Modlitwa o błogosławieństwo dla rodziny

Wśród modlitw za rodzinę znajdują się modlitwy o błogosławieństwoBłogosławieństwa mogą być obrzędami i udzielane przez księży (na przykład podczas Mszy Świętej), ale każdy chrześcijanin może również błogosławić, gestem (zwłaszcza czyniąc znak krzyża) lub słowem, swoich bliskich. Błogosławić, w swojej łacińskiej etymologii, to mówić i życzyć dobra. Jest to zatem gest miłości i życzliwości, który wykonujemy, gdy powierzamy Panu Bogu członków naszej rodziny.

Błogosławieństwo dla rodziny

“Błogosławimy Cię, Boże, nasz Ojcze, bo chciałeś, aby Twój Syn żył w ludzkiej rodzinie, dzieląc jej radości i smutki.

Modlimy się za rodzinę: [...]

Miej ich pod swoją opieką, umacniaj ich swoją łaską, uczyń ich spokojnymi i szczęśliwymi. Pomóż wszystkim członkom tej rodziny wspierać się wzajemnie w próbach i cierpieniach. Pomóż im żyć w zgodzie i miłości na wzór Twojego Syna, który króluje na wieki wieków. Amen.”

Błogosławieństwo dziecka przez rodziców

“Niech Pan będzie z Tobą, niech Cię dziś (lub każdego dnia) chroni i niech Cię Bóg błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty (uczynić znak krzyża na czole dziecka). Amen.”

Powierz swoją rodzinę Bogu z Hozaną

Módl się za swoją rodzinę i oddaj ją pod opiekę Panu i wielkim świętym, których życie rodzinne jest przykładem dla wszystkich rodzin chrześcijańskich.