You are here:
Modlitwa do Matki Bożej z Lourdes

Modlitwa do Matki Bożej z Lourdes

W połowie XIX wieku, Matka Boża z Lourdes objawiła się Bernadecie Soubirous osiemnaście razy w grocie Massabielle, w południowo-zachodniej Francji. Przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie, Maryja, Matka Boża i przekazała świętej Bernadecie zapewnienie, iż Bóg jest miłością.

Niedługo po objawieniach Maryi Panny, Lourdes stało się miejscem międzynarodowych pielgrzymek, gdzie na przestrzeni lat miało miejsce wiele cudów i uzdrowień.

Odkryj modlitwy do Matki Bożej z Lourdes!

Modlitwa Jana Pawła II do Matki Bożej z Lourdes

Bądź pozdrowiona, Niewiasto uboga i pokorna, błogosławiona przez Najwyższego!

Dziewico nadziei, proroctwo nowych czasów, przyłączamy się do Twego kantyku chwały, by celebrować miłosierdzie Pana, by głosić nadejście Królestwa i całkowite wyzwolenie człowieka.

Bądź pozdrowiona, pokorna służebnico Pańska, chwalebna Matko Chrystusa!

Dziewico wierna, święte mieszkanie Słowa, naucz nas wytrwałości w słuchaniu Słowa, uległości wobec głosu Ducha, uwagi na Jego apele w skrytości sumienia oraz na Jego przejawy w wydarzeniach historii.

Bądź pozdrowiona, Niewiasto boleści, Matko żywych!

Dziewico pod Krzyżem, nowa Ewo, bądź naszą przewodniczką na drogach świata, naucz nas żyć miłością Chrystusa i szerzyć ją, stać w raz z Tobą pod niezliczonymi krzyżami, na których Syn Twój wciąż jest krzyżowany.

Bądź pozdrowiona, Niewiasto wiary, pierwsza spośród uczniów!

Dziewico Matko Kościoła, pomóż nam zawsze zdawać sprawę z nadziei, która jest w nas, ufając w dobroć człowieka i w miłość Ojca. Naucz nas budować świat od środka: w głębokości milczenia i modlitwy, w radości miłości braterskiej, w niezastąpionej płodności Krzyża.

Święta Maryjo, Matko wierzących, Pani nasza z Lourdes, módl się za nami.

Amen. 

Modlitwa o uzdrowienie do Matki Bożej z Lourdes

Matko Boża z Lourdes, Uzdrowienie chorych, przychodzę do Ciebie, aby prosić Cię o potrzebne łaski dla wszystkich chorych i cierpiących, a szczególnie dla… (wymień). Ty wiesz, jak bardzo ten człowiek cierpi, Ty wiesz, jak mu ulżyć w bólu. Pani moja, Twoje wstawiennictwo może naprawdę dokonać cudu, dlatego proszę Cię o potrzebne łaski dla chorego, aby z pokorą przyjął to, co Pan na niego zsyła. Daj mu nadzieję, że jego cierpienie ma sens, uproś wiarę w jego celowość, a także spokój ducha. Proszę, Matko Boża, zanieś moją modlitwę przed Boży tron. Amen.

Litania do Matki Bożej z Lourdes

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco jedyny Boże,

Najświętsza Panno w Lourdes objawiona, módl się za nami.

Najświętsza Panno pokutę zalecająca,

Najświętsza Panno, uzdrawiające źródło wskazująca,

Najświętsza Panno potwierdzająca Swe Niepokalane Poczęcie,

Niepokalana Córo Boga Ojca,

Niepokalana Matko Syna Bożego,

Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,

Niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej,

Niepokalane odzwierciedlenie Mądrości Bożej,

Niepokalana Jutrzenko sprawiedliwości,

Niepokalana Arko Przymierza,

Niepokalana Dziewico krusząca głowę węża piekielnego,

Niepokalana Królowo nieba i ziemi,

Niepokalana skarbnico łask Boskich,

Niepokalana drogo do Jezusa wiodąca,

Niepokalana Dziewico wolna od grzechu pierworodnego,

Niepokalana bramo niebios,

Niepokalana Gwiazdo morza,

Niepokalana Matko Kościoła świętego,

Niepokalane źródło wszelkich doskonałości,

Niepokalana przyczyno naszej radości,

Niepokalany wzorze wiary,

Niepokalane źródło Bożej miłości,

Niepokalany znaku naszego zbawienia,

Niepokalane światło Aniołów,

Niepokalana nauczycielko Apostołów,

Niepokalana chwało Proroków,

Niepokalana potęgo Męczenników,

Niepokalana opiekunko Wyznawców,

Niepokalany wzorze dziewiczej czystości,

Niepokalana radości ufających Tobie,

Niepokalana obrono grzeszników,

Niepokalana pogromicielko wszelkiego zła,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo bez grzechu poczęta

Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się: Matko Najświętsza słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen.


Istnieją również liczne nowenny do Matki Bożej z Lourdes.