Modlitwa do świętej Bernadetty

To właśnie Bernadecie Soubirous, prostej i skromnej młodej dziewczynie, Matka Boża kilkakrotnie ukazała się w Lourdes w 1858 roku. Przedstawiła się Jej jako Niepokalane Poczęcie. Bernadeta wstąpiła do Sióstr Miłosierdzia z Nevers, które służą ubogim i chorym. Jako młoda, uboga dziewczyna, wybrana przez Dziewicę Maryję, uczyniła ze swego ubóstwa prawdziwy skarb: "To mi wystarczy... Tylko Jezus jest moim skarbem" (siostra Bernadetta).

Wśród modlitw katolickich jest wiele modlitw do Matki Bożej z Lourdes.

Modlitwa do świętej Bernadety Soubirous

"Aby iść chwiejnymi krokami po twoich śladach, proszę, Bernadetto, użycz mi swoich drewniaków!

Są one dla mnie symbolem zdrowego rozsądku, pokory i prostoty. I wiesz, niestety, że tego wszystkiego mi brakuje.

Proszę Bernadetto, pożycz mi swoje drewniaki!


Szłaś zebrać drewno, które tworzy płomień i łączy ludzi, pocieszając ich, abym i ja mógł ogrzać tych, którym jest zimno, i oświecić tych, którzy potrzebują uśmiechu, proszę Bernadetto, pożycz mi swoje drewniaki.

Być może twoje chodaki będą dla mnie za małe. Tak będzie dobrze! Przypomną mi, że jestem ograniczony, że nie wiem wszystkiego, że mogę upaść i znów się podnieść...

Proszę, Bernadetto, pożycz mi swoje drewniaki.


Aby z większą ufnością iść do Maryi, aby odkryć wodę żywą dla spragnionych, aby przyjąć Chleb, który daje nam Bóg, proszę Bernadetto, pożycz mi swoje drewniaki.

Aby iść w górę ku Ojcu, który na mnie czeka i który mnie kocha, aby kroczyć drogą z moimi radościami i moimi smutkami, aby uczestniczyć w uczcie na końcu drogi, prosząc Cię jednocześnie, abyś podała mi swoją rękę, proszę Bernadetto, oddaj mi swoje chodaki! Amen.

Marie-Louise Pierson

Modlitwa świętej Bernadety

Magnificat świętej Bernadety

"O Maryjo, czuła Matko, zniżyłaś się aż do ziemi, by się objawić słabemu dziecku i, mimo jego niegodności, zakomunikować mu pewne rzeczy. 

Jakże to wielki powód do pokory dla niego! Ty, Królowa nieba i ziemi, raczyłaś się posłużyć tym, co jest najsłabsze według świata. 

O Maryjo, obdarz tę, co śmie mienić się Twoim dzieckiem, tą cenną cnotą pokory. 

Spraw, o czuła Matko, by Twoje dziecko naśladowało Cię we wszystkim. Niech będę dzieckiem według Twego Serca i Serca Syna Twego.

Amen.”

Modlitwa biednej żebraczki

“O Jezu, daj mi, proszę, chleba pokory, chleba posłuszeństwa, chleba miłosierdzia, chleba cierpliwości, by móc znosić cierpienia serca.

O Jezu, jeśli pragniesz mojego ukrzyżowania – niech się stanie!

Chleba mocy, by przyjmować cierpienie, chleba, by widzieć tylko Ciebie we wszystkim i zawsze.

Jezus,
Maryja,
Krzyż.

Oto jedyni moi przyjaciele i nie pragnę innych.”Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt