Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja eucharystyczna, zwana też adoracją Najświętszego Sakramentu, to forma katolickiej adoracji, która w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularna w parafiach. Ta forma modlitwy medytacyjnej jest szczególna, ponieważ ściśle łączy serce modlącego się z Sercem Chrystusa, będąc jednocześnie komunią modlitwy otwartą na cały świat, za który Jezus ofiarował samego siebie.

„Kościół i świat odczuwają wielką potrzebę kultu eucharystycznego. Jezus oczekuje nas w tym Sakramencie miłości. Nie żałujmy naszego czasu na spotkanie z Nim w adoracji, na kontemplację pełną wiary i gotowości wynagrodzenia wielkich win i występków świata.” (Jan Paweł II - Dominicae Cenae)

Czym jest adoracja eucharystyczna?

Święty Pierre-Julien Eymard, założyciel Zgromadzenia Najświętszego Sakramentu, mówi nam: „Przedmiotem adoracji jest Boska osoba naszego Pana Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. On żyje, chce, abyśmy mówili do Niego, i On będzie do nas mówił. A ta rozmowa, która dokonuje się między duszą a naszym Panem, jest prawdziwą medytacją eucharystyczną, jest adoracją. Szczęśliwa jest dusza, która umie znaleźć Jezusa w Eucharystii, a w Eucharystii wszystko...”.

Adoracja odbywa się z Rezerwy Eucharystycznej, czyli konsekrowanych hostii przechowywanych w tabernakulum po Mszy Świętej. Dla katolików, zgodnie z doktryną transsubstancjacji, Jezus jest rzeczywiście obecny w Hostii, która staje się Ciałem Chrystusa, gdy jest konsekrowana przez kapłana podczas modlitwy eucharystycznej w czasie Mszy Świętej.

Wierni są wzywani do jednoczenia się w komunii z Ciałem Chrystusa przez przyjęcie Hostii (Eucharystii), ale także do jej adorowania. Najświętszy Sakrament jest wówczas wyjmowany z tabernakulum i wystawiany w monstrancji.

Stając w ten sposób w obecności Boga, modlący się kontempluje i pozwala się kontemplować Bogu, który ofiarował się wszystkim ludziom z miłości do nich.

Jak i gdzie adorować Najświętszy Sakrament?

Możemy adorować Najświętszy Sakrament:

  • podczas publicznej adoracji, np. w Boże Ciało (które przypada sześćdziesiąt dni po Wielkanocy),
  • podczas czuwania adoracyjnego, takiego jak to proponowane w Wielki Czwartek, po Mszy św. upamiętniającej Ostatnią Wieczerzę, czyli ostatni posiłek Jezusa ze swoimi uczniami,
  • w ciągu godzin adoracji w parafiach,
  • lub w sposób ciągły w niektórych miejscach, gdzie odbywa się adoracja wieczysta (Najświętszy Sakrament jest wystawiony w sposób nieprzerwany, a w dzień i w nocy trwa rotacja adoratorów).

Chociaż jest to bardzo swobodna i osobista forma modlitwy, czasami może być trochę trudno wejść w kontemplację przed Najświętszym Sakramentem. Oto kilka wskazówek, które pomogą wam i poprowadzą podczas adoracji eucharystycznej.

Pozdrowienie Najświętszego Sakramentu

Katechizmowa modlitwa przed tabernakulum - zwykle trzykrotnie wypowiedziana - na powitanie lub pożegnanie brzmi:

„Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.”