You are here:
Magnificat czyli Kantyk Maryi

Magnificat czyli Kantyk Maryi

Wielbi dusza moja Pana

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,

a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie

nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu,

a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami,

a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom,

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi,

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków. Amen.

To uwielbienie Boga przez Maryję ukazuje nam radość, która przepełnia Maryję Dziewicę.

Czym jest Magnificat?

Magnificat to katolicka modlitwa (zwana również Kantykiem Maryi) bezpośrednio zaczerpnięta z Ewangelii według świętego Łukasza (1, 42-55). Maryja Panna, będąc w ciąży z Jezusem, składa wizytę swojej kuzynce, świętej Elżbiecie. Przy Jej wejściu do domu Zachariasza i Elżbiety, Elżbieta zostaje napełniona Duchem Świętym, na co Maryja wypowiada słowa tej pięknej i potężnej modlitwy maryjnej.

Możemy również odmawiać Magnificat po łacinie.

Kiedy odmawiamy Magnificat?

Magnificat (znany również pod nazwą Kantyku Maryi) jest kantykiem ewangelicznym, który może być odmawiany jako modlitwa wieczorna lub poranna, w ramach aktu oddania się Maryi, lub podczas Liturgii Godzin. Stanowi nieodłączną część cowieczornej psalmodii odmawianej przez chrześcijan na całym świecie podczas nieszporów.
Naucz się odmawiać nieszpory!

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt