Jak przywołać Anioła Stróża?

„Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?” (Hbr 1,14)

Inwokacja to modlitwa, która jest prośbą o pomoc, a możemy zwrócić się o nią do naszego Anioła Stróża, ponieważ Bóg dał Aniołom Stróżom moc pomagania nam w trudnych sytuacjach.

Inwokacja do Aniołów Stróżów

„Aniele Boży, mój opiekunie, 

dobroć Niebieskiego Ojca powierzyła mnie tobie, 

oświecaj, chroń, kieruj i rządź mną, teraz i na wieki (3 razy)

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Wszechmogący wieczny Boże, który za sprawą Twojej nieskończonej dobroci przydzieliłeś każdemu człowiekowi Anioła Stróża, spraw, abym czcił mojego Anioła Stróża, kochał go i był posłuszny jego natchnieniom, abym z pomocą jego opieki i Twojej świętej łaski mógł kiedyś w Niebieskiej Ojczyźnie, razem z nim i wszystkimi innymi świętymi Aniołami, kontemplować Twoje Boskie Oblicze.

Aniołowie Pana, potężne istoty, które wypełniacie rozkazy Pana, gdy tylko usłyszycie Jego głos, błogosławcie Pana.

Uwielbiaj, duszo moja, Pana, i wszystko, co jest we mnie, niech sławi święte imię Jego.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Święta istoto, która od pierwszej chwili mojego życia nie przestajesz mnie strzec i bronić, hojny i stały przyjacielu, to za Twoim wstawiennictwem otrzymałem nieskończoną ilość łask i prawie zawsze moje tchórzliwe i niedoskonałe modlitwy zostałyby odrzucone, gdyby nie zostały przez Ciebie przedstawione.

Wiem, że jestem ci dłużny. Zdaję sobie również sprawę, jak mało byłem wdzięczny za tak czystą i skuteczną posługę miłosierdzia.

Bez Ciebie zginąłbym tysiące razy, a moje negatywne czyny i myśli przyniosłyby mi często największe nieszczęście, gdybyś nie był blisko mnie.

Rzadko myślę o tym, by podziękować za choćby część twoich dobrodziejstw.

Często byłem głuchy na Twoje rady i natchnienia, i ze szczerym żalem proszę Cię o wybaczenie, że do tej pory tak źle odpowiadałem na Twój gorliwy zapał, który mi okazywałeś.

Wiem, że główną wdzięcznością, jakiej ode mnie oczekujesz, jest bycie uważnym na Twoją obecność i nieustanne kroczenie drogą, którą mi wskazujesz, abym w Twojej obecności nie uczynił ani nie powiedział niczego, co byłoby niegodne chrześcijanina;

abym wreszcie starał się naśladować Ciebie, łącząc we wszystkich moich działaniach nieustanną uwagę na Boga i stałą wierność w wypełnianiu Jego woli.

O Ty, który tak dobrze znasz moje słabości, gwałtowność moich namiętności i niebywałą złośliwość nieprzyjaciół, którzy tak bardzo pragną mnie zgubić, pomóż mi odkryć wszystkie ich podstępy, uniknąć wszystkich ich zasadzek i pokonać wszystkie ich pokusy.

Pomóż mi nigdy nie zapominać, że pod okiem Boga nieskończenie czystego i w obecności Jego Świętego Anioła, który nie opuszcza mnie ani na chwilę, muszę brzydzić się wszystkim, co może upodlić moją duszę.

Naucz mnie tak żarliwie się modlić, aby moje modlitwy były jak wyborne pachnidła, które chętnie składasz przed tronem Boga, podobnie i mnie po śmierci przedstaw Jemu, bym został łaskawie przyjęty.

Proszę… (przedstaw swoją prośbę)

Dziesiątek różańca

Święty Aniele Stróżu, módl się za mnie 

Święty Aniele Stróżu, wstawiaj się za mną

Dziękuję mój Aniele Stróżu.”

Krótka modlitwa do Anioła Stróża

„Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój,

Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

bądź mi zawsze do pomocy.

Strzeż duszy i ciała mego

i zaprowadź do życia wiecznego.

Amen.”

Litania do Anioła Stróża

„Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, Królowo Nieba; módl się za nami.

Święty Aniele, stróżu mój;

Święty Aniele, opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;

Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści;

Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze;

Święty Aniele, mój nauczycielu;

Święty Aniele, mój przewodniku;

Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków;

Święty Aniele, mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach;

Święty Aniele, mój orędowniku u Boga;

Święty Aniele, mój obrońco;

Święty Aniele, miłujący czystość;

Święty Aniele, miłujący niewinność;

Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;

Święty Aniele, przewodniku mojej duszy;

Święty Aniele, wzorze czystości;

Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa;

Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości;

Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym;

Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać swoich aniołów jako naszych stróżów, spraw łaskawie, byśmy my, pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Pana Naszego, który żyje i króluje z Tobą, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.”