Modlitwa rodzinna: wskazówki i przykłady

Modlitwa rodzinna to mocny i obfity czas dla rodziców i dzieci. Modlitwa za rodziny jest ważna, ale równie ważna jest modlitwa w rodzinie! Ten czas duchowości w rodzinie jest mocno wspierany przez Kościół katolicki. Ale dlaczego i przede wszystkim jak zorganizować ten czas modlitwy rodzinnej?

“Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,20)

Dlaczego modlić się w rodzinie?

Rodzina małym domowym Kościołem

Modlitwa jest fundamentem naszego życia duchowego, naszej relacji z Bogiem. O ile ważny jest czas modlitwy indywidualnej, aby pielęgnować naszą osobistą relację z Panem, o tyle modlitwa wspólna ma fundamentalne znaczenie do podkreślenia naszej przynależności do jednego ciała, do jednego Kościoła.

Rodzina jest "małym domowym Kościołem", o czym w IV wieku wspominał Jan Chryzostom i co przypomniał nam Benedykt XVI.

Bogactwo które należy dzielić i przekazywać

Modlitwa rodzinna pozwala między innymi na:

  • uczenie i towarzyszenie, zachęcanie do podejmowania modlitwy przez nasze dzieci. Dziecko, które nauczyło się modlić, stanie się dorosłym, który - niezależnie od swojej drogi, trudności czy pobłądzenia - będzie wiedział w głębi duszy, że zawsze może zwrócić się do kochającego i miłosiernego Ojca.
  • dzielić się szczególną chwilą, która dopełnia i wzbogaca modlitwę osobistą. Jest to moment słuchania i przyjmowania tego drugiego - rodzica czy dziecka - takim, jakim jest, w jakim miejscu swojego życia się znajduje. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy mali. Rodzice uczą się obnażania swojej wrażliwości przed swoimi dziećmi, składając swoje modlitwy przed Panem. Dzieci otwierają swoje serca w zaufaniu, w tej przestrzeni wolności, która jest im zapewniona.

Jak modlić się w rodzinie?

Dobrze jest wydzielić przestrzeń - fizyczną i czasową - aby zrobić miejsce w naszym umyśle na to spotkanie z Bogiem.

  • Przestrzeń fizyczna: Możemy na przykład mieć wydzielone miejsce w pokoju wspólnym dla całej rodziny, wokół krzyża lub ikony.
  • Miejsce czasowe: W miarę możliwości można wyznaczyć dzień lub godzinę na tę modlitwę. Na przykład modlitwa wieczorna lub poranna. Do wejścia w czas modlitwy można wykorzystać kilka gestów: zapalenie świecy, wykonanie znaku krzyża, zaśpiewanie pieśni itp.

Czas modlitwy może być chwilą na słuchanie Słowa Bożego, np. poprzez czytanie Ewangelii z danego dnia.

Nie zapomnijmy zostawić czasu na intencje modlitewne każdej osoby, które będą zanoszone w modlitwie całej rodziny. Możemy też przywołać świętych patronów każdego członka rodziny, prosząc o ich wstawiennictwo i modlitwę.

Przede wszystkim jednak ważne jest, aby ten czas modlitwy był zagłębiony w teraźniejszości, a więc aby nie ograniczać go zbytnio do reguł. Każda rodzina znajdzie swój własny sposób modlitwy. W zależności od czasu w roku, wydarzeń rodzinnych - i kreatywności każdej osoby! - modlitwy mogą rozwijać się. Ten czas musi pozostać żywy jak rodzina.

Przykłady modlitwy w rodzinie

Jest wiele sposobów na modlitwę w rodzinie. Może to być tak proste jak odmówienie modlitwy, np. Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario lub innej.

Oto kilka przykładów modlitw, które można odmawiać razem z rodziną.

Rodzinna modlitwa wieczorna

“Panie, dziękujemy Ci za ten dzień, który dobiega końca.

Jeśli nie był on taki, jakiego od nas oczekiwałeś, pokornie prosimy o przebaczenie. Pociesz nas w złych chwilach.

Mimo naszych braków, dziękujemy za dobre chwile tego dnia, za wykonaną pracę, za spotkanych ludzi, za wysłuchane modlitwy.

Niech troski i zmartwienia tego dnia skłonią nas do większego zaufania Tobie, nasze zaniedbania do większej czujności, nasze błędy do większego rozeznania, nasz pośpiech do większej rozwagi.

Powierzamy Ci wszystkie osoby, które dzisiaj spotkaliśmy.

Ofiarujemy Ci pracę wykonaną dzisiaj: niech przyniesie owoce.

Dziękujemy Ci, Panie, że byłeś z nami, nawet jeśli nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy.

Twoja obecność pozwoliła nam dotrzeć do wieczora.

Prosimy o przebaczenie sobie nawzajem, aby przyjąć pokój, który pochodzi od Ciebie.

Dziękujemy, że odnajdujemy się jako rodzina, wszyscy cali i zdrowi, a nawet święci i zbawieni! Amen.”

Odkryjcie też inne modlitwy wieczorne.

Rodzinna modlitwa poranna

“Panie Jezu Chryste, dziś rano otwieram drzwi (otwórz ręce przed swoim sercem) całego mojego istnienia na najbliższe 24 godziny. Wejdź we wszystko, czym jestem: w moje ciało, w moją duszę, w moje serce, w moje zmysły, w moją pamięć, w moją inteligencję, w moje radości i smutki. Panie Jezu, przyjmuję Twoją prawdziwą i cudowną Obecność we wszystkim, czym jestem (otwórz ręce, dłonie do góry), także w moich ranach i słabościach. Przyjmuję Cię także we wszystkich moich troskach i problemach tego dnia. Panie, wyznaję, że darzysz mnie nieskończoną miłością (narysuj duże koło z wyciągniętymi rękami) i że jestem Twoim drogim dzieckiem mimo moich słabości. Na początku tego dnia przyjmuję całą Twoją bezwarunkową miłość do mnie. Pozostawiam Ci całkowitą wolność kochania mnie po Bożemu. Cokolwiek może mi się przydarzyć w ciągu najbliższych 24 godzin, z góry dziękuję. Jak głosi święty Paweł, tak i ja głoszę: "Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyjesz we mnie Ty, Jezu, Jezu, Jezu". (Ga 2, 20) (przyłóż prawą dłoń do serca trzy razy na "Jezu"). Panie Jezu, Ty jesteś teraz we mnie przez najbliższe 24 godziny. Przeżywasz wszystko to, co ja przeżywam. Jesteśmy naprawdę razem, a ja jestem w radości, wiedząc, że Ty jesteś we mnie.”

Odkryjcie też inne modlitwy poranne.

Modlitwa z najmłodszymi

“Mój ukochany Boże,

wiem, że Ty wszystko możesz.

Z serca proszę Cię całego,

miej w opiece mnie małego,

naucz mnie żyć tak jak trzeba,

i zaprowadź mnie do nieba. Amen.”

Módlcie się w rodzinie z duchowymi propozycjami Hozany!

Na Hozanie znajdziecie setki propozycji wspólnot modlitewnych, które pomogą Wam włączyć czas modlitwy do życia rodzinnego. Poprzez muzykę, ze świętymi, z Ewangelią, codziennie, co tydzień lub w rytmie świąt chrześcijańskich, z pewnością znajdziecie ten, który odpowiada waszej rodzinie!