You are here:
Modlitwa do świętego Antoniego z Padwy o pieniądze

Modlitwa do świętego Antoniego z Padwy o pieniądze

W obliczu trudności z pieniędzmi, rosnącego zadłużenia, obciążeń finansowych, które są zbyt ciężkie do udźwignięcia, możemy czuć się zagubieni. Bóg chce, abyśmy byli wolni i szczęśliwi. Z ufnością możemy złożyć przed Nim nasze smutki i troski, czy to materialne, emocjonalne czy duchowe. Nie chodzi o odmawianie magicznej modlitwy, która ma przyciągnąć szczęście i pieniądze, o proszenie Boga o wygraną w grach hazardowych czy o cud z natychmiastowym skutkiem. Chodzi o zaufanie do Pana i wiarę w Jego ojcowską, nieskończoną i miłosierną miłość.

Święty Antoni z Padwy jest przykładem wiary i oddania się Bogu. Ten święty cudotwórca może być potężnym przewodnikiem i orędownikiem w naszych modlitwach.

Jak modlić się w kłopotach finansowych? 

Bóg jest uważny na nasze potrzeby materialne. Kilka razy w Ewangelii Jezus mówi nam byśmy oddali się z ufnością Jego Ojcu, prosząc Go o to co potrzebujemy.  

“Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?” (Mt 6,26)

Zanim jednak przedstawimy Bogu naszą prośbę, dobrze jest rozeznać, jaka jest nasza prawdziwa potrzeba. Czasami szukamy pieniędzy dla nich samych lub po to, by zaspokoić jedną z naszych wewnętrznych ran: potrzebę zaistnienia, potrzebę poczucia bezpieczeństwa, potrzebę posiadania... Pan nie jest bankiem dającym nam dostęp do pieniędzy dla samych pieniędzy lub dla tego, co one zapewniają.

Ale Bóg jest Ojcem, który troszczy się o swoje dzieci.

Jednym ze sposobów oddania się pod Jego opiekę jest codzienna modlitwa Ojcze Nasz. Poprzez tę piękną modlitwę, której nauczył nas sam Jezus, prosimy Go o zapewnienie naszych codziennych potrzeb"Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj".

Modlitwa do świętego Antoniego w trudności finansowej

“O przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Boskie Dzieciątko; oto ja pełen nędzy wszelakiej, uciekam się do Ciebie, błagając, byś mnie wziął w swoją opiekę i wyprosił mi łaskę, o którą Cię proszę ..........  Wierząc w Twoją opiekę błagam Cię, święty Antoni, racz mi wyprosić u Boga łaskę szczególnego żalu za grzechy i łaskę miłowania Boga nade wszystko. Ufam, że za Twoją przyczyną zwyciężę wszystkich nieprzyjaciół swej duszy i będę służył Bogu, Ojcu najlepszemu przez całe swe życie, by potem z Tobą kochać i wielbić Go na wieki wieków. Amen.”

Trzech świętych, do których możemy się modlić w trudnościach materialnych

"I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą." (Łk 11:9-10)

Jezus zachęca nas do modlitwy i powierzania Bogu wszystkich naszych potrzeb. Możemy prosić o wstawiennictwo świętych, którzy zaniosą nasze modlitwy i mogą nas wesprzeć w czasie próby.

Powierz wszystkie swoje potrzeby Bogu z Hozaną!

Na Hozanie można znaleźć wiele nowenn, w których można skierować swoje prośby do Boga. Modląc się przez dziewięć dni, niech twoje serce będzie otwarte na Bożą łaskę.