You are here:
Modlitwa do św. Józefa o dom

Modlitwa do św. Józefa o dom

Święty Józef jest małżonkiem Matki Bożej i ziemskim ojcem Chrystusa, nad którymi Bóg powierzył mu czuwanie. Jest odpowiedzialny za zapewnienie im pożywienia, bezpieczeństwa i schronienia. Logiczne jest więc, że powinien zostać patronem naszych domów.

Święty Józef patronem domostw

Przez całe swoje życie cieśla z Nazaretu pracuje, aby zapewnić im byt i stara się znaleźć miejsce do spania, co jest wyzwaniem szczególnie trudnym, gdy gospoda w Betlejem zamyka przed nimi swoje drzwi. Mimo to brnie dalej i schroni się z Maryją w stajence, gdzie narodzi się Jezus.

Kto zatem mógłby być lepszym orędownikiem od świętego Józefa w naszych poszukiwaniach domu? Zapewnia on wszystkie ziemskie potrzeby modlących się do niego, jak to zrobił dla jego rodziny, i dokonuje cudów. Zawierzenie się świętemu Józefowi to także zaufanie opatrzności i trochę większe poznanie Chrystusa przez niego.

Istnieje wiele świadectw rodzin, które dzięki modlitwie zostały napełnione łaskami przez świętego Józefa. A jego łaski, w postaci sprzedaży mieszkania, domu lub w pomocy przy szukaniu domu, są bardzo namacalne! 

Modlitwa do świętego Józefa przy szukaniu mieszkania

“Chwalebny i dobry święty Józefie,

Przeszedłeś przez wszystkie utrapienia, aby znaleźć dom dla Maryi i Jezusa. Przypomnij sobie swoją troskę o nich, swoje starania i zamknięte drzwi, które zastałeś, towarzysząc Dzieciątku Jezus na drogach przy spisie ludności, potem przy wygnaniu i wreszcie przy powrocie do domu.

Wśród niepewności zawsze dbałeś o to, aby warunki materialne odzwierciedlały Twoją miłość i troskę, Twoją wierną obecność i Twoją opiekę wobec Maryi i Jezusa.

Proszę czuwaj nad moimi staraniami o znalezienie mieszkania, niech to wszystko przebiega sprawnie i przejrzyście, zwłaszcza moje stosunki z wynajmującymi i warunki najmu.

Niech ten nowy dom będzie miejscem przyjaznym, spokojnym, z dobrymi sąsiadami i dobrymi relacjami między wszystkimi.

Niech wszyscy, którzy przychodzą do mojego (naszego) domu, zostaną powitani Twoją obecnością. Przynieś w to miejsce miłość do Jezusa i Maryi. Amen.” 

Hozana pomaga nam w modlitwie do świętego Józefa w naszych poszukiwaniach mieszkania!

Święty Józef jest potężnym i wiernym świętym, do którego modlimy się również poprzez szczególne mu nowenny i modlitwy. Istnieje kilka nowenn poświęconych poszukiwaniu lub sprzedaży domu, których celem jest przekazanie wszystkich swoich trosk w ręce Pana.