You are here:
Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej to katolicka modlitwa, która stanowi dla wiernych bezpośrednią drogę do Chrystusa. W „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” autorstwa świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort możemy znaleźć klucz do zrozumienia i doświadczenia aktu oddania się Matce Bożej. Według niego, modlitwa do Maryi jest najszybszym i najskuteczniejszym sposobem na dotarcie do serca Jezusa!

Modlitwa oddania się Maryi Pannie pióra Ludwika Marii Grignion de Montfort

Obieram Ciebie dziś, Maryjo, w obliczu całego Dworu Niebieskiego, za moją Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam, jako Twój niewolnik, ciało i duszę swoją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, przeszłych, obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności. Amen.

Dlaczego i w jaki sposób dokonać aktu zawierzenia Matce Bożej?

Maryja, Matka Boża, uzdalnia nas do pełnej i prawdziwej miłości przez swoje Niepokalane SerceMatka Kościoła pozwala nam żyć miłosierdziem i jest wzorem dla wszystkich chrześcijan. W szkole Maryi, pod Jej opieką, podążamy za przykładem cichości i pokory. Prosimy o wstawiennictwo by zbliżyć się do Najświętszego Serca Jezusowego.

Możemy zawierzyć się Maryi na wiele sposobów: