pomiędzy tymi trzema seriami przeplatają się dwa paciorki, które symbolizują bóstwo i człowieczeństwo Jezusa.

Odmawia się ją w sposób następujący:

“W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.” 


Na pierwszych 3 paciorkach:

1. “Ojcze Niebieski, przez pozdrowienie Archanioła Gabriela możemy czcić Wcielenie Twojego Boskiego Syna.”

2. “Matko Zbawiciela, możemy starać się zawsze naśladować Twoje święte Cnoty i odpowiadać naszemu Ojcu: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

3. “Archaniele Gabrielu, prosimy oddaj chwałę naszemu Ojcu za dar Jego Syna – módlmy się, by któregoś dnia, dzięki Jego łasce, moglibyśmy stać się jednością.”


Na 3 częściach po 11 paciorków :

“Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą! Błogosławiona jesteś między niewiastami.” 


Na 2 paciorkach oddzielających części po 11 paciorków:

“Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.”

 

Na medaliku ze Św. Gabrielem Archaniołem:

“Święty Gabrielu Archaniele, módl się za nami”

lub

“Boże, który posłałeś Archanioła Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.”

lub dowolna modlitwa do Świętego Gabriela Archanioła.

Modlitwa do Archaniołów o uzdrowienie

Każdy z trzech Archaniołów uznanych przez Kościół ma swoją szczególną rolę. Do anioła Gabriela, "Siła Boża", modlimy się o pomoc w przyjęciu woli Bożej, Archanioł Michał jest obrońcą przed złem, a do Archanioła Rafała, "Bóg uzdrawia", modlimy się o uzdrowienie duszy i ciała. Istnieją potężne modlitwy o uzdrowienie do Archanioła Rafała. Doskonałym sposobem na uzyskanie ich wstawiennictwa są także litanie do Archaniołów (litania do św. Michała, litania do św. Rafała).  

Módl się do aniołów z Hozaną!

Hozana zaprasza do modlitwy i odkrywania świętego Gabriela i jego dwóch towarzyszy, potężnych archaniołów Michała i Rafała. Zacznij modlić się już teraz, dołączając do wybranej przez siebie grupy modlitewnej.


Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt