Nowenna do Aniołów Stróżów

Aniołowie Stróżowie, którym powierzony jest każdy z nas, czuwają nad nami i naszymi duszami przez całe nasze ziemskie życie. Chronią nas, prowadzą i zanoszą nasze modlitwy do Boga. Aby umocnić naszą więź z tymi niebiańskimi towarzyszami, ważne jest, abyśmy uwzględniali ich w naszych modlitwach. Pięknym tego wyrazem jest poświęcenie im nowenny.

Treść nowenny

Nowennę możemy zacząć 23. zrześnia, w liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio.

Dzień pierwszy

„Mój dobry Aniele Stróżu, pomóż mi podziękować Najwyższemu, że raczył ofiarować mi ciebie jako strażnika.

Aniele Boży, najdroższy opiekunie, któremu powierzyła mnie Jego miłość, każdego dnia stój u mego boku, by oświecać i strzec, rządzić i prowadzić. Amen.”

Dzień drugi

„Książę niebieski, racz wyjednać dla mnie wybaczenie wszystkich powodów do niezadowolenia, których przysporzyłem tobie i mojemu Bogu, ignorując twoje ostrzeżenia i rady.

Aniele Boży…”

Dzień trzeci

„Mój serdeczny nauczycielu, utrwal w mej duszy ogromny szacunek do ciebie, tak bym nigdy już nie ośmielił się czynić w twojej obecności czegoś, co sprawiłoby ci ból.

Aniele Boży…”

Dzień czwarty

„Mój troskliwy lekarzu, naucz mnie walczyć i pomóż wyleczyć się ze złych przyzwyczajeń i licznych niedostatków, nękających moją duszę.

Aniele Boży…”

Dzień piąty

„Mój wierny przewodniku, wyjednaj dla mnie moc przezwyciężania wszystkich przeszkód, jakie napotkam na drodze cnoty, i prawdziwą cierpliwość w znoszeniu prób tego żywota.

Aniele Boży…”

Dzień szósty

„Mój potężny orędowniku u Boga, wyjednaj dla mnie łaskę posłuszeństwa wobec twych uświęconych rad i pogodzenia mojej woli we wszelkich sprawach z wolą Boga.

Aniele Boży…”

Dzień siódmy

„Duchu najczystszy, rozpromieniony miłością Bożą, wyjednaj dla mnie ten boski ogień, a z nim, prawdziwe oddanie twojej dostojnej królowej i mojej dobrej Matce, Maryi.

Aniele Boży…”

Dzień ósmy

„Mój oddany opiekunie, pomóż mi godnie odpłacić za twoją miłość i dobroć i ze wszystkich sił doskonalić w sobie taką wiarę, jaką ty pokładasz w Bogu.

Aniele Boży…”

Dzień dziewiąty

„Błogosławiony sługo Najwyższego, wyjednaj dla mnie u Najlitościwszego, bym któregoś dnia miał szczęście zająć w niebie jedno z miejsc opuszczonych przez twoich zbuntowanych towarzyszy.

Aniele Boży…”


Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt