You are here:
Niezawodne modlitwy do świętego Józefa

Niezawodne modlitwy do świętego Józefa

Święty Józef, potomek króla Dawida i opiekun Jezusa, był wzorowy w swoim ojcostwie, pracy i oddaniu się Bogu. Jego głęboka zażyłość z Tajemnicą Wcielenia czyni go naprawdę wyjątkowym świętym. Modlitwy do świętego Józefa są potężną bronią przeciwko rozpaczy. Jak troszczył się o Jezusa, swojego przybranego syna, tak troszczy się o nas i z miłością i współczuciem przedstawia Bogu intencje modlitewne, które mu powierzamy.

Modlitwy do świętego Józefa

Oto dwie modlitwy do świętego Józefa, pierwsza to modlitwa prośby do świętego Józefa o cud, a druga to tzw. modlitwa "niezawodna" pochodząca z około 50 roku n.e. Ta druga modlitwa została wysłana przez papieża Juliusza II w 1505 roku do cesarza Karola, który wówczas wybierał się na wojnę.

Ważne jest, aby pamiętać, że Bóg nie jest jakimś czarodziejem i że nie powinniśmy oczekiwać od niego cudownego spełnienia wszystkich naszych życzeń. Bóg jest naszym Ojcem Niebieskim, nieskończenie dobrym i pełnym miłości do nas, swoich dzieci. On wie, czego potrzebujemy o wiele lepiej niż my sami i chce, abyśmy byli szczęśliwi. Nawet jeśli czasem możemy mieć wrażenie, że nas nie słucha, Pan nam towarzyszy i nigdy nas nie opuszcza.

Cudowna modlitwa do świętego Józefa

“Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus. Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam… Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen.”

Niezawodna modlitwa do świętego Józefa

“O Święty Józefie, którego opieka jest tak wielka, tak silna i tak niezwłoczna przed tronem Boga, w Tobie składam wszystkie moje sprawy i pragnienia. Święty Józefie, wspomóż mnie swoim potężnym wstawiennictwem i uzyskaj dla mnie od Twego Boskiego Syna wszelkie błogosławieństwa duchowe przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, abym zaangażowawszy Twoją niebiańską moc tu na dole, mógł złożyć dziękczynienie i hołd miłującemu nas Ojcu.

O święty Józefie, nigdy nie mam dość kontemplowania Ciebie i Jezusa śpiącego w Twoich ramionach; nie śmiem się zbliżać, gdy On spoczywa w pobliżu Twojego serca. Racz Go utulić w moim imieniu i ucałuj Jego delikatną główkę ode mnie i poproś Go, aby objął mnie i On, gdy oddam ostatnie tchnienie.

Święty Józefie, patronie dusz czyśćcowych, módl się za mną!”

Z Hozaną odkryj wiele modlitw i nowenn do świętego Józefa

Do świętego Józefa można modlić się przez cały rok lub podczas nowenny czy kilkudniowych rekolekcji, w konkretnych momentach roku. Odkryj różne propozycje grup modlitewnych na Hozanie.