Modlitwa eucharystyczna

Jest to katolicka modlitwa konsekracji chleba i wina zanoszona przez kapłana podczas Mszy Świętej. Znajduje się ona pomiędzy modlitwą nad darami a modlitwą Ojcze Nasz. Jest to centralna modlitwa w obrządku katolickim, przygotowująca do sakramentu Eucharystii, dzięki któremu wierni stają się jednym ciałem z Chrystusem.

Czym jest modlitwa eucharystyczna?

Ta modlitwa jest sercem Mszy Świętej. Upamiętnia Ostatnią Wieczerzę, ostatni posiłek Jezusa z apostołami przed Jego męką i śmiercią. Wierni włączają się w ofiarę Chrystusa daną za wszystkich ludzi.

Poza funkcją upamiętniającą, modlitwa ta ma fundamentalne znaczenie w obrządku katolickim, ponieważ poprzez te słowa kapłan przywołuje Ducha Świętego, aby umożliwić transsubstancjację, czyli przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Dlatego właśnie katolicy wierzą w prawdziwą obecność Chrystusa w konsekrowanej hostii i adorują go w Eucharystii.

Różne modlitwy eucharystyczne

Istnieje kilka wariantów modlitwy eucharystycznej.

Modlitwa eucharystyczna 1 - Kanon Rzymski - to modlitwa, którą Kościół posługuje się od końca IV wieku.

Od czasu Soboru Watykańskiego II Mszał Rzymski został wzbogacony o trzy inne Modlitwy eucharystyczne (Modlitwy eucharystyczne 2, 3 i 4). Modlitwy te różnią się pod względem brzmienia i długości, ale ich struktura pozostaje zasadniczo taka sama.

 • Dialog wstępny z prefacji

“K: Pan z wami.

W: I z duchem twoim.

K: W górę serca.

W: Wznosimy je do Pana.

K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

W: Godne to i sprawiedliwe.”

 • Aklamacja “Święty, święty, święty” (Sanctus)
 • Bardziej lub mniej rozwinięta modlitwa uwielbienia
 • Epikleza: modlitwa błagalna o zesłanie Ducha Świętego przed konsekracją chleba i wina
 • Konsekracja, wspomnienie Ostatniej Wieczerzy
 • Anamneza, aklamacja tajemnicy wiary i pamiątki Chrystusa
 • Epikleza komunijna: modlitwa o jedność w Duchu i wezwanie do Ducha Świętego o uświęcenie Ciała Mistycznego.
 • Modlitwy wstawiennicze
 • Doksologia końcowa Per Ipsum” (“Przez Chrystusa…”)
 • Amen” wypowiedziane przez zgromadzenie

Istnieją także inne, bardziej szczegółowe modlitwy eucharystyczne: o pojednanie, w szczególnych okolicznościach i świętach, podczas zgromadzeń z udziałem dzieci itp.

Inne modlitwy mszalne

Msza Święta jest wypełniona modlitwami odmawianymi przemiennie przez kapłana lub zgromadzonych. Modlitwy pokutne, modlitwy uwielbienia, modlitwy uświęcenia, wspólna modlitwa zgromadzenia - one przygotowują nasze serca na przyjęcie Słowa Bożego i Komunii Świętej.

 • Confiteor (spowiedź powszechna
 • Kyrie Eleison
 • Gloria
 • Kolekta: modlitwa wstępna przed liturgią słowa
 • Credo (wierzę w Boga)
 • Modlitwa wiernych
 • Modlitwa eucharystyczna
 • Ojcze Nasz
 • Agnus Dei

Zgłębiaj tajemnicę Eucharystii z Hozaną

Dołącz do jednej z wspólnot modlitewnych proponowanych na Hozanie i zgłębiaj tajemnice Eucharystii.