You are here:
Nowenna do świętego Michała Archanioła z wezwaniem dziewięciu chórów anielskich

Nowenna do świętego Michała Archanioła z wezwaniem dziewięciu chórów anielskich

Święty Michał wspominany jest 29 września podczas święta świętych archaniołów. Wraz z Gabrielem i Rafaelem jest jednym z głównych archaniołów, którzy pojawiają się kilkakrotnie w Biblii. Jako wódz armii Pana, jego imię oznacza po hebrajsku " któż jak Bóg". Zgodnie z tradycją katolicką od 21 do 29 września każdego roku wielu wiernych odmawia wielką nowennę do świętego Michała i dziewięciu chórów anielskich, aby oddać im cześć i prosić o pomoc.

Program nowenny do świętego Michała i dziewięciu chórów anielskich

Odmówienie nowenny do świętego Michała i dziewięciu chórów anielskich pozwala prosić o pomoc Archanioła Michała i poszczególne grupy aniołów zgodnie z ich funkcją i misją. 

(Dowiedz się więcej o dziewięciu chórach anielskich)

Program na każdy z dziewięciu dni

Dzień pierwszy

“Pozdrowienie św. Michała Archanioła i chóru Serafinów

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego chóru Serafinów zapal w nas, Panie, ogień doskonałej miłości. Amen.”

Dzień drugi

“Pozdrowienie św. Michała Archanioła i chóru Cherubinów

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Cherubinów, udziel nam, Panie, łaski opuszczenia drogi grzechu, a postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen.”

Dzień trzeci

“Pozdrowienie św. Michała Archanioła i chóru Tronów

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego chóru Tronów wlej, Panie, w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen.”

Dzień czwarty

“Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Niebiańskiego chóru Panowań

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego chóru Panowań, daj nam, Panie, łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia tego, co skażone grzechem. Amen.”

Dzień piąty

“Pozdrowienie św. Michała Archanioła i chóru Mocy

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego chóru Mocy, zachowaj Panie, dusze nasze od zasadzek i pokus szatana. Amen.”

Dzień szósty

“Pozdrowienie św. Michała Archanioła i chóru Potęg

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego chóru Potęg, daj nam, Panie, zwycięstwo w pokusach i zbaw ode złego. Amen.”

Dzień siódmy

“Pozdrowienie św. Michała Archanioła i chóru Księstw

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego chóru Księstw, napełnij nas, Panie, duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen.”

Dzień ósmy

“Pozdrowienie św. Michała Archanioła i chóru Archaniołów

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego chóru Archaniołów, obdarz nas, Panie, wytrwałością w wierze i w dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Amen.”

Dzień dziewiąty

“Pozdrowienie św. Michała Archanioła i chóru Aniołów

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego chóru wszystkich Aniołów, spraw, Panie, abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu, zostali zaproszeni do chwały wiecznej. Amen.”

Codzienny program modlitwy

Polecenie się Świętemu Michałowi

“Święty Michale Archaniele, najwierniejszy Sługo Boży, Ty zwyciężyłeś zbuntowane duchy, gotowe do walki ze swoim Stwórcą. Twoje hasło: „Któż jak Bóg!” niech nam zawsze towarzyszy i przypomina o wszechmocy Bożej. Kiedy przyjdą pokusy, tym zawołaniem będziemy Cię wzywać na pomoc, nasz Obrońco. W nas i wokół nas toczy się decydująca walka, w której rozstrzyga się sprawa wiecznego zbawienia dusz nieśmiertelnych. Ty wiesz, jak nierówna to walka, jak bardzo jesteśmy słabi. Dlatego prosimy, bądź nam opiekunem i wodzem. W tych ciągłych, wyczerpujących zmaganiach – broń od znużenia i zniechęcenia. Ocal nas w godzinę śmierci, kiedy – być może – będziemy atakowani przez złego ducha. Prosimy Cię z bezgraniczną ufnością o pomoc, gdyż w Twej obronie pokładamy nadzieję. W tej ostatniej walce o zbawienie naszych dusz racz odnieść pełne zwycięstwo. Amen.”

Wezwanie chórów anielskich

“Chwalcie Pana z niebios,

Chwalcie Go na wysokościach.

Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie

Chwalcie Go wszystkie Jego Zastępy.

Niech Imię jego zawsze i wszędzie

Rozbrzmiewa hasłem: „Któż jak Bóg!”

Serafy płomienne, rozniećcie miłość w sercach naszych i głoście z nami: Któż jak Bóg!

Cheruby pełne wiedzy, pouczcie nas prawd zbawienia i głoście z nami: Któż jak Bóg!

Trony najwyższe, oczyśćcie nas z pychy i głoście z nami: Któż jak Bóg!

Panowania niebiańskie, zapanujcie przez dobro w naszych duszach i głoście z nami: Któż jak Bóg!

Moce niezwyciężone, uzbrójcie naszą chwiejną wolę i głoście z nami: Któż jak Bóg!

Potęgi mocarne, brońcie nas w walce ze złem i głoście z nami: Któż jak Bóg!

Księstwa najszlachetniejsze, kierujcie nas ku Prawdzie i głoście z nami: Któż jak Bóg!

Archaniołowie najdostojniejsi, prowadźcie nas wytrwale i głoście z nami: Któż jak Bóg!

Aniołowie święci, czuwajcie na drogach naszego życia i głoście z nami: Któż jak Bóg!

Wszystkie chóry aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze godnie wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięcznością rozgłaszać Jego chwałę teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.”

  • Wezwanie na każdy dzień do świętego Michała i jednego z chórów anielskich
  • Modlitwy na zakończenie nowenny:

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

“Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego, módl się za nami.”

“Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, potężni i mocni, pełniący jego rozkazy. Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia, gdy Michał Archanioł zstępował z nieba. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.

Módlmy się: Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom; spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia aniołowie, którzy w niebie pełnią świętą służbę przed Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”

Istnieje kilka wersji nowenny do świętego Michała i dziewięciu chórów anielskich. Program dzienny może się więc znacznie różnić w zależności od nowenny.

Nowenna do świętego Michała Archanioła na Hozanie, aby wyprosić jego ochronę

Odkryj nowenny i grupy modlitewne do świętego Michała Archanioła z Hozaną.

Dlaczego warto się modlić do świętego Michała Archanioła?

Świętemu Michałowi Pan powierzył ważne misje, które świadczą o jego wielkości i świętości. On jest księciem niebaprzywódcą niebieskich zastępów. W Apokalipsie świętego Jana walczy i pokonuje smoka (czyli szatana) w towarzystwie swojej armii wiernych aniołów. Jak mówi Brewiarz Rzymski: "Wiele jest cudów o archaniele świętym Michale, który silny w walce odniósł zwycięstwo. Dlatego prośba o wstawiennictwo świętego Michała Archanioła dodaje nam odwagi i siły w walce ze złem.

Oprócz roli obrońcy Kościoła i chrześcijan przed wrogiem, gdyż "Kościół czci go jako opiekuna i obrońcę danego przez Boga" (papież Leon XIII), święty Michał jest również odpowiedzialny za wprowadzenie nas "w świętą światłość" (mszał rzymski). Nie wahajmy się go przywoływać, aby uzyskać jego ochronę przed działaniem szatana, abyśmy nie ulegli pokusie i zostali uwolnieni od grzechu.

Różne modlitwy do świętego Michała

Święty Michał jest przywoływany w wielu okolicznościach, a zapisy modlitw o jego wstawiennictwo obfitują! Dużym powodzeniem cieszy się nowenna do świętego Michała, która jest odmawiana od 21 do 29 września. Oprócz bardzo popularnej modlitwy do świętego Michała autorstwa papieża Leona XIII, istnieją modlitwy zawierzenia siebie i swoje rodziny świętemu Michałowimodlitwy do archanioła w przypadku egzorcyzmu lub zawierzenie mu spadochroniarzy, których jest on patronem. Istnieje również litania do świętego Michała Archanioła.