Modlitwy do Najświętszego Serca Jezusa na trudne chwile

Niektóre z modlitw do Najświętszego Serca Pana Jezusa pozwalają nam zanurzyć się w nieskończonej miłości i miłosierdziu Boga do nas. Te potężne i odbudowujące modlitwy pozwalają nam odnaleźć nadzieję i siłę, by iść naprzód z Chrystusem.

Modlitwa świętej Gertrudy do Najświętszego Serca Jezusowego 

“Pozdrawiam Cię o przenajświętsze Serce Jezusa, źródło żywe i ukrzepiające życiem wiecznem, Skarbie nieprzebrany Bóstwa, ognisko gorejące Bożej miłości; Tyś jest miejscem mojego spoczynku, mojego schronienia. 

O Boski mój Zbawicielu! zapal serce moje płomienną miłością, jaką goreje Serce Twe Boże; rozlej w sercu mojem wielkie łaski; których Twoje jest źródłem i spraw, aby serce moje jak najściślej z Twojem zjednoczonem było, aby wola Twoja moją się stała, aby odtąd taż przenajświętsza wola była prawidłem wszystkich moich chęci i czynów. Amen.”

Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa świętego Jana Sebastiana Pelczara

“Pomnij, o Boskie Serce Jezusa, na to wszystko, coś uczyniło, aby zbawić nasze dusze, i nie pozwól, żeby one zginęły. Pomnij na wieczną i nieskończoną miłość, jaką masz dla nich. Nie odrzucaj tych dusz, które przychodzą do Ciebie, upadając pod ciężarem swej nędzy i przyciśnięte cierpieniem. Ulituj się nad naszą nędzą, ulituj się nad nami wśród niebezpieczeństw, jakie nam grożą ze wszystkich stron. Ulituj się nad nami, jęczącymi i wzdychającymi wśród cierpień życia codziennego.

Pełni ufności i miłości przychodzimy do Twego Serca, jako do Serca najlepszego z Ojców, najczulszego i najbardziej współczującego Przyjaciela. Przyjmij nas, o Serce Najświętsze, w swym nieskończonym dla nas miłosierdziu. Daj nam odczuć skutki Twego współczucia i Twojej miłości. Okaż się naszym Wspomożycielem, naszym Pośrednikiem wobec Ojca i przez zasługi Twej Przenajdroższej Krwi użycz nam siły w niemocy, pociechy w utrapieniach oraz łaski do miłowania Ciebie w czasie i posiadania Cię w wieczności. Amen.”

Zawierzmy swoje zranione dusze Panu z Hozaną!

Dołącz do jednej z grup modlitewnych Hozany, aby uwolnić się od tego co ogranicza i nie pozwala w pełni żyć radością dzieci bożych, modląc się do Bożego Miłosierdzia lub za wstawiennictwem potężnych świętych, jak święta Rita, patronka spraw beznadziejnych.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt