You are here:
Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe

Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe

Kult Matki Bożej z Guadalupe, to jeden z licznych kultów maryjnych. W 1531 roku, Maryja Panna ukazała się świętemu Juanowi Diego Cuauhtlatoatzinowi i pozostawiła swoją podobiznę na jego tilmie (tradycyjnej tunice). Ponieważ ukazała mu się brzemienna, stała się opiekunką rodzin i dzieci nienarodzonych. Morenita z Tepeyac obchodzi swoje święto 12. grudnia i jest również świętą patronką obu Ameryk. 

Modlitwa Jana Pawła II do Matki Bożej z Guadalupe

„Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła! 

Ty, Która z tego miejsca objawiasz Twą łaskawość i współczucie dla wszystkich, co uciekają się pod Twą opiekę, wysłuchaj modlitwy, wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi. 

Matko miłosierdzia. Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie, wychodzącej nam naprzeciw, my, grzesznicy, oddajemy w tym dniu całą naszą istotę i całą naszą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, nasze prace, nasze radości, naszą słabość i nasze cierpienia.

Udziel pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym ludom, gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy, powierzamy Twojej trosce, Pani Matko nasza. Chcemy być całkiem Twoi, z Tobą przemierzać drogę pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele: z miłością zawsze prowadź nas za rękę. 

Dziewico z Guadalupe, Matko Ameryk, prosimy Cię za wszystkimi Biskupami, by wiedli wiernych ścieżkami żarliwego życia chrześcijańskiego, ścieżkami miłości i pokornej służby Bogu i duszom. Spójrz, jak wielkie jest żniwo i wstaw się u Pana, by głodem świętości napełnił cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania: kapłanów i zakonników, mocnych w wierze i gorliwych rozdawców tajemnic Bożych.  

Daj naszym rodzinom tę łaskę, by kochały i szanowały poczynające się życie, z tą samą miłością, z jaką Ty w łonie Twoim poczęłaś życie Syna Bożego. Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, chroń nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowaniu naszych dzieci. 

Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością, naucz nas iść zawsze do Jezusa, a jeśli upadniemy pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie Pokuty, dającym spokój duszy. 

Błagamy Cię, daj nam wielkie umiłowanie wszystkich świętych Sakramentów, które są jak znaki pozostawione przez Twego Syna na ziemi. 

Teraz, Matko Święta, z pokojem Bożym w sumieniu, z sercem wolnym od złości i nienawiści będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i pokój prawdziwy, które przychodzą do nas od Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.” 

Poranna modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe

„Niepokalane Serce Maryi, Serce mojej Matki, Maryi z Guadalupe, ofiaruję Twojej czystości, Twojej świętości, Twojej gorliwości i Twojej miłości, wszystkie moje myśli, słowa, czyny i cierpienia tego dnia, aby nic nie było we mnie, co nie stało się przez Ciebie, dla chwały Jezusa, zbawienia dusz i jako akt zadośćuczynienia za znieważenia przeciw Twemu Sercu. Amen.”

Odkryj inne modlitwy, dzięki którym możesz zawierzyć swój dzień Maryi Pannie. 

Kult Matki Bożej z Guadalupe

Maryja Panna wielokrotnie ukazała się aztekowi, Juanowi Diego Cuauhtlatoatzinowi, między 9 a 12 grudnia 1531 roku, na górze Tepeyac, w północnym Meksyku. Przekazując szczegóły objawień biskupowi, został on poproszony o jakiś znak. W odpowiedzi, Matka Boska kazała Juanowi nazrywać bukiet pięknych róż. Kiedy Juan Diego otworzył swój płaszcz by pokazać je biskupowi Zumarradze, zobaczył na swojej tilmie - tunice, którą nosił - wizerunek Maryi Panny.

Dziś możemy obejrzeć tę tilmę, w stanie nienaruszonym, wystawioną w bazylice Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku.

Maryja Panna o twarzy metyskiej objawiała się jako symbol pokoju w czasach gdy przez Nowy Świat przetaczały się krwawe walki między konkwistadorami a rdzennymi mieszkańcami. Zachęciła do pokojowej i pełnej szacunku ewangelizacji kontynentu amerykańskiego. Tym sposobem, Matka Boża z Guadalupe stała się świętą patronką obu Ameryk, a jej kult cieszy się szczególną popularnością w Ameryce Łacińskiej. W 2010 roku, z okazji światowego tygodnia misyjnego napisano piękną modlitwę do Morenity z Tepeyac.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt