Nowenna do Niepokalanego Poczęcia

Nowenna do Niepokalanego Poczęcia to słynna nowenna odmawiana co roku w ramach przygotowania do święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Niepokalane Poczęcie jest tajemnicą wiary tak złożoną, że dziewięć dni to wcale nie za wiele by je kontemplować! Nasze serca mają dzięki temu czas, by przygotować się na radosną celebrację pierwszego wielkiego święta maryjnego w roku liturgicznym. Kościół zachęca do odmawiania tej nowenny maryjnej i propaguje ją jako słuszną formę pobożności. Jest ona praktykowana co roku na całym świecie między 30 listopada a 8 grudnia. 

Nowenna inspirowana modlitwą św. Ojca Pio do Niepokalanego Poczęcia

Ta prosta i szybka nowenna może być odmawiana w dowolnym momencie roku. Podczas jej trwania należy przystąpić do spowiedzi, a ostatniego dnia przyjąć sakrament Eucharystii, aby jak najlepiej przygotować nasze serca na przyjęcie Chrystusa.

 

Każdego z dziewięciu dni odmawiamy:

  • Modlitwę do Niepokalanego Poczęcia św. Ojca Pio:

O Matko, napełnij mnie tą miłością, którą serce Twe płonęło dla Twojego Syna. Ja, który jestem słaby, podziwiam tajemnicę Twojego Niepokalanego Poczęcia.

Gorąco tego pragnę.

Oczyść moje serce, aby mogło lepiej kochać Boga; oczyść mojego ducha, aby mógł wnosić się do Niego i kontemplować Go, wielbić Go i Mu służyć w duchu i prawdzie.

Oczyść moje ciało, aby stało się tabernakulum mniej niegodnym przyjęcia Go, gdy przyjdzie do mnie w Eucharystii.” 

  • Następnie, trzykrotnie wzywamy Niepokalane Poczęcie

O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!”

Wielka nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia

Podobnie jak w przypadku pozostałych świąt liturgicznych, do święta Niepokalanego Poczęcia przygotowujemy się zwyczajowo przez odmówienie wielkiej nowenny. Nie do końca wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach powstała nowenna do Niepokalanego Poczęcia. Wiemy, że odmawiano ją z pewnością jeszcze przed oficjalnym ustanowieniem dogmatu. Od blisko stu lat papież jak i liczne diecezje wspierają i zachęcają do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Nowennie towarzyszy specjalny obrazek i modlitwy. Jest ona tak szeroko rozpowszechniona, że co roku zrzesza setki tysięcy wiernych na całym świecie. Trwa od 30 listopada do 8 grudnia.

Treść nowenny

Każdego dnia nowenny, jesteśmy zachęcani do:

  • Przeczytania medytacji dnia,
  • Wykonania ćwiczenia by umocnić się w cnocie dnia,
  • Odmówienia modlitwy nowenny,
  • Odmówienia dziesięciu Zdrowaś Maryjo” i trzech inwokacji:

O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!”

Dziewięciodniowy program

Dzień Pierwszy: pokora Maryi

Dzień Drugi: miłość Maryi wobec Boga

Dzień Trzeci: miłosierdzie Maryi wobec bliźniego

Dzień Czwarty: wiara Maryi

Dzień Piąty: nadzieja  Maryi

Dzień Szósty: ubóstwo Maryi

Dzień Siódmy: posłuszeństwo Maryi

Dzień Ósmy: cierpliwość Maryi

Dzień Dziewiąty: duch modlitwy Maryi

Modlitwa nowennowa

O Maryjo, Dziewico Najczystsza, której Niepokalane Serce musi zatriumfować, czuwaj nad czystością niewinnych dzieci, pomóż młodym ludziom, którzy walczą o życie w czystości aby ich serca płonęły prawdziwą miłością.

Prowadź ku świętości małżonków powołanych do życia miłością małżeńską. Pomagaj kapłanom i osobom konsekrowanym dawać piękne świadectwo przez ich wierność celibatowi, który ofiarowali Jezusowi dla zbawienia dusz.

Broń nas przed księciem tego świata i jego podszeptami. Pomóż nam walczyć, zwłaszcza za pośrednictwem różańca, z tym co oszpeca ludzkość, którą Bóg stworzył na podobieństwo swoje.

Bądź stróżem naszego życia wewnętrznego i naucz nas uważności względem naszych braci, zawsze szanowanych i postrzeganych w świetle Chrystusa. Amen.”

Inne nowenny do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

Maryja Panna objawiła swoje Niepokalane Poczęcie wielokrotnie, m.in. w grocie Massabielle w Lourdes i przy rue du Bac w Paryżu.

Nowenna do Matki Bożej z Lourdes

Innym sposobem na modlitwę do Niepokalanego Poczęcia jest odmawianie nowenny do Matki Bożej z Lourdes. Maryja Panna objawiła się świętej Bernadetcie w Lourdes, przedstawiając się jako „Niepokalane Poczęcie”.

Nowenna do Matki Bożej od Cudownego Medalika

Kiedy Maryja Panna objawiła się świętej Katarzynie Labouré, nauczyła ją tej modlitwy błagalnej: „O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!”. Niepokalana Dziewica zachęcała, by modlić się do niej, aby otrzymać łaski, które gotowa jest nam ofiarować. Możemy zwrócić się do niej, np. dzięki nowennie do Matki Bożej od cudownego medalika.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt