You are here:
Koronka do świętego Józefa i różaniec

Koronka do świętego Józefa i różaniec

Święty Józef jest jednym z najważniejszych świętych w tradycji katolickiej. Koronka do świętego Józefa jak i różaniec do świętego Józefa to proste i powtarzające się formy modlitwy, które pozwalają nam rozważać miejsce Józefa w historii zbawienia, widzieć jego oczami i jego wrażliwością. Modlitwa ta nie jest zwykłym powtarzaniem - pozwala nam wejść w prawdziwą medytację i oddać się Jezusowi, przez wstawiennictwo świętego Józefa.

Koronka do świętego Józefa

Koronkę odmawiamy na zwyczajnym różańcu:

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.


Na krzyżyku:

Pozdrawiam Cię, święty Józefie, łaski Bożej pełen, błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc żywota najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. Święty Józefie, Piastunie Dzieciątka Jezus i Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Na dużych paciorkach (które w różańcu do Matki Bożej używamy do modlitwy Ojcze nasz): 

Jezu, Maryjo, święty Józefie, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją.

Jezu, Maryjo, święty Józefie, bądźcie ze mną przy skonaniu.

Jezu, Maryjo, święty Józefie, niech przy Was w pokoju oddam duszę Bogu.

 

Na małych paciorkach (które w różańcu do Matki Bożej używamy do modlitwy Zdrowaś Maryjo):

Święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusowego, módl się za nami.

 

Na zakończenie koronki:

Pod twoją obronę uciekamy się, święty Józefie, mniemany Ojcze Wcielonego Syna Bożego. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Ojcze chwalebny i błogosławiony. Opiekunie nasz, Patronie nasz, Pocieszycielu nasz, z Twoim mniemanym Synem najmilszym Jezusem nas pojednaj, Twojemu Synowi nas polecaj, Twojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj.

 

W. Módl się za nami, święty Józefie.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, za Jego przyczyną i wstawiennictwem otrzymali to, czego prośbami własnymi uzyskać nie możemy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

W. Niech będzie błogosławione imię świętego Józefa.

O. Teraz i na wieki.

Czym jest różaniec świętego Józefa?

Podobnie jak w przypadku Maryi, można modlić się na różańcu z Józefem. Różaniec Najświętszej Maryi Panny zaprasza nas do postawienia się blisko serca Maryi, aby kontemplować tajemnice życia Jezusa. Pozwala nam poświęcić się Jezusowi przez Maryję.

W ten sam sposób można podążać śladami Jezusa oczami Józefa, poznawać Go w inny sposób. Można też, tak jak modlimy się na różańcu za wstawiennictwem Maryi, modlić się na różańcu do świętego Józefa.

Jak modlić się różańcem świętego Józefa?

Różaniec świętego Józefa składa się z 60 paciorków i jest podzielony na 15 tajemnic, po 4 paciorki w każdej.

W tych 4 paciorkach są trzy niebieskie - symbol wiary świętego Józefa - i jeden biały - symbol jego czystości.

Poszczególne tajemnice są rozważane na każdym białym paciorku i są one takie same jak te rozważane w różańcu NMP.

 

Na każdym białym paciorku rozważamy kolejną tajemnicę i modlitwę:

“Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Twój przeczysty Oblubieniec Józef, Opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła.

Święta Maryjo, Matko Boża i święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.”

 

Na trzech niebieskich paciorkach mówimy:

“1. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef.

2. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef.

3. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef i błogosławieni Twoi święci rodzice Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez zmazy pierworodnej, o Przenajświętsza Panno Maryjo.”


Na zakończenie różańca:

“Módl się za nami, święty Józefie. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.”

“Boże, Ty od wieków obrałeś świętego Józefa do usług Twego Syna Jednorodzonego i Jego Najukochańszej Matki i uradowałeś Go zaszczytnym mianem Męża Niepokalanej Panny i Ojcem Twego Najdroższego Syna, prosimy Cię pokornie, abyś przez wszystkie usługi, które On wyświadczył Jezusowi i Maryi na ziemi, uczynił nas godnymi Jego wstawiennictwa na ziemi, a w niebie raczył nam pozwolić na Jego pożądane towarzystwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Jakie są tajemnice, które rozważamy przy różańcu świętego Józefa?

Rozważane tajemnice różańcowe odpowiadają fragmentom Ewangelii, podczas których możemy stanąć u boku Józefa i przyjąć jego spojrzenie.

Tajemnice radosne

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (Łk 1,38)
 • Nawiedzenie św. Elżbiety (Łk 1,41-42)
 • Narodzenie Pana Jezusa (Łk 2,7)
 • Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni (Łk 2,22)
 • Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni (Łk 2,48-49)

Tajemnice bolesne

 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu (Mk 14,36)
 • Biczowanie Pana Jezusa (Mk 15,15)
 • Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa (J 19,20)
 • Droga Krzyżowa Pana Jezusa (J 19,17)
 • Ukrzyżowanie Pana Jezusa (Mt 27, 46-50)

Tajemnice chwalebne 

 • Zmartwychwstanie Pana Jezusa (Mt 28,5-6)
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa (Dz 1,9-11)
 • Zesłanie Ducha Świętego (Dz 2,2-4)
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
 • Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

Jak zakończyć różaniec świętego Józefa?

Po modlitwie na zakończenie możemy również pomodlić się Pozdrowieniem świętego Józefa lub litanią do świętego Józefa.

Pozdrowienie świętego Józefa:

“Bądź pozdrowiony, święty Józefie, napełniony Bożymi łaskami, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między sługami Bożymi i błogosławiony mniemany Syn Twój, Jezus. Święty Józefie, Opiekunie Syna Bożego, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.”

Litania do świętego Józefa:

“Kyrie eleison.

Christe, eleison.

Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Opiekunie Odkupiciela,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy obrońco Chrystusa,

Sługo Chrystusa,

Sługo zbawienia,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Podporo w trudnościach,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie wygnańców,

Patronie cierpiących,

Patronie ubogich,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

Ustanowił go panem domu swego. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Hozana pomaga nam modlić się do świętego Józefa

Święty Józef to potężny i wierny święty, do którego modlimy się również przez nowenny i modlitw specjalnie mu poświęconych.

Hozana pomaga nam go odkryć dzięki wszystkim swoim duchowym propozycjom, wielorakim i różnorodnym! 

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt