Koronka do Najświętszego Sakramentu

Najświętszy Sakrament jest jedną z najwspanialszych tajemnic chrześcijańskich. Jezus, prawdziwie obecny w hostii konsekrowanej, ofiaruje się nam, abyśmy stali się jednym ciałem z Nim i z naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie. Eucharystia pozwala nam karmić się tą żywą miłością, a adoracja Najświętszego Sakramentu pozwala nam kontemplować i otwierać nasze serca na to Boże Światło. Jeśli nie mamy możliwości przyjęcia Komunii świętej podczas Mszy świętej lub pójścia do kościoła, aby doświadczyć obecności Jezusa, możemy modlić się różańcem do Najświętszego Sakramentu.

Istnieje kilka koronek do Najświętszego Sakramentu, oto dwie z nich.

Koronka do adoracji Najświętszego Sakramentu

Modlitwa ta jest odmawiana na specjalnym różańcu składającym się z 33 paciorków (cztery razy po trzy białe paciorki i trzy razy po siedem czerwonych), które symbolizują 33 lata życia Jezusa na ziemi. 

Zaczynamy od znaku krzyża

Na medaliku mówimy: “Panie, wspomnij na mnie, w Twoim Królestwie.”

Na trzech białych paciorkach: “Chlebie Żywy, ożyw duszę moją.”

Na siedmiu czerwonych paciorkach: “Słodki Jezu w Najświętszej Eucharystii, adoruję Cię.”

Koronka do Najświętszej Eucharystii

Koronkę tą odmawiamy na tradycyjnym różańcu.

Zaczynamy od znaku krzyża i odmawiamy:

Następnie trzy razy Chwała Ojcu

Na dużych paciorkach: “Pełne miłości i bólu Eucharystyczne Serce Jezusa – ratuj świat w naszych czasach.”

Na 10 małych paciorkach: “Najświętsze Serce Jezusa w Eucharystii – zmiłuj się nad nami.”

Na zakończenie mówimy 3 razy: “Niech będzie pochwalone Przenajświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela, Pana i Boga.”


Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt