You are here:
Modlitwa do św. Antoniego o znalezienie rzeczy

Modlitwa do św. Antoniego o znalezienie rzeczy

Święty Antoni z Padwy przyjmuje modlitwy tych, którzy coś stracili. Do tego XIII-wiecznego franciszkańskiego mnicha, który odnalazł w jaskini zaginione manuskrypty, modlą się katolicy na całym świecie, aby oświecił ich poszukiwania, niezależnie od tego, czy przedmiot poszukiwań jest natury materialnej, uczuciowej czy duchowej. Oto kilka modlitw, aby powierzyć mu swoje poszukiwania.

Modlitwa do świętego Antoniego, aby odnaleźć co utracone lub zapomniane

“Święty Antoni!

Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc Cię patronem rzeczy zgubionych i skradzionych. Stroskany przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zaginionej, której bezskutecznie szukam.

Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył Tobie, posyłając do Ciebie wszystkich strapionych, ufających, że Twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi. Jakże często się działo, że za Twoim wstawiennictwem umarli otrzymywali życie, błądzący dobrą radę, uciśnieni pociechę, opętani uwolnienie, trędowaci oczyszczenie, więźniowie wolność, podróżujący pewność życia, kalecy zdrowie, okradzeni swój majątek, znajdujący się w niebezpieczeństwie ocalenie, a wszyscy cierpiący – pomoc i pociechę. Także dzisiaj wszędzie doznajemy owoców Twego wstawiennictwa u tronu Bożego.

Wyjednaj mi tę łaskę, abym ja także był jednym z tych, którzy doznali Twojej pomocy. Polecam Twej opiece to, co mi skradziono, a jeżeli zgadza się to z wolą Bożą, to spraw, abym to otrzymał i mógł znowu cieszyć się tym ku Bożej i Twojej chwale.”

Modlitwa do świętego Antoniego, aby się nie zagubić lub, by się odnaleźć

“Święty Antoni, wielki nasz Patronie, proszę Cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na mnie i przyszedł mi z pomocą.

Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i moich ufnych próśb, ale wspomagaj mnie w moich troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagam, spraw, abym dzięki Twej opiece miał zawsze silną wiarę, pracował nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.

Polecaj mnie Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słaby i nędzny jestem, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd mnie otacza i jak bardzo potrzebuję Twej pomocy.

Proszę Cię, święty Antoni, abyś mnie wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.”

Inne modlitwy do świętego Antoniego na różnorakie poszukiwania

Jako opiekun zakochanych, święty Antoni jest również proszony o znalezienie lub odnalezienie miłości. Możemy więc powierzyć Mu nasze małżeństwo - lub pragnienie małżeństwa - i naszą rodzinę (lub pragnienie rodziny). Istnieją również modlitwy do tego świętego taumaturga, aby wyprosić łaski i cuda.

Odkrywaj z Hozaną wspólnoty modlitewne, aby wspólnie szukać i znajdować

Aby odnaleźć lub pogłębić swoją wiarę, dołącz do jednej z wspólnot Hozany.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt