Modlitwa za rodzinę w kryzysie

Separacja, żałoba, choroba, bezrobocie... rodziny mogą się spotkac z trudnościami, jakie niesie życie. Ważne jest modlić się za rodzinę przy każdej okazji, tym bardziej jednak należy powierzać ją Panu, gdy musi stawić czoła życiowym burzom.

Módlmy się za wszystkie rodziny, które przeżywają trudności finansowe, materialne, związkowe lub zdrowotne, aby nigdy nie utraciły miłości jako fundamentu, nadziei i wiary.

Modlitwa za rodzinę do Świętej Rodziny

“Mój Drogi Jezu, pokornie błagam Cię, abyś udzielił szczególnych łask naszej rodzinie. Niech nasz dom będzie świątynią pokoju, czystości, miłości, pracowitości i wiary. Proszę cię silnie, drogi Jezu, abyś chronił i błogosławił wszystkich nas, obecnych i nieobecnych, żyjących i zmarłych

O Maryjo, kochająca Matko Jezusa i Matko nasza, módl się do Jezusa za naszą rodzinę i za wszystkie rodziny na świecie, aby  strzegł kołysek  noworodków,  szkół  młodych  i  ich powołania.

Błogosławiony św. Józefie, czcigodny opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas swoimi modlitwami we wszystkich potrzebach życia. Uproś  u Jezusa tę szczególną łaskę, której On  Tobie  udzielił:  opieki  nad  naszymi  domami przy  łożu chorych i umierających, abym z Maryją i z Tobą mógł odnaleźć w niebie naszą rodzinę nienaruszoną w Najświętszym Sercu Jezusa. Amen.”

Modlitwa za rodziny w kryzysie

“Mój Drogi Jezu, pokornie błagam Cię, abyś udzielił szczególnych łask naszej rodzinie. Niech nasz dom będzie świątynią pokoju, czystości, miłości, pracowitości i wiary. Proszę cię silnie, drogi Jezu, abyś chronił i błogosławił wszystkich nas, obecnych i nieobecnych, żyjących i zmarłych

O Maryjo, kochająca Matko Jezusa i Matko nasza, módl się do Jezusa za naszą rodzinę i za wszystkie rodziny na świecie, aby  strzegł kołysek  noworodków,  szkół  młodych  i  ich powołania.

Błogosławiony św. Józefie, czcigodny opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas swoimi modlitwami we wszystkich potrzebach życia. Uproś  u Jezusa tę szczególną łaskę, której On  Tobie  udzielił:  opieki  nad  naszymi  domami przy  łożu chorych i umierających, abym z Maryją i z Tobą mógł odnaleźć w niebie naszą rodzinę nienaruszoną w Najświętszym Sercu Jezusa. Amen.”

Inne modlitwy w życiowych kryzysach

Niezależnie od tego, jakie próby nas doświadczają, powierzmy je Panu. Prośmy Go w naszych modlitwach, aby zesłał nam swego Ducha Pocieszyciela, który umocni nas w obliczu przeciwności i poprowadzi nas ku światłu.

Maryja Panna jest naszą główną podporą. Ze swoją łagodnością i czułością wysłuchuje naszych próśb i składa je u stóp swojego Syna. Niezależnie od tego, czy modlimy się do Maryi rozwiązującej węzły, czy do Matki Bożej od Cudownego Medalika, Ona napełni nas łaskami.

W obliczu choroby możemy prosić o wstawiennictwo Matkę Bożą z Lourdes lub innych wielkich świętych, takich jak święty Antoni z Padwy czy święta Rita, i modlić się do Pana o uzdrowienie.

Nie zapominajmy w naszych modlitwach o świętym Józefie, który jako kochający opiekun Jezusa i troskliwy mąż zawsze otaczał opieką Świętą Rodzinę. On nas poprowadzi w naszych problemach związanych z mieszkaniem i pracą.

Powierz swoje trudności Panu z Hozaną

Nie jesteśmy sami w obliczu naszych kłopotów; jakiekolwiek zmartwienia przeżywa nasza rodzina, powierzmy je Panu.