Modlitwa o zgodę w rodzinie

Modlitwa za rodzinę jest ważna, ponieważ, niestety, rodzina nie zawsze jest tym zjednoczonym, kochającym i pocieszającym domem, który zarówno chroni, jak i otwiera na świat. Próby życiowe, brak wysłuchania i zrozumienia prowadzą czasem do podziałów w małżeństwie, między rodzicami i dziećmi lub dziadkami, wujkami i ciotkami. Jak wesprzeć rodzinę, która się rozpada? Jak możemy pocieszyć członków rozbitej rodziny? Jak możemy się modlić o pojednanie w rodzinie?

Z dużą, ogromną ilością miłości! Pan, źródło wszelkiej miłości, może nam pomóc. Módlmy się z całego serca za te cierpiące rodziny.

Modlitwa o pokój w rodzinie

“Boże, Sprawco pokoju i Stróżu miłosierdzia, zwróć swoje oczy na naszą

rodzinę. Ty widzisz, Panie, jak jest poróżniona i jak wiele w niej

niepokoju. Zmiłuj się nad nami i spraw, aby powrócił pokój do naszej

rodziny, bo gdy Ty nam go nie udzielisz, nikt inny nie będzie mógł nas nim

obdarzyć.

O Jezu, Królu Pokoju, wysłuchaj nas przez zasługi Twojej świętej Matki,

Królowej Pokoju, i przez zasługi Twojej wiernej służebnicy, świętej Rity, którą

ubogaciłeś tak wielkim miłosierdziem i dobrocią, że stała się aniołem pokoju

niosąc go wszędzie tam, gdziekolwiek widziała niezgodę.

Ty, droga Święta, wyproś dla nas tę łaskę od Pana, a my będziemy wychwalać

twoją opiekę w każdej potrzebie naszego życia. Amen.”

Modlitwa Matki Teresy o zgodę w rodzinie

“O Boże, Ojcze wszystkich ludzi, prosisz nas, abyśmy przynosili miłość tam, gdzie ubodzy są poniżani, radość tam, gdzie Kościół jest przygnębiony, pojednanie tam, gdzie ludzie są podzieleni.

Pomóż nam pojednać ojca z synem, matkę z córką, męża z żoną, wierzącego z tym, który nie może uwierzyć, chrześcijanina z jego chrześcijańskim bratem, którego nie kocha.

Ty otwierasz nam tę drogę, aby zranione Ciało Jezusa Chrystusa, Twój Kościół, było zaczynem komunii dla ubogich na ziemi i w całej rodzinie ludzkiej.”

Módlcie się o jedność w rodzinach z Hozaną!

Pojednanie wymaga nawrócenia naszych serc. Odmawianie nowenny (modlitwa przez dziewięć dni) pozwala nam poświęcić czas na przyjęcie Bożej łaski do naszego serca i pozwolić Duchowi Świętemu działać w nas.