You are here:
Modlitwa do Matki Boskiej Fatimskiej

Modlitwa do Matki Boskiej Fatimskiej

Miejsce objawienia Matki Boskiej Fatimskiej, w Portugalii jest światowej sławy sanktuarium maryjnym i destynacją licznych pielgrzymek. Wszystko zaczęło się w 1917 roku, kiedy trójka młodych pasterzy, Łucja, Franciszek i Hiacynta, doświadczyła wyjątkowej wizyty - Anioła, który zaprosił ich do wspólnej modlitwy. W ciągu całego roku 1917, dzieci zobaczyły Anioła, jak i Maryję Pannę sześciokrotnie i otrzymały trzy orędzia. W 1930 roku Kościół uznał autentyczność tych objawień i Fatima stała się znanym nam dziś sanktuarium. Módlmy się do Matki Boskiej Fatimskiej, Najświętszej Dziewicy, która ukazała się by zostawić nam piękne słowa przepełnione nadzieją. Odkryj trzy piękne modlitwy do Matki Boskiej!

Akt zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej

Matko Boża Fatimska,
 wdzięczni na nowo za Twoją macierzyńską obecność
 dołączamy nasz głos do wszystkich pokoleń,
 które nazywają Ciebie błogosławioną.
 Świętujemy w Tobie wielkie dzieła Boga,
 który nigdy nie przestaje miłosiernie pochylać się
 nad ludzkością, nękaną przez zło i zranioną przez grzech,
 aby ją uzdrowić i zbawić.
 Przyjmij z macierzyńską łaskawością
 akt zawierzenia, dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością,
 w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku.
 Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach
 i że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka w naszych sercach.
 Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie,
 i byśmy zyskali pocieszającą serdeczność Twojego uśmiechu.
 Chroń nasze życie w Twoich ramionach:
 Błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra;
 ożywiaj i posilaj wiarę;
 wspieraj i rozjaśniaj nadzieję;
 rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie:
 prowadź nas wszystkich na drodze świętości.
 Naucz nas swojej miłości i szczególnego upodobania
 dla maluczkich i ubogich,
 dla wykluczonych i cierpiących,
 dla grzeszników i serc zagubionych:
 wszystkich otocz Twoją ochroną
 i wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi, a Panu naszemu Jezusowi. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej o szczególne łaski

Matko Boża Fatimska, Matko Chrystusa i Matko ludzi, zginamy przed Tobą kolana jak Łucja, Hiacynta i Franciszek. Podnosimy swój wzrok w Twoją stronę, by dostrzec Twoje dobre oczy, oczy przychylne każdemu, oczy pełne miłości i wyrozumienia, ale też oczy pełne trwogi i lęku. 

Ty, pełna łaski, zaglądnij do naszych oczu zasmuconych grzechem, oczu ziejących nie raz brakiem miłości do drugiego człowieka. 

Tyle razy pomagałaś nam w różnych trudnych sytuacjach rodzinnych i osobistych. W chwilach wielkich zagrożeń, uprosiłaś ratunek dla Kościoła i naszej Ojczyzny. Od Ciebie wielokrotnie odchodziliśmy pojednani z Twoim Synem a naszym Zbawicielem. 

Dzisiaj znów prosimy Cię o szczególne łaski (wymienić). 

Wierzymy, że nie odejdziemy stąd nie zostawszy przez Ciebie wysłuchani. Nie odejdziemy bez Twojego ciepłego spojrzenia. Poprzez Ciebie prosimy Jezusa, Twojego Syna, w swej łaskawości niech nas wysłucha, niech uwolni od grzechu, niech przymnoży nam wiary, nadziei i miłości. 

Matko Jezusa, Matko z Fatimy, Ucieczko grzeszników, Matko pokoju, nasza Matko – wstawiaj się za nami. Amen. 

Modlitwa papieża Franciszka do Matki Boskiej Fatimskiej

Witaj Królowo,
Błogosławiona Panno z Fatimy,
Pani Niepokalanego Serca,
Ucieczko i drogo wiodąca do Boga!
Jako pielgrzym Światła, przychodzącego ku nam z Twoich rąk,
dziękuję Bogu Ojcu, że w każdym czasie i miejscu, działa w ludzkiej historii;
jako pielgrzym Pokoju, który ogłaszasz w tym miejscu,
Wychwalam Chrystusa, nasz Pokój, i błagam o zgodę na świecie pomiędzy wszystkimi narodami;
jako pielgrzym Nadziei, którą ożywia Duch Święty,
przybywam jako prorok i posłaniec, any obmywać stopy wszystkim, przy tym samym stole, który nas jednoczy.
 
Witaj Matko Miłosierdzia,
Pani w białej sukni!
W tym miejscu, gdzie przed stu laty
wszystkim ukazałaś zamysły Bożego miłosierdzia,
Patrzę na Twoją suknię ze światła
I, jako biskup ubrany na biało,
Pamiętam o tych wszystkich, którzy
odziani w biel chrzcielną,
chcą żyć w Bogu
i rozważają tajemnice Chrystusa, aby zyskać pokój.

Witaj, życie, słodyczy,
Witaj, nadziejo nasza,
O, Dziewico Pielgrzymująca, o Królowo Wszechświata!
W największej głębi Twojego jestestwa,
w Twym Niepokalanym Sercu,
Spójrz na radości człowieka
Pielgrzymującego ku Ojczyźnie niebieskiej.
W największej głębi Twojego jestestwa,
w Twym Niepokalanym Sercu,
Spójrz na bóle rodziny ludzkiej,
Która jęczy i płacze na tym łez padole.
W największej głębi Twojego jestestwa,
w Twym Niepokalanym Sercu,
przystrój nas blaskiem klejnotów Twojej korony
i uczyń nas pielgrzymami, podobnie jak Tu byłaś.
Twoim dziewiczym uśmiechem
pokrzep radość Kościoła Chrystusowego.
Twoim słodkim spojrzeniem
umocnij nadzieję Dzieci Bożych.
Twoimi modlącymi się dłońmi, które wznosisz do Pana,
Złącz wszystkich w jedną rodzinę ludzką.
 
O łaskawa, o litościwa,
o słodka Dziewico Maryjo,
Fatimska Królowo Różańca!
Spraw, byśmy podążali za przykładem błogosławionych Franciszka i Hiacynty,
I tych wszystkich, którzy poświęcają się głoszeniu Ewangelii.
Tak przemierzymy wszystkie szlaki,
będziemy pielgrzymami na wszystkich drogach,
Obalimy wszystkie mury
i pokonamy wszelkie granice,
Wychodząc ku wszystkim peryferiom,
ukazując sprawiedliwość i pokój Boga.
Będziemy, w radości Ewangelii, Kościołem ubranym na biało,
w bieli wybielonej krwią Baranka
Przelewaną również dziś w wojnach niszczących świat, w którym żyjemy.
I tak, jak Ty, będziemy obrazem świetlistej kolumny,
która oświetla drogi świata,
ukazując wszystkim, że Bóg istnieje,
że Bóg jest,
że Bóg mieszka pośród swego ludu,
wczoraj, dziś i po całą wieczność.
 
Witaj, Matko Pana,
Panno Maryjo, Fatimska Królowo Różańca!
Błogosławiona między wszystkimi niewiastami,
Tyś wizerunkiem Kościoła odzianego w światło paschalne,
Tyś chlubą naszego ludu,
Tyś zwycięstwem nad atakiem zła.

Proroctwo Miłości miłosiernej Ojca,
Nauczycielko Głoszenia Dobrej Nowiny Syna,
Znaku palącego Ognia Ducha Świętego,
naucz nas, na tym padole radości i bólu,
prawd wiecznych, które Ojciec objawia maluczkim.
 
Ukaż nam moc Twego osłaniającego płaszcza.
W Twym Niepokalanym Sercu,
Bądź ucieczką grzeszników
I drogą prowadzącą do Boga.
 
Zjednoczony z moimi braćmi
w wierze, nadziei i miłości
powierzam się Tobie.
Zjednoczony z moim braćmi, przez Ciebie poświęcam się Bogu,
o Fatimska Dziewico Różańca.
 
I wreszcie, ogarnięty Światłem, które przychodzi do nas z Twoich rąk,
będę chwalił Pana przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt