You are here:
Litania do św. Antoniego z Padwy

Litania do św. Antoniego z Padwy

Litania to jeden z wielu sposobów w jaki możemy się zwrócić do świętego Antoniego z Padwy. Litanie do świętych to modlitwy błagalne, wzywające świętych z prośbą o ich wstawiennictwo. Najczęściej są odmawiane wspólnotowo i wymieniają wszystkie tytuły i cnoty danego świętego.

Jak odmawiać litanię do świętego Antoniego?

Litanie są przede wszystkim modlitwami wspólnotowymi. Jedna osoba przywołuje świętego, zaś zgromadzeni odpowiadają „módl się za nami”. Możemy je również odmawiać samodzielnie. W takiej sytuacji sami odczytujemy zarówno inwokację jak i odpowiedź.

„Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. 

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Święty Antoni, chwało miasta Padwy, 

Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, 

Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka, 

Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, 

Święty Antoni, perło ubóstwa świętego, 

Święty Antoni, lilio czystości,

Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa, 

Święty Antoni, zwierciadło cnoty, 

Święty Antoni, miłujący życie ukryte, 

Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, 

Święty Antoni, żarliwy apostole, 

Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę, 

Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,

Święty Antoni, przewodniku dusz, 

Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary, 

Święty Antoni, nauczycielu prawdy, 

Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego, 

Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii, 

Święty Antoni, nawracający grzeszników, 

Święty Antoni, zwalczający występki, 

Święty Antoni, aniele pokoju, 

Święty Antoni, odnowicielu obyczajów, 

Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa, 

Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, 

Święty Antoni, postrachu złych duchów, 

Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, 

Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione, 

Święty Antoni, chwalebny cudotwórco, 

Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego, 

Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju, 

Święty Antoni, Święty całego świata, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, święty Antoni,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora, świętego Antoniego, i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie, a w przyszłym obdarzy wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.” 

Dlaczego warto odmawiać litanię do świętego Antoniego?

Litanie stanowią ważną część kultu świętych. Antoni był skromnym franciszkaninem, który poświęcił swoje życie służbie chorym i ubogim. Został wybrany przez Boga, który obdarował go wieloma darami. Był świetnym kaznodzieją i znawcą Słowa Bożego. Jego przekazy dotyczące wiary towarzyszą nam niezmiennie od wieków, a dzięki swoim homiliom został uznany jednym z Doktorów Kościoła. Był cudotwórcą, znanym z licznych uzdrowień. Został kanonizowany rok po swojej śmierci. Wierni na całym świecie zwracają się do niego w modlitwach, w szczególności przed rocznicą jego śmierci (13. czerwca), kiedy odmawiana jest nowenna trzynastodniowa lub tzw. trzynaście wtorków.

Jak zwrócić się do św. Antoniego z konkretną prośbą?

Litanie są najczęściej recytowane we wspólnocie, w intencji wszystkich grzeszników („módl się za nami”), podczas różnych wydarzeń kalendarza liturgicznego. Istnieje jednak możliwość powiązania litanii z konkretną intencją. By powierzyć świętemu cudotwórcy nasze osobiste prośby, możemy wybrać cudowną modlitwę do świętego Antoniego lub modlitwę o łaski. Możemy również zwrócić się do niego w sprawie zagubionych przedmiotów lub by znaleźć miłość.