You are here:
Litania do św. Rafała Archanioła

Litania do św. Rafała Archanioła

Litanie są przede wszystkim modlitwami wspólnotowymi. Jedna osoba przywołuje świętego, zaś zgromadzeni odpowiadają formułą błagalną, np. „módl się za nami”. Możemy je również odmawiać samodzielnie. W takiej sytuacji sami odczytujemy zarówno inwokację jak i odpowiedź.

„Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson.

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Św. Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.

Św. Michale, Archaniele wiary i pokory, 

Św. Gabrielu, Archaniele nadziei i pokoju,

Św. Rafale, wielki Archaniele miłości Bożej, 

Św. Rafale, który jesteś jednym z siedmiu Archaniołów, którzy stoją przed Panem, 

Św. Rafale, który zanosisz nasze modły przed tron Boży, 

Św. Rafale, wielki lekarzu, stróżu i przewodniku, 

Św. Rafale, obrońco i wspomożycielu w każdej potrzebie, 

Św. Rafale, w niedoli na pociechę nam dany, 

Św. Rafale, w różnych potrzebach dziwny pomocniku, 

Św. Rafale, troskliwy towarzyszu podróży młodego Tobiasza, 

Św. Rafale, który uratowałeś Tobiasza od wielkiej ryby, 

Św. Rafale, który rozkazałeś Tobiaszowi uchwycić rybę i wyciągnąć ją na ląd, 

Św. Rafale, który kazałeś Tobiaszowi rybę rozpłatać i wyjąć z niej żółć, serce i wątrobę, 

Św. Rafale, który bezpiecznie zaprowadziłeś Tobiasza do Raguela, 

Św. Rafale, który poszukałeś Tobiaszowi żonę – Sarę, 

Św. Rafale, który uwolniłeś Sarę od złego ducha, 

Św. Rafale, który pomogłeś Tobiaszowi w odbiorze od Gabaela pożyczonych pieniędzy, 

Św. Rafale, który przyprowadziłeś młodego Tobiasza do domu zdrowego i żonatego, 

Św. Rafale, który poleciłeś Tobiaszowi żółcią ryby potrzeć oczy niewidomego ojca, 

Św. Rafale, który przywróciłeś wzrok staremu Tobiaszowi, 

Św. Rafale, który mocą Bożą dokonujesz cudów, 

Św. Rafale, stróżu nasz, 

Św. Rafale, przewodniku nasz,

Św. Rafale, doradco nasz, 

Św. Rafale, opiekunie nasz, 

Św. Rafale, duchowy nasz bracie, 

Św. Rafale, nauczycielu nasz, 

Św. Rafale, pomocniku nasz, 

Św. Rafale, pocieszycielu nasz, 

Św. Rafale, patronie nasz, 

Św. Rafale, obrońco nasz, 

Św. Rafale, wodzu nasz, 

Św. Rafale, od którego pochodzi natchnienie do dobra,

Św. Rafale, który nas oświecasz,

Od wszelkich niebezpieczeństw – przez św. Rafała wybaw nas Panie.

Od odstępstwa od wiary – przez św. Rafała…

Od powietrza, głodu, ognia, wody i wojny – 

Od nagłej, a niespodziewanej śmierci – 

Od śmierci wiecznej – 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.

U. Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Módlmy się: Boże, któryś św. Rafała Archanioła dał słudze swemu Tobiaszowi za towarzysza podróży, daj nam, sługom swoim, aby nas zawsze otaczała jego opieka. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Odkryj z nami litanie do świętych i wiele innych litanii, w tym litanię do św. Michała Archanioła czy litanię do świętych aniołów.

Modlitwa do świętego Rafała o dobrą żonę/męża

„Święty Rafale Archaniele, to Ty zostałeś posłany przez Boga, by pomóc młodemu Tobiaszowi wybrać dobrą i cnotliwą żonę. Pomóż, proszę i mnie w tym ważnym wyborze, który wpłynie na całą moją przyszłość. Proszę Cię o pomoc w wyborze dobrej żony/męża.”