You are here:
Litania do świętej Teresy

Litania do świętej Teresy

Istnieje wiele modlitw do świętej Teresy z Lisieux. Jedną z nich są dedykowane świętej litanie. Litanie to modlitwy liturgiczne kierowane do świętych z prośbą o wstawiennictwo. Po każdym wezwaniu, które opisuje cnoty i zasługi danego świętego, odmawiana jest krótka formuła błagalna.

Tekst litanii do świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

Litanie są przede wszystkim modlitwami wspólnotowymi. Jedna osoba przywołuje świętego, zaś zgromadzeni odpowiadają „módl się za nami”. Możemy je również odmawiać samodzielnie. W takiej sytuacji sami odczytujemy zarówno inwokację jak i odpowiedź.

„Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu odkupicielu świata, Boże ,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,

Umiłowane dziecko Ojca Niebieskiego,

Oblubienico Jezusa Chrystusa,

Obdarzona mądrością Ducha Świętego,

Ikono tajemnicy Boga-Miłości,

Radosna ofiaro Miłości Miłosiernej,

Ukochana córko Najświętszej Maryi Panny,

Doktorze Kościoła Świętego,

Córko Karmelu wskazująca drogę do zbawienia,

Wierna córko św. Teresy od Jezusa,

Wierna uczennico św. Jana od Krzyża,

Patronko nie lękających się przystąpić do Boga,

Patronko wątpiących i zrozpaczonych,

Patronko misji i misjonarzy,

Patronko przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej,

Opiekunko małych i pokornych,

Wzorze mądrości ewangelicznej,

Wzorze miłości bliźniego,

Wzorze miłości dążącej do prawdy,

Wzorze pokory, przyjmującej wszystko, jako dar Boga,

Wzorze dziecięcej ufności i zawierzenia Bogu,

Wzorze świętości dostępnej dla każdego,

Wzorze autentycznego życia duchowego,

Nauczycielko poznania Chrystusa,

Nauczycielko umiłowania Kościoła,

Nauczycielko modlitwy,

Mistrzyni wiary,

Mistrzyni drogi dziecięctwa duchowego,

Mistrzyni chrześcijańskiego życia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Panie, który rzekłeś: Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, daj nam, prosimy, tak naśladować św. Teresę, dziewicę, w pokorze i prostocie serca, abyśmy otrzymali nagrodę wieczną. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dlaczego warto odmawiać litanię do świętej Teresy?

Mała Tereska jest powszechnie ceniona za prostotę i autentyczność w wierze. Niewielu świętych wywołało tyle entuzjazmu tuż po swoim przejściu do życia wiecznego. Odmawiając litanię do świętej Teresy, oddajemy cześć Bogu za żarliwą miłość, którą wypełnił serce tej młodej świętej i prosimy Go, by wypełnił tą samą niezmienną miłością również i nasze życie. Litania to jeden z wielu sposobów na to, by prosić tę wielką francuską świętą o wstawiennictwo, ale nie jedyny - możemy wybrać jedną z wielu innych modlitw lub nowenn.

Inne modlitwy do świętej Teresy z Lisieux

Boże, nasz Ojcze, Ty wysłuchujesz próśb tych, którzy służą Ci wiernie. Święta Teresa ufała,

że Ty spełnisz jej wolę w niebie, skoro ona zawsze pełniła Twoją wolę na ziemi.

Przez jej miłość do Ciebie, błagam wysłuchaj moją modlitwę, którą z ufnością do Ciebie zanoszę.

Ojcze nasz...

Panie Jezu, Synu Boży i nasz Zbawicielu, święta Teresa poświęciła swe doczesne życie dla zbawienia dusz i pragnęła “z nieba czynić dobro na ziemi”, a jako Twoja umiłowana oblubienica zabiegała zawsze o Twoją chwałę.

Przyjmij także moje oddanie się Tobie i przez jej wstawiennictwo udziel mi łask, o które z ufnością Cię proszę.

Zdrowaś Maryjo…

Duchu Święty, zdroju łaski i miłości, Ty w swoim uprzedzającym działaniu obdarzyłeś św. Teresę Bożą miłością, a ona wspaniałomyślnie na nią odpowiedziała. Teraz, gdy nie zaznaje spoczynku, lecz oręduje za nami w niebie, błagam Cię Duchu Pocieszycielu natchnij moją modlitwę i udziel mi łask, o które przez jej wstawiennictwo z ufnością Cię proszę.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, wejrzyj na ufność, którą pokładam w Tobie, przyjmij moje błagania i wstaw się za mną do Najświętszej Maryi Panny, która obdarzyła Cię uzdrawiającym uśmiechem w cierpieniu.

Wejrzyj także na udręczonych, na cierpiących i na wszystkich, którzy Cię wzywają. Jednoczę się z nimi jak z braćmi.

Proszę Cię, niech udzielone mi zgodnie z Bożą wolą łaski, umocnią moją wiarę, nadzieję i miłość, wyjednają pomoc w chwili śmierci i wieczną radość dzieci Bożych w niebie. Amen.”