You are here:
Modlitwy do świetego Antoniego z Padwy za rodzinę

Modlitwy do świetego Antoniego z Padwy za rodzinę

Rodzina jest skarbem, o który należy dbać i chronić. Cóż może być lepszego niż powierzenie naszych rodziców i dzieci Bogu w naszych modlitwach, aby zesłał swojego Ducha, który zamieszka w sercu naszego domu? Modlitwa do świętego Antoniego z Padwy, którego bliskość z Chrystusem umożliwiła mu dokonywanie cudów, to umożliwienie odnowienia, zachowania i umocnienia naszych relacji rodzinnych.

Dwie modlitwy za rodzinę do świętego Antoniego z Padwy

Modlitwa błogosławieństwa rodziny

“Antoni czyniący cuda, Najlitościwszy Przyjacielu tych, którzy się do Ciebie uciekają. Bądź Opiekunem i Obrońcą moim oraz mego domu. Zachowaj od nieszczęść, chorób i smutków moich najbliższych i drogich memu sercu. Osłaniaj dom i nasze życie od ognia, chorób i spustoszeń wojny. Broń od niedostatku, wspieraj w pracy, pomóż dobrze wykonywać obowiązki stanu i powołania. Niech moje życie służy chwale Bożej, pożytkowi Ojczyzny, niech będzie pomocą i przykładem dla bliźnich, a mnie niech wyjedna zbawienie. Oddaję Tobie duszę i ciało, umysł i serce, zmysły i zamiary, całego siebie. Kieruj i rządź mną tu, na ziemi, a gdy przyjdzie kres mej doczesnej wędrówki, przeprowadź przez Sąd Boży i bezpiecznie doprowadź do Królestwa Bożego. Amen.”

Modlitwa o wsparcie dla rodzin

“O Boże, Ojcze dobry i miłosierny, Ty wybrałeś świętego Antoniego jako świadka Ewangelii  posłańca pokoju pośród Twego ludu. Wysłuchaj modlitwy, z którą zwracamy się do Ciebie za jego  pośrednictwem. Uświęć każdą rodzinę, pomóż jej wzrastać w wierze, zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha. Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież. Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczanym przez chorobę, cierpienie i samotność. Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia  udzielaj nam Twojej miłości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Modlitwy do świętego Antoniego z Padwy za małżeństwo - fundament rodziny

Obrońca zakochanych, święty Antoni działa na rzecz rozkwitu małżeństw w radości Bożej.

Zawierz swoją rodzinę Bogu, poprzez wspólnoty Hozany!

Możesz dołączyć do grupy modlitewnej na Hozanie i modlić się z innymi ludźmi na całym świecie, według przeróżnych propozycji modlitewnych.