Nowenna św. Alfonsa Liguori do Ducha Świętego

Nowenna do Ducha Świętego autorstwa świętego Alfonsa Liguori jest bez wątpienia najbardziej znana. Co roku, gromadzi wielu chrześcijan na modlitwie w okresie między świętem Wniebowstąpienia Pańskiego a Zesłaniem Ducha Świętego i pozwala im modlić się o otrzymanie siedmiu darów Ducha Świętego. 

Przebieg Nowenny do Ducha Świętego autorstwa św. Alfonsa Liguori

Nowenna jest bardzo prosta. Codziennie jesteśmy zachęcani do odmówienia krótkiej modlitwy w intencji otrzymania jednego z siedmiu darów Ducha Świętego. 

Możemy spokojnie przeczytać modlitwę dnia, nie szczędząc czasu na rozważanie jej treści. Następnie odmawiamy raz Ojcze Nasz, raz Zdrowaś Maryjo, trzykrotnie Chwała Ojcu i raz Sekwencję do Ducha Świętego.

Zazwyczaj nowenna ta odmawiana jest przed zesłaniem Ducha Świętego, między Wniebowstąpieniem i Zielonymi Świątkami, jednak możemy ją równie dobrze odmawiać o dowolnej porze roku, w innym okresie roku liturgicznego.


Oto treść modlitwy dnia, dzień po dniu:


  • Dzień 1: Dar Bojaźni Bożej

Duchu Święty, Boski Pocieszycielu!

Uwielbiam Cię jako mojego prawdziwego Boga, tak samo jak Boga Ojca i Boga Syna.

Ofiaruję Ci moje serce i składam serdeczne podziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa, jakimi obdarzyłeś i nadal obdarzasz świat.

Ty, który jesteś Autorem wszystkich nadprzyrodzonych darów i który napełniłeś niezmiernymi łaskami Duszę Matki Bożej, Matki Pocieszenia, Maryi, błagam Cię, nawiedź mnie Swoją Łaską i udziel mi daru Twojej Bojaźni. Niech służy mi ona za hamulec, abym nie popadł w moje przeszłe winy, za które tysiąckroć proszę o przebaczenie.”


  • Dzień 2: Dar Pobożności

Duchu Święty, Boski Pocieszycielu!

Uwielbiam Cię jako mojego prawdziwego Boga, tak samo jak Boga Ojca i Boga Syna.

Ofiaruję Ci moje serce i składam serdeczne podziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa, jakimi obdarzyłeś i nadal obdarzasz świat.

Ty, który jesteś Autorem wszystkich nadprzyrodzonych darów i który napełniłeś niezmiernymi łaskami Duszę Matki Bożej, Matki Pocieszenia, Maryi, błagam Cię, nawiedź mnie Swoją Łaską i udziel mi daru Pobożności, abym w przyszłości mógł Ci służyć z większą gorliwością, abym mógł szybciej podążać za Twoimi Świętymi Natchnieniami i dokładniej przestrzegać Twoich Boskich Nakazów.”


  • Dzień 3: Dar Umiejętności 

Duchu Święty, Boski Pocieszycielu!

Uwielbiam Cię jako mojego prawdziwego Boga, tak samo jak Boga Ojca i Boga Syna.

Ofiaruję Ci moje serce i składam serdeczne podziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa, jakimi obdarzyłeś i nadal obdarzasz świat.

Ty, który jesteś Autorem wszystkich nadprzyrodzonych darów i który napełniłeś niezmiernymi łaskami Duszę Matki Bożej, Matki Pocieszenia, Maryi, błagam Cię, nawiedź mnie Swoją Łaską i udziel mi daru Umiejętności, abym mógł dobrze poznać sprawy Boże i abym oświecony Twoimi Świętymi Pouczeniami szedł, nie zbaczając nigdy z drogi do wiecznego zbawienia.”


  • Dzień 4: Dar Męstwa

Duchu Święty, Boski Pocieszycielu!

Uwielbiam Cię jako mojego prawdziwego Boga, tak samo jak Boga Ojca i Boga Syna.

Ofiaruję Ci moje serce i składam serdeczne podziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa, jakimi obdarzyłeś i nadal obdarzasz świat.

Ty, który jesteś Autorem wszystkich nadprzyrodzonych darów i który napełniłeś niezmiernymi łaskami Duszę Matki Bożej, Matki Pocieszenia, Maryi, błagam Cię, nawiedź mnie Swoją Łaską i udziel mi daru Męstwa, abym mógł odważnie pokonać wszystkie ataki diabła i wszystkie niebezpieczeństwa świata, które sprzeciwiają się zbawieniu mojej duszy.”


  • Dzień 5: Dar Rady

Duchu Święty, Boski Pocieszycielu!

Uwielbiam Cię jako mojego prawdziwego Boga, tak samo jak Boga Ojca i Boga Syna.

Ofiaruję Ci moje serce i składam serdeczne podziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa, jakimi obdarzyłeś i nadal obdarzasz świat.

Ty, który jesteś Autorem wszystkich nadprzyrodzonych darów i który napełniłeś niezmiernymi łaskami Duszę Matki Bożej, Matki Pocieszenia, Maryi, błagam Cię, nawiedź mnie Swoją Łaską i udziel mi daru Rady, abym mógł zawsze wybierać to co jest najbardziej odpowiednie dla mojego rozwoju duchowego i potrafił odkryć wszystkie sidła i podstępy złego ducha.”


  • Dzień 6: Dar Rozumu

Duchu Święty, Boski Pocieszycielu!

Uwielbiam Cię jako mojego prawdziwego Boga, tak samo jak Boga Ojca i Boga Syna.

Ofiaruję Ci moje serce i składam serdeczne podziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa, jakimi obdarzyłeś i nadal obdarzasz świat.

Ty, który jesteś Autorem wszystkich nadprzyrodzonych darów i który napełniłeś niezmiernymi łaskami Duszę Matki Bożej, Matki Pocieszenia, Maryi, błagam Cię, nawiedź mnie Swoją Łaską i udziel mi daru Rozumu, abym mógł słyszeć Boskie tajemnice, a przez kontemplację rzeczy niebieskich oderwał myśli i uczucia od wszelkich próżności tego nędznego świata.”


  • Dzień 7: Dar Mądrości

Duchu Święty, Boski Pocieszycielu!

Uwielbiam Cię jako mojego prawdziwego Boga, tak samo jak Boga Ojca i Boga Syna.

Ofiaruję Ci moje serce i składam serdeczne podziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa, jakimi obdarzyłeś i nadal obdarzasz świat.

Ty, który jesteś Autorem wszystkich nadprzyrodzonych darów i który napełniłeś niezmiernymi łaskami Duszę Matki Bożej, Matki Pocieszenia, Maryi, błagam Cię, nawiedź mnie Swoją Łaską i udziel mi daru Mądrości, abym mógł dobrze kierować wszystkimi moimi działaniami, odnosząc je do Boga jako mojego ostatecznego celu, aby kochając Go i służąc Mu jak należy w tym życiu, mieć szczęście posiadania życia wiecznego.”


  • Dzień 8: Pokorne błaganie 

Duchu Święty, Boski Pocieszycielu, Ojcze ubogich, Pocieszycielu strapionych, Światłości serc, Uświęcicielu dusz, staję w pokorze przed Twą Obecnością; 

uwielbiam Cię z najgłębszym poddaniem i powtarzam po tysiąckroć wraz z Serafinami, którzy stoją przed Twoim tronem: Święty! Święty! Święty! 

Głęboko wierzę, że jesteś wieczny, pochodzący od Ojca i Syna. Mam nadzieję, że dzięki Twojej dobroci moja dusza zostanie uświęcona i zbawiona. 

Kocham Cię, o Boże miłości! Kocham Cię ponad wszystko; kocham Cię wszystkimi moimi uczuciami, bo jesteś nieskończonym Dobrem, które samo w sobie zasługuje na wszelką miłość; a ponieważ, nieczuły na Twoje Święte Natchnienia, byłem niewdzięczny i obraziłem Cię licznymi grzechami, proszę Cię o wybaczenie i bardzo żałuję, że Cię zasmuciłem, o nieskończona Miłości.


  • Dzień 9: Ofiarowanie i inwokacje 

Ofiaruję Ci moje serce, w całej jego oziębłości, i błagam Cię, abyś wpuścił doń promień Twego Światła i Iskierkę Twego ognia, aby roztopić twardy lód jego nieprawości. Ty, który napełniłeś duszę Najświętszej Maryi Panny niezmiernymi łaskami i rozpaliłeś Serca Apostołów świętą gorliwością, racz rozpalić także moje serce. - Vinum non habent.

Niech Najświętsza Maryja Panna, obdarowana winem nieskończonej Miłości, uzyska i dla nas napój nieskończonej Miłości, który odurzył Apostołów rozkoszą ekstazy w Świętym dniu Pięćdziesiątnicy.

Niech Duch Święty, za pośrednictwem Maryi Panny, wzbudza coraz to nowych apostołów upojonych Miłością Jezusa Chrystusa. 

 

Ty, który jesteś Duchem Bożym, wzmocnij mnie przed złymi duchami; 

Ty, który jesteś Ogniem, rozpal we mnie ogień Twojej Miłości; 

Ty, który jesteś Światłem, spraw abym poznał rzeczy wieczne;  

Ty, który przychodzisz pod postacią Gołębicy, daj mi czystą moralność; 

Ty, który jesteś Tchnieniem pełnym słodyczy, ucisz burze, które wzbudzają moje namiętności; 

Ty, który jesteś Językiem, naucz mnie jak mam chwalić Cię nieustannie; 

Ty, który jesteś Obłokiem, osłoń mnie cieniem Twej ochrony. 

 

O, Autorze wszystkich darów niebieskich! Proszę Cię, ożywiaj mnie przez Twoją Łaskę, uświęć mnie przez Twoje Miłosierdzie, kieruj mną przez Twoją Mądrość, przyjmij mnie za Swoje przybrane dziecko i ocal przez Twoje nieskończone Miłosierdzie, abym nigdy nie przestał Ciebie wielbić, czcić i kochać, najpierw za życia na ziemi, a potem w niebie przez wieczność. Amen!”

Kim jest święty Alfons Liguori?

Alfons Liguori to włoski święty, który żył w XVIII wieku. Ten młody mężczyzna o szlacheckim pochodzeniu w wieku 27 lat postanowił zakończyć karierę adwokata by zostać księdzem i poświęcić się służbie ubogim i wykluczonym społecznie. Założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (pot. redemptoryści) i walczył o szerzenie posługi miłosierdzia. Został mianowany biskupem w wieku 64 lat.

Nowenna o siedem darów Ducha Świętego jest częścią spuścizny pozostawionej nam przez św. Alfonsa Liguori. Jednak treści modlitwy tej nowenny nie zostały napisane przez samego św. Alfonsa, a jedynie zebrane przez niego w całość z wyboru tekstów innych świętych i błogosławionych - m.in. św. Augustyna czy św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej.