You are here:
Modlitwa i nowenna do Świętej Rodziny

Modlitwa i nowenna do Świętej Rodziny

Świętą Rodziną określana jest rodzina z Nazaretu, której członkami są Jezus i jego rodzice, Maryja i Józef. Świętowana w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu Święta Rodzina jest podawana przez Kościół jako przykład dla wszystkich rodzin chrześcijańskich (poznaj genezę nabożeństwa do Świętej Rodziny). Choć model ten może wydawać się niemożliwy do osiągnięcia, gdyż Święta Rodzina przyjęła samego Boga, to jednak jest on inspiracją dla naszych małżeństw i naszych domów. Nie wahajmy się medytować nad świętością Rodziny z Nazaretu i prosić o jej wstawiennictwo poprzez modlitwy i nowenny.

Prosta nowenna na podstawie modlitwy papieża Franciszka

Prostym sposobem, by ofiarować Świętej Rodzinie nowennę jest gorliwe odmawianie jednej modlitwy, przez dziewięć dni.

Papież Franciszek ułożył piękną modlitwę, przez którą możemy poświęcić swoje rodziny Maryi, Chrystusowi i świętemu Józefowi.

“Jezu, Maryjo i Józefie w was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został zraniony albo zgorszony niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, oby przyszły Synod Biskupów mógł przywrócić wszystkim świadomość

sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie 

Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.”

Nowenna do Świętej Rodziny

Treść nowenny

Każdego dnia, przez 9 dni, wchodzimy w codzienność Świętej Rodziny z fragmentem Biblii odnoszącym się do epizodu z życia Świętej Rodziny.

Następnie odmawiamy modlitwę do Świętej Rodziny.

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata, zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania, spraw, aby żyły według przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.”

Kończymy modlitwami Ojcze naszZdrowaś MaryjoChwała Ojcu

Program nowenny 

W każdym dniu nowenny, możemy powierzyć konkretną intencję, bliżej związaną z rozważanym fragmentem.

  • Dzień pierwszy„Józefie nie bój się wziąć do siebie Maryi” 

Rozważanie: Mt 1,18-25

“Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej, wspieraj nas.

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.

Przez najdoskonalsze złączenie Waszych serc, wysłuchaj nas.”

Módlmy się za ojców rodzin, aby odważnie, odpowiedzialnie i z miłością podejmowali trud ojcostwa

  • Dzień drugi: „Oto poczniesz i porodzisz Syna”

Rozważanie: Łk 26-31,38

“Najświętsza Rodzino, Patronko i Opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich, wspieraj nas

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.

Przez doskonałe zawierzenie wasze, wysłuchaj nas.”

Módlmy się za dzieci, aby cieszyły się szczęśliwym dzieciństwem oraz opieką i miłością rodziców.

  • Dzień trzeci„Owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie”

Rozważanie: Łk 2,3-6

“Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej, wspieraj nas.

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.

Przez Wasze ubóstwo i Waszą pokorę, wysłuchaj nas.”

Módlmy się za matki oczekujące potomstwa, aby szczęśliwie wydały je na świat i aby każde dziecko zaznało miłości rodzinnego domu

  • Dzień czwarty„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu”

Rozważanie: Mt 2,13-15

“Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej, wspieraj nas

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze, wysłuchaj nas”

Módlmy się za rodziny, aby z Bożą pomocą mężnie przezwyciężały trudności, ufne w zwycięstwo miłości

  • Dzień piąty„Herod posłał oprawców, kazał pozabijać wszystkich młodzianków”

Rozważanie: Mt 3,16-18

“Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci, wspieraj nas.

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.

Przez doskonałą miłość Waszą, wysłuchaj nas.”

Módlmy się za każde zgładzone życie ludzkie, aby odrodziło się do życia wiecznego.

  • Dzień szósty: „Nadano Mu imię Jezus”

Rozważanie: Łk 2,21

“Najświętsza Rodzino, najwierniejsza przepisom Pańskim, wspieraj nas.

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.

Przez doskonałe posłuszeństwo Wasze, wysłuchaj nas.”

Módlmy się za dzieci, które przyjęły chrzest, aby jako Dzieci Boże, dążyły do świętości

  • Dzień siódmy: „Przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu”

Rozważanie: Łk 2,22-24

“Najświętsza Rodzino, wysławiona przez Świętego Starca Symeona, wspieraj nas.

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.

Przez doskonałość czynów Waszych, wysłuchaj nas.”

Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby sprzyjały rozwojowi powołań kapłańskich i zakonnych, oddając wspaniałomyślnie swoje dzieci na służbę Bogu i Kościołowi.

  • Dzień ósmy: „Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca”

Rozważanie: Łk 2,46-50

“Najświętsza Rodzino, wzorze najdoskonalszy cnót wszystkich, wspieraj nas.

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.

Przez modlitwy i milczenie wasze, wysłuchaj nas.”

Módlmy się o to, aby rodziny wprowadzały Boga i wartości chrześcijańskie w codzienne życie rodzinne.

  • Dzień dziewiąty: „Jezus wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi”

Rozważanie: Łk 2,51-52

“Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej, wspieraj nas

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas

Przez prace i trudy Wasze, wysłuchaj nas”

Módlmy się o moralne i religijne odrodzenie rodzin, aby były Bogiem silne.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt