You are here:
Litania do św. Józefa

Litania do św. Józefa

Litanie do świętego Józefa są często odmawiane lub śpiewane z okazji jego święta, które przypada 19. marca. Ta modlitwa wspólnotowa przywołuje ziemskiego opiekuna Jezusa poprzez wszystkie jego duchowe cnoty i rolę w Świętej Rodzinie. To on, wybrany przez Boga, by opiekował się Jezusem i Maryją, jest świętym patronem Kościoła powszechnego, przykładem pobożności i pokory dla wszystkich chrześcijan.

Tekst litanii do Św Józefa

Litanie są przede wszystkim modlitwami wspólnotowymi. Jedna osoba przywołuje świętego, zaś zgromadzeni odpowiadają „módl się za nami”. Możemy je również odmawiać samodzielnie. W takiej sytuacji sami odczytujemy zarówno inwokację jak i odpowiedź.

„Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów, 

Oblubieńcze Bogarodzicy, 

Opiekunie Odkupiciela, 

Przeczysty stróżu Dziewicy, 

Żywicielu Syna Bożego, 

Troskliwy obrońco Chrystusa, 

Sługo Chrystusa,

Sługo zbawienia,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy, 

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy, 

Józefie najmężniejszy, 

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy, 

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa, 

Wzorze pracujących, 

Ozdobo życia rodzinnego, 

Opiekunie dziewic, 

Podporo rodzin, 

Podporo w trudnościach, 

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych, 

Patronie wygnańców, 

Patronie cierpiących, 

Patronie ubogich, 

Patronie umierających, 

Postrachu duchów piekielnych, 

Opiekunie Kościoła świętego, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Inne modlitwy do św Józefa

Kult świętego Józefa jest bardzo bogaty. Jest on patronem, m.in. cieśli, ojców, robotników, do którego w szczególności kierowane są modlitwy i nowenny związane z problemami mieszkaniowymi i rodzinnymi. Ten, który na co dzień dbał o dobro Matki Bożej i Jezusa, jest bardzo bliski naszym codziennym troskom. Oprócz modlitw w tych konkretnych prośbach, świętemu Józefowi poświęcone są również Koronka do świętego Józefa Różaniec do świętego Józefa.