Modlitwa o dziecko

Modlitwa za swoją rodzinę oznacza również modlitwę za rodzinę, którą pragniemy założyć, a to niestety dla niektórych małżeństw bywa dłuższe i trudniejsze. Oczekiwanie na dziecko często trwa znacznie dłużej niż dziewięć miesięcy. I to czekanie może być prawdziwym cierpieniem zarówno dla kobiety, która pragnie zostać matką, jak i dla mężczyzny, który chce odkryć ojcostwo. Pokornie powierzmy to cierpienie i tę nadzieję, z ufnością i cierpliwością, naszemu Ojcu niebieskiemu, który obdarzył łaską tak wiele niepłodnych par, zwłaszcza świętą Annę i świętego Joachima, dziadków Jezusa od strony Mamy.

Modlitwa o dar potomstwa

“Boże, nasz Ojcze,

Od którego wypływa całe ojcostwo,

Uczyń nas uczestnikami Twojej boskiej prerogatywy

żebyśmy mogli zobaczyć

W stworzeniu, które nam powierzysz

Bardziej żywy znak Twojej obecności w naszym domu.

Pobłogosław naszą miłość, aby była owocna

I niech jutro powstanie z naszym głosem

Kolejny głos, który cię będzie chwalił,

Kolejne serce, które będzie Cię kochać,

Kolejne życie, które ma świadczyć o Tobie. Amen”

Modlitwa do świętej Anny dla rodziny pragnącej potomstwa

“Bądź pozdrowiona, o święta Matko Anno, któraś z największą gotowością i poświęceniem w dzień i w nocy wykonywała obowiązki nałożone na Ciebie przez Boga - przez Twoje trudy, starania i prace, proszę Cię, miłościwa Matko, zwróć Twoje miłościwe oczy na mnie i przyjdź mi z pomocą we wszystkich moich potrzebach i krzyżach, a zwłaszcza w mym obecnym utrapieniu.

Ach, święta Anno, użycz mi Twej opieki i pomocy i wysłuchaj moją prośbę. Jeżeli zaś inaczej postanowiła wola Boża, uproś mi cierpliwość i męstwo, bym z pożytkiem dla zbawienia mego znosił ten krzyż, naśladując cierpiącego Chrystusa. I Ty, Matko Bolesna, wstaw się za mną u Syna swego. Amen.”

Modlitwa za wstawiennictwem świętej Rity o upragnione dziecko

Dobry Ojcze, Stworzycielu wszechświata, uznajemy, że wszystko, co uczyniłeś, było dobre i pobłogosławiłeś mężczyznę i kobietę, aby byli płodni i zaludnili ziemię. Dziękujemy Ci za pragnienie posiadania potomstwa, które włożyłeś w nasze serce. Oddal od nas niepłodność i wszelką chorobę, która nie pozwala nam cieszyć się swoimi dziećmi. Daj nam, tak jak rodzicom św. Rity, radość z narodzin dziecka. Panie, Boże życia, udziel swojego światła naukowcom, by wynaleźli sposób leczenia bezpłodności i pomóż im traktować z wdzięcznością i szacunkiem tajemnicę ludzkiego życia. Panie, Boże Abrahama, który tak wiele razy dałeś rodzić niepłodnym, pobłogosław nasze małżeństwo i daj nam radość widzenia naszego domu przepełnionego szczęściem z obecności dziecka. Ojcze, przyjmujmy chętnie Twoją wolę. Bądź błogosławiony teraz i na wieki. Amen.”

Z Hozaną módl się za małżeństwa niepłodne i trwające w nadziei o potomstwo

Na Hozanie dołącz do grupy modlitewnej i powierz swoich pełnych nadziei na rodzicielstwo bliskich Panu Bogu.

Nasza babcia w niebie, święta Anna, jest szczególnie uważna na pary oczekujące dziecka, sama doświadczyła bezpłodności, zanim doświadczyła radości przyjęcia Maryi do swojego życia.