Kult Świętej Rodziny

Jezus, Maryja i Józef tworzą Świętą Rodzinę. Ta rodzina z Nazaretu była domem, który Bóg wybrał na wzrastanie swojego jedynego Syna. Wielu Chrześcijan modli się do Chrystusa, Matki Bożej i świętego Józefa, z osobna, ale także do ich rodziny, zwłaszcza w nowennach. Czemu jednak warto modlić się do Świętej Rodziny? 

Nabożeństwo do Świętej Rodziny

Prawdopodobnie kult Świętej Rodziny rozwinął się w Kanadzie dzięki działaniom Franciszka z Laval, zakonnika, który w 1685 roku założył Bractwo Świętej Rodziny. Kult ten rozprzestrzenił się następnie na cały kraj. W 1893 roku, w związku z rosnącą pobożnością wobec Świętej Rodzinypapież Leon XIII ustanowił liturgiczne święto Świętej Rodziny (wprowadzone jako obowiązujące w całym Kościele przez papieża Piusa XI w 1921 roku), dla którego stworzono specjalną mszę i hymny. Pierwotnie obchodzony w pierwszą niedzielę po święcie Trzech Króli, obecnie obchodzony jest w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu.

Wzór dla wszystkich chrześcijańskich rodzin

Święta Rodzina może nas inspirować na różne sposoby i pomóc nam stworzyć z naszych domów prawdziwe przybytki miłości.

Bóg w sercu naszego domu

Przede wszystkim obserwujemy, że Józef, Maryja i Jezus postawili Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. Miłość do Boga i słuchanie jego słowa i woli są na pierwszym miejscu przed wszystkim innym. Czy to "tak" Maryi, czy Józefa, który "uczynił to, co nakazał anioł" (Mt 1,24), czy Jezusa, który w wieku 12 lat przypomina rodzicom, "że powinien być w tym, co należy do [jego] Ojca" (Łk 2,49), każdy członek rodziny żyje przede wszystkim w osobistej relacji z Bogiem. To właśnie dzięki tej osobistej relacji Maryi i Józefowi zostaje objawiony Boży plan dla ich rodziny.

Małżeńskie zaufanie i szacunek

Miłość, która łączy małżonków jest prawdziwa i głęboka, naznaczona zaufaniem i szacunkiem. Kiedy Józef dowiaduje się, że Maryja jest w ciąży i rozważa oddalenie jej "w tajemnicy", jego reakcja jest reakcją człowieka głęboko szanującego i kochającego. Gdyby zareagował jako człowiek zraniony i dumny, pewnie miałby niewiele skrupułów, by publicznie ją oddalić i wymierzyć jej karę, na którą zasłużyła, ale woli zachować jej szczęście. Józef przypomina więc, że miłość to pragnienie szczęścia drugiego człowieka i uczynienie go celem swojego życia. Józef, przyjmując Maryję do swojego domu mimo trudnych wydarzeń, przypomina nam również, że miłość małżeńska opiera się na zaufaniu. Zobowiązanie małżonków opiera się na obietnicy złożonej w chwili zawarcia małżeństwa, a więc na zaufaniu słowu drugiego.

Miłość, która owocuje

Patrząc na Świętą Rodzinę widzimy, że jest ona zjednoczona wokół Dzieciątka Jezus. Obraz żłóbka oraz Maryi i Józefa skupionych wokół Jezusa uczy nas, że płodność (w najszerszym znaczeniu) jest owocem miłości małżeńskiej. Dziecko jest widocznym znakiem miłości małżonków i życia, które ta miłość rodzi. Jednak miłość przeżywana w Świętej Rodzinie przynosi owoce i promienieje daleko poza centrum rodziny. Pasterze są tego pierwszymi świadkami, bo gdy tylko usłyszeli o narodzinach Jezusa w Betlejem, "Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie". (Łk 2:16)

Modlitwa do Świętej Rodziny

Hymn do Świętej Rodziny papieża Leona XIII

“Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go oświetlić Swoją nauką i własnym przykładem. Większość swego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.

Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście.

Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo.

Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskiego Zbawiciela przez całą wieczność.

Amen.”

Modlitwa papieża Franciszka do Świętej Rodziny

“Jezusie, Maryjo i Józefie ku Wam, Święta Rodzino z Nazaretu, kierujemy dziś nasze spojrzenie z podziwem i zaufaniem; w Was rozważamy piękno jedności w miłości prawdziwej; Wam polecamy wszystkie nasze rodziny, aby odnowiły się w nich cuda łaski.

Święta Rodzino z Nazaretu, pociągająca szkoło świętej Ewangelii: Naucz nas naśladować Twoje cnoty mądrą dyscypliną duchową, daj nam jasne spojrzenie umiejące rozpoznać dzieło Opatrzności w codziennych realiach życia.

Święta Rodzino z Nazaretu, wierna strażniczko tajemnicy zbawienia: spraw, by odrodził się w nas szacunek dla milczenia, uczyń nasze rodziny Wieczernikami modlitwy i przekształcić je w małe Kościoły domowe, odnów pragnienie świętości, wspieraj szlachetny trud pracy, wychowania, słuchania, wzajemnego zrozumienia i przebaczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, rozbudź w naszym społeczeństwie świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny dobra nieocenionego, którego nic nie może zastąpić.

Niech każda rodzina stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju dla dzieci i osób starszych, dla chorych i samotnych, dla ubogich i potrzebujących pomocy.

Jezusie, Maryjo i Józefie z ufnością Was błagamy, Wam się z radością powierzamy.”

Odkryj inne modlitwy, aby powierzyć swoją rodzinę i wszystkie rodziny Panu.

Módl się do Świętej Rodziny z Hozaną!

Powierzcie swoją rodzinę, małżeństwo i codzienne życie Najświętszej Maryi Pannie i świętemu Józefowi, aby wraz z nimi iść naprzód drogą szczęśliwego i owocnego życia rodzinnego.