You are here:
Litania do świętego Michała Archanioła

Litania do świętego Michała Archanioła

Święty Michał, Książę Aniołów, jest przywódcą wojska niebieskiego, którego obecności możemy być pewni podczas Sądu Ostatecznego. Wraz ze św. Gabrielem i św. Rafałem należy do świętych aniołów, których katolicy przyzywają w swoich modlitwach najczęściej. Litanie do świętego Michała są zbudowane według tych samych reguł co pozostałe litanie do świętych. Zawierają inwokacje, poprzez które możemy powierzyć naszą walkę duchową i nasze modlitwy potężnemu obrońcy Boga.

Tekst litanii do świętego Michała Archanioła

„Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę przesławny,

Święty Michale dzielny w walce,

Święty Michale pogromco szatana,

Święty Michale postrachu złych duchów,

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale radości Aniołów,

Święty Michale zaszczycie nieba,

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale posłanniku Boga,

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale warownio ludu Bożego,

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale chorąży zbawienia,

Święty Michale aniele pokoju,

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.” 

Inne modlitwy do świętego Michała Archanioła

Kult świętego Michała

Święty Michał Archanioł jest obiektem potężnego kultu, zwłaszcza w krajach, których jest patronem, np. we Francji. Niektórzy mieli na pewno okazję podziwiać słynne Wzgórze Świętego Michała (Mont Saint Michel). Możemy poświęcić mu swoją rodzinę lub wybrane miejsce poprzez akt oddania. Innym sposobem na uczczenie tego świętego jest prośba o wstawiennictwo za pomocą koronki do świętego Michała lub nowenny (modlitwa dziewięciodniowa).

Modlitwa za wstawiennictwem św. Michała Archanioła

„Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, a przez chrzest staliśmy się świątynią Ducha Świętego. Uproś nam łaskę wierności, byśmy tej godności w sobie strzegli, nawet w najcięższych pokusach szatańskich. W Tobie, święty Michale, Kościół ma swego Stróża i Obrońcę.

Ty prowadzisz ochrzczonych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga, Dawcę Pokoju, aby zniweczył moc szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli grzechu, ani szkodzić Kościołowi. Obrońco chwały Najwyższego! Zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami! Niepokalane Serce Maryi, bądź naszym ratunkiem! Święty Michale Archaniele, módl się za nami!”

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt